Skip to content

Weg met fossiele brandstof

Kiezen voor windenergie in India laat het gebruik van kolen drastisch dalen en het scheelt CO2-uitstoot.

Achtergrond

Een 42 MW windenergieproject in het Jaisalmer district in de staat Rajasthan. Het project omvat 20 windturbines met een capaciteit van 2.1 MW. Het windpark ligt bij het dorp Mokal.

Het hoofddoel van het project is het genereren van duurzame energie dat wil zeggen windenergie. Tegelijkertijd heeft dit windpark een positieve impact op de lokale bevolking door werkgelegenheid, mogelijkheid tot scholing, meer economische kansen en verbeterde infrastructuur. Daarnaast wordt het gebruik van duurzame energie bevordert en wordt het tekort aan energie in de regio aangevuld. En, een succesvol project leidt tot meer belangstelling van nationale en lokale ondernemers te participeren in vergelijkbare projecten.

De afgelopen jaren maar ook nu nog maakt India een enorme economische  en bevolkingsgroei door, dit vraagt om meer energie maar zorgt ook voor meer uitstoot. De noodzaak duurzame alternatieven te vinden voor fossiele brandstoffen is hoog.

Het project genereert werkgelegenheid met en tijdens de bouw en het in gebruik nemen van het park. 2% van de gerealiseerde revenu uit de verkoop van de CO2-rechten is bestemd voor het ontwikkelen van initiatieven ten behoeve van de lokale bevolking zoals betere gezondheidszorg of het uitbreiden van het wegennet. Het project creëert economische kansen voor bijvoorbeeld toeleveranciers en andere stakeholders die direct of indirect betrokken zijn bij het project.

Sustainable Development Goals

In 2015 is er door de Verenigde Naties een mondiale agenda aangenomen die een eind moet maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. Er zijn zeventien Sustainable Development Goals opgesteld om de wereld tot een betere plek te maken in 2030. Met het reduceren en compenseren van CO2 uitstoot levert een organisatie een bijdrage aan de doelen 1, 4, 7, 8, en 13.

Samenwerking

Groenbalans draagt bij aan de totstandkoming en het onderhoud van dit windpark door samen met haar klanten te investeren in CO2-rechten. Lokale ondernemers worden opgeleid in de bouw en onderhoud van de windmolens. Het project is officieel gecertificeerd door Verra.

Interesse?
Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Bel dan naar 030 75 33 114, vul het contactformulier in of mail naar info@groenbalans.nl

Interesse in CO2-compensatie?