Skip to content

CO2-neutrale productie voor een beter milieu

BlackSatino is het toilethygiëneconcept van WEPA Professional dat de hoogste standaard op het gebied van duurzaamheid zet. BlackSatino heeft een complete CO2-neutrale productie, voert de keurmerken FSC Recycled en Europees Ecolabel en is het eerste complete concept ter wereld dat het Cradle to Cradle keurmerk mag voeren. Bovendien worden er in het productieproces geen schadelijke chemicaliën gebruikt waardoor BlackSatino compleet veilig is voor mens en milieu.

Komen tot een CO2-neutrale productie

Black Satino is gestart met het productieproces zo duurzaam mogelijk in te richten. Hierbij letten zij op de eigen processen en die van hun samenwerkingspartners in de keten (Scope 3 analyse).

Door intensieve ontwikkelingen is het gelukt het productieproces van BlackSatino milieuvriendelijk in te richten.
Hierbij volgen zij de Cradle to Cradle Certified® richtlijnen en focussen zij niet op het ‘verminderen van een negatieve impact’, maar op het ‘optimaliseren van een positieve impact’.

De sanitaire oplossingen van BlackSatino zijn circulair, gemaakt met duurzame en verantwoorde grondstoffen, 100% veilig voor mens en milieu en CO2-neutraal. En behalve Cradle to Cradle Certified® draagt het concept ook de keurmerken FSC recycled, Europees Ecolabel.

Daarnaast is het productieproces ook nog 100% CO2-neutraal door uitsluitend gebruik te maken van hernieuwbare energie en CO2-compensatie van de onvermijdbare CO2-emissies met Gold Standard CO2-credits van Groenbalans.

BlackSatino investeert in het klimaatproject Clean Cook Stoves in Rwanda. Gezinnen krijgen de middelen om anders te gaan koken, met als resultaat minder ontbossing, minder rookontwikkeling, minder luchtvervuiling en minder CO2- uitstoot. Daarmee draagt BlackSatino met een CO2-neutrale productie bij aan meer biodiversiteit, betere gezondheid van de families, meer tijd voor betaalde arbeid/ onderwijs, beter milieu en leefomgeving en werkgelegenheid.

BlackSatino draagt middels deze investering bij aan een jaarlijkse CO2-reductie van 140.000 ton door dit project.

Circulaire samenwerking

BlackSatino stimuleert en faciliteert circulaire samenwerkingen door middel van kringloopsluiting. Binnen een kringloop worden de papieren afvalstromen van organisaties door de afvaldienstverlener ingezameld en als grondstof voor BlackSatino hygiënepapier naar de fabriek gebracht. Op deze manier voorkomen zij dat er grondstoffen aan de planeet onttrokken worden én wordt onnodige milieubelasting voorkomen door gebruikt papier in de regio te houden.

Het toilet-en handdoekpapier dat zij maken van dit kantoorpapier, of kartonnen koffiebekers en gebruikt handdoekpapier, wordt vervolgens weer via de service- en distributiepartner geleverd aan die organisaties voor gebruik in de eigen toiletgroepen. Samen met de betrokken ketenpartners sluiten zij zo op deze wijze lokaal de kringloop, wordt het milieu gespaard en is er een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het afval- en grondstofprobleem.

WEPA Professional – hoe zij het verschil maken

WEPA Professional, de tak binnen WEPA die zich richt op de zakelijke markt, ontwikkelt en produceert onderscheidende, duurzame, innovatieve en trendy merken voor in de toiletruimte.

Daarnaast realiseren zij unieke kringloopconcepten met verantwoorde grondstoffen. Alleen recyclen is niet genoeg, zij ‘upcyclen’ door afvalstromen in te zetten om er nieuwe, duurzame producten van te maken met toegevoegde waarde.
De fabriek in Swalmen is daarbij een grondstoffenrotonde. In hun productieproces zetten ze oud papier in als grondstof voor tissuepapier. Hun uitzonderlijke milieuprestaties zijn mede mogelijk dankzij de inzet van een hoog rendement stoomketel en eigen waterzuivering.

Met de blik op de toekomst zien zij dat de bronnen van onze aarde uitgeput en vervuild raken en zij geloven dat lokale kringlopen met veilige materialen de oplossing vormen om het tij te keren. Zij geven iedere dag een positieve bijdrage aan mens en natuur met toekomstbestendige innovaties en worden de baanbreker in totale circulaire toiletconcepten.

CO2-neutrale productie van toilethygiene concept BlackSatino