Skip to content

Brandstofefficiënte kachels tegen de kou

Dit klimaatproject gaat klimaatverandering tegen en investeert in de lokale productie, distributie en verkoop van brandstofefficiënte kachels, fornuizen en isolatieproducten om deze breed toegankelijk te maken voor huishoudens in Mongolië.

Achtergrond

Dit Gold Standard-project in Ulan Bator, de koudste hoofdstad ter wereld, heeft een toeleverings- en distributieketen opgezet voor kachel- en isolatieproducten: het ondersteunt de lokale productie, creëert banen en vermindert de luchtvervuiling binnenshuis en de brandstofkosten. De armste huishoudens hier besteden tot 40% van hun maandelijkse winterinkomen aan verwarmingsbrandstoffen.

De verbeterde, efficiënte kachels en geavanceerde isolatiedekens, die speciaal voor de Ger-wijken (‘yurt’) van de stad zijn ontworpen, verminderen de behoefte aan brandstof voor verwarming en de kosten met wel 60%.

Koken met traditionele fornuizen is inefficiënt. Hiervoor zijn grote hoeveelheden steenkool nodig. De rook die daarbij vrijkomt is enorm slecht voor de gezondheid. Wereldwijd sterven jaarlijks meer dan vier miljoen mensen aan longziektes. Vaak veroorzaakt door koken op open vuur en houtskool; dat is meer dan aids, malaria en TBC bij elkaar. Daarnaast heeft deze manier van koken een enorme impact op het klimaat.

  • Gezondheid en welzijn: Efficiënte kachels verminderen de luchtverontreiniging binnenshuis met 80%, waardoor de kans op aandoeningen aan de luchtwegen aanzienlijk afneemt. Ontworpen met een geïsoleerde verbrandingskamer, houden ze de warmte langer en bij een hogere temperatuur vast, wat betekent dat huishoudens het warmer kunnen hebben terwijl ze minder brandstof verbruiken.
  • Financiële zekerheid: De vijflaagse ger ‘deken’, die over de yurt wordt gelegd, vermindert de behoefte aan brandstof voor verwarming met wel 60%, waardoor het inkomen van het huishouden elders kan worden gebruikt. Bovendien werkt het project samen met microfinancieringsinstellingen om huishoudens die zich de initiële kosten niet kunnen veroorloven, te ondersteunen met een geschikt afbetalingsplan.
  • Economische groei: Het project heeft toeleverings- en distributieketens opgezet voor de kooktoestellen en isolatieproducten, waarbij de lokale productie wordt ondersteund en kanalen worden gecreëerd om de producten op externe markten te verkopen. De productiefaciliteiten en de bevoorradingscentra scheppen ook werkgelegenheid voor de lokale gemeenschappen.

Sustainable Development Goals

In 2015 is er door de Verenigde Naties een mondiale agenda aangenomen die een eind moet maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. Er zijn zeventien Sustainable Development Goals opgesteld om de wereld tot een betere plek te maken in 2030. Met het reduceren en compenseren van CO2-uitstoot levert een organisatie een bijdrage aan deze doelen .

Samenwerking

Groenbalans draagt bij aan de verspreiding en verkoop van energie-efficiënte kachels en isolatieproducten door samen met haar klanten te investeren in CO2-rechten. Dit CO2-compensatieproject zorgt voor economische welvaart voor de lokale bevolking en heeft een duidelijke impact op het verminderen van CO2-uitstoot. Het project is gecertificeerd door Gold Standard for the Global Goals.

Gold Standard-certificaat

  • Er is bewijs dat het project CO2 uit de atmosfeer heeft verwijderd;
  • Het project niet zou zijn uitgevoerd als het niet was gefinancierd via de markt voor CO2-rechten;
  • Het project zorgt permanent voor emissiereducties of het verwijderen van emissies uit de atmosfeer;
  • Een deskundige derde partij houdt consequent toezicht op het project om ervoor te zorgen dat de emissiereducties gedurende de hele levensduur van het project worden nageleefd;
  • Er geen negatieve neveneffecten op het milieu of voor de lokale bevolking van het project optreden;
  • Dat elk project minimaal drie duurzame ontwikkelingsdoelen adresseert, waaronder SDG 13 Klimaatactie.

Meer weten over CO2-compensatie, zie de veel gestelde vragen.

Interesse?
Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Bel dan naar 030 75 33 114, vul het contactformulier in of mail naar info@groenbalans.nl

Geinteresseerd in CO2-compensatie?