Skip to content

Damen Drukkers gaat voor CO2-neutraal drukwerk

Damen Drukkers is een kwaliteitsdrukkerij in hoge oplages vellenoffset. Zij produceren magazines, catalogi, brochures, boeken en folders. De drukkerij is opgericht in 1959 en inmiddels werken er ruim honderd vakmensen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Damen Drukkers vindt maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk. De drie P’s van profit, people en planet zijn van structureel belang voor hun bedrijfsvoering.

 • Profit: Damen Drukkers streeft naar winstgevendheid om opnieuw te kunnen investeren in nieuwe technieken om de continuïteit en de kwaliteit te waarborgen.
 • People: Goede arbeidsomstandigheden en voorwaarden zijn vanzelfsprekend.
 • Planet: Damen Drukkers wil de negatieve gevolgen voor het milieu die voortkomen uit de bedrijfsvoering zoveel mogelijk reduceren, Zij zijn ISO 14001 gecertificeerd en berekenen ieder jaar de CO2-footprint om deze vervolgens te compenseren. Door de FSC® certificering weten zij dat het papier uit verantwoord beheerde bossen komt.

Genomen maatregelen

 • Zoveel mogelijk grondstoffen recyclen.
 • Uitvoeren van een energiebesparingsonderzoek en daaropvolgend de nodige maatregelen treffen zoals gebruik van 100% groene stroom uit windenergie.
 • Reductie van Vluchtige Organische Stoffen (IPA) als hulpstoffen en reinigingsmiddelen.
 • Invloed uitoefenen om onze criteria voor milieu en kwaliteit over te brengen op de leveranciers van producten of diensten.
 • De inzet van BIO-inkt, dit zijn inkten waarin plantaardige oliën zijn verwerkt i.p.v. synthetische.
 • Hergebruik van machinewarmte in de productie.
 • Inzetten van werknemers met afstand tot de arbeidsmarkt.
 • Sponsoring van goede doelen, onder andere het produceren van de ‘Peace of paper’, het magazine van War Child.

CO2-neutraal drukwerk

Damen Drukkers heeft oog voor een betere leefomgeving en duurzaam ondernemen. Jaarlijks brengen zij de CO2 footprint in kaart en onderzoeken zij de mogelijkheden om deze te reduceren. De CO2-footprint is 272 ton en wordt gecompenseerd door een investering in een duurzaam energieproject in een ontwikkelingsland.

CO2-compensatieproject

Gekozen is voor het Run of the River project in Karnataka in India, een project dat per jaar 6.500 MWh aan fossiele energie vervangt door groene stroom. De CO2-reductie is jaarlijks meer dan 50.000 ton. Daarnaast heeft project een positieve impact op de locale gemeenschap die door werkgelegenheid, scholing, betere medische en onderwijs voorzieningen, economisch er op vooruitgaan. Lees meer over dit project.