Skip to content

CO2-neutrale productie

CO2-neutrale productie

BlackSatino is het toilethygiëneconcept van WEPA Professional dat de hoogste standaard op het gebied van duurzaamheid zet. BlackSatino is een complete CO2-neutrale productie, voert de keurmerken FSC Recycled en Europees Ecolabel en is het eerste complete concept ter wereld dat het Cradle to Cradle keurmerk mag voeren. Bovendien worden er in het productieproces geen schadelijke chemicaliën gebruikt waardoor BlackSatino compleet veilig is voor mens en milieu.

Het productieproces is 100% CO2-neutraal door uitsluitend gebruik van groene stroom en CO2-compensatie van de overige emissies met Gold Standard CO2-credits van Groenbalans.

Het goed doen, in plaats van minder slecht

Omdat er relatief weinig CO2-neutraal gas voor een CO2-neutrale productie beschikbaar is, is er geen garantie dat er voldoende ingekocht kan worden om aan volledige compensatie te voldoen. Uiteindelijk leidt meer vraag niet direct tot meer beschikbaarheid. De beschikbaarheid van Gold Standard CO2-credits bieden perspectief. De Gold Standard certificaten staan garant voor het opzetten van projecten in ontwikkelingslanden die erop gericht zijn CO2 te reduceren.

BlackSatino Gold Standard CO2-credits worden toegekend aan een compensatieproject in Rwanda. Gezinnen krijgen de middelen om anders te gaan koken, met als resultaat minder ontbossing, minder rookontwikkeling, minder luchtvervuiling en minder CO2- uitstoot. Daarmee draagt BlackSatino met een CO2-neutrale productie bij aan meer biodiversiteit, betere gezondheid van de families, meer tijd voor betaalde arbeid/ onderwijs, beter milieu en leefomgeving en werkgelegenheid.

WEPA Professional – hoe zij het verschil maken

WEPA Professional, de tak binnen WEPA die zich richt op de zakelijke markt, ontwikkelt en produceert onderscheidende, duurzame, innovatieve en trendy merken voor in de toiletruimte.

Daarnaast realiseren zij unieke kringloopconcepten met verantwoorde grondstoffen. Alleen recyclen is niet genoeg, zij ‘upcyclen’ door afvalstromen in te zetten om er nieuwe, duurzame producten van te maken met toegevoegde waarde.
De fabriek in Swalmen is daarbij een grondstoffenrotonde. In hun productieproces zetten ze oud papier in als grondstof voor tissuepapier. Hun uitzonderlijke milieuprestaties zijn mede mogelijk dankzij de inzet van een hoog rendement stoomketel en eigen waterzuivering.

Met de blik op de toekomst zien zij dat de bronnen van onze aarde uitgeput en vervuild raken en zij geloven dat lokale kringlopen met veilige materialen de oplossing vormen om het tij te keren. Zij geven iedere dag een positieve bijdrage aan mens en natuur met toekomstbestendige innovaties en worden de baanbreker in totale circulaire toiletconcepten.