Skip to content

4 Gebundelde windparken in Taiwan

Taiwan is bijna volledig afhankelijk van geïmporteerde fossiele brandstof, die voor ongeveer 98% van de energievoorziening in het land verantwoordelijk zijn. Daarom is er een grote behoefte aan schone energie die lokaal geproduceerd wordt.

Achtergrond

Taiwan heeft de ambitie om in 2050 CO2 neutraal te zijn. 40 procent van de energie moet worden opgewekt uit windenergie. Nog eens 20 procent zou uit andere hernieuwbare bronnen moeten komen, zoals zonne-energie.

Taiwan is bijna volledig afhankelijk van geïmporteerde fossiele brandstof, die voor ongeveer 98% van de energievoorziening in het land verantwoordelijk zijn. Daarom is er een grote behoefte aan schone energie die lokaal geproduceerd wordt.

De windparken

Dit project bestaat uit 4 parken met in totaal 42 windturbines met een volume van 92,4 MW goed voor 250.000 MWh aan windenergie per jaar. Verder draagt dit project bij aan de ontwikkeling van de windenergiesector, daarnaast reduceert het de afhankelijkheid van fossiele brandstof.

Het project genereert werkgelegenheid met en tijdens de bouw en het in gebruik nemen van het park. 2% van de gerealiseerde revenu uit de verkoop van de CO2-rechten is bestemd voor het ontwikkelen van initiatieven ten behoeve van de lokale bevolking zoals betere gezondheidszorg of het uitbreiden van het wegennet. Het project creëert economische kansen voor bijvoorbeeld toeleveranciers en andere stakeholders die direct of indirect betrokken zijn bij het project.

Sustainable Development Goals

In 2015 is er door de Verenigde Naties een mondiale agenda aangenomen die een eind moet maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. Er zijn zeventien Sustainable Development Goals opgesteld om de wereld tot een betere plek te maken in 2030. Met het reduceren en compenseren van CO2 uitstoot levert een organisatie een bijdrage aan de doelen 7, 8, 13 en 15.

Samenwerking

Groenbalans draagt bij aan de totstandkoming en het onderhoud van dit windpark door samen met haar klanten te investeren in CO2-rechten. Lokale ondernemers worden opgeleid in de bouw en onderhoud van de windmolens. Het project is officieel gecertificeerd door Gold Standard.

Interesse?
Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Bel dan naar 030 75 33 114, vul het contactformulier in of mail naar info@groenbalans.nl

Interesse in CO2-compensatie?