Skip to content

Windenergie in India

Windenergie in India

Dit CO2-compensatieproject gaat klimaatverandering tegen door het opwekken van duurzame energie. Door te kiezen voor CO2-compensatie draagt u actief bij aan het realiseren van de Sustainable Development Goals (SDG’s).

Achtergrond

Een 42 MW windenergieproject in het Jaisalmer district in de staat Rajasthan. Het project omvat 20 windturbines met een capaciteit van 2.1 MW. Het windpark ligt bij het dorp Mokal.

Het hoofddoel van het project is het genereren van elektriciteit uit duurzame bron dat wil zeggen windenergie. Tegelijkertijd heeft dit windpark een positieve impact op de lokale bevolking door werkgelegenheid, mogelijkheid tot scholing, meer economische kansen en verbeterde infrastructuur. Daarnaast wordt het gebruik van schone energie bevordert en wordt het tekort aan energie in de regio aangevuld. En, een succesvol project leidt tot meer belangstelling van nationale en lokale ondernemers te participeren in vergelijkbare projecten.

De afgelopen jaren maar ook nu nog maakt India een enorme economische  en bevolkingsgroei door, dit vraagt om meer energie maar zorgt ook voor meer uitstoot. De noodzaak duurzame alternatieven te vinden voor fossiele brandstoffen is hoog.

Het project genereert werkgelegenheid met en tijdens de bouw en het in gebruik nemen van het park. 2% van de gerealiseerde revenu uit de verkoop van de CO2-rechten is bestemd voor het ontwikkelen van initiatieven ten behoeve van de lokale bevolking zoals betere gezondheidszorg of het uitbreiden van het wegennet. Het project creëert economische kansen voor bijvoorbeeld toeleveranciers en andere stakeholders die direct of indirect betrokken zijn bij het project.

Interesse?
Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Bel dan naar 030 75 33 114, vul het contactformulier in of mail naar info@groenbalans.nl