Skip to content

Duurzaamheid bij Pelican Rouge

Bij Pelican Rouge Coffee Roasters is duurzaamheid geïntegreerd in de dagelijkse gang van zaken. Samen met hun medewerkers, klanten en ketenpartners hebben ze een gestructureerde aanpak ontwikkeld om te werken aan een duurzame toekomst. Een van de pilaren is het aanbieden van een breed scala aan gecertificeerde producten en werken zij aan volledig gecertificeerde, traceerbare en klimaat gecompenseerde koffie, waarbij Pelican Rouge zich richt op het aanbieden van recyclebare verpakkingen voor het hele assortiment.

Pelican Rouge streeft ernaar om de CO2-impact in de waardeketen, van boer tot kopje, te verminderen. In hun bedrijfsvoering doen ze dit door meer gebruik te maken van hernieuwbare energie. Verder richten zij zich op het verminderen en compenseren van de CO2-impact van onze koffie via programma’s lokaal bij de koffieboeren. Zo ontstond een waardevolle samenwerking met Groenbalans. Door deze samenwerking kunnen klanten nu genieten van een verantwoorde en duurzame kop koffie.

Wie is Pelican Rouge Coffee Roasters

Kenners van elke stap van het koffieproces, van boon tot barista, van inkoop, blenden tot het branden en bereiden van de koffie. Zij weten dat de smaak niet alleen bepaald wordt door hoe de boon is gebrand. Koffie is een natuurproduct, het klimaat, de grond, de regenval en zelfs de hoogte waarop koffie groeit, bepalen de smaken van de koffie. 

Pelican Rouge Coffee Roasters erkent haar verantwoordelijkheid voor het milieu en de lokale gemeenschappen. Daarom kunnen zij met trots zeggen dat 53% van de ingekochte koffie  gecertificeerd is en geteeld is door onafhankelijke boeren. Daarnaast doen zij er alles aan om de verpakkingen milieuvriendelijkere te maken en te focussen op het verminderen en recyclen van afval in de hele keten. Het plastic afval van de verpakkingen wordt o.a. omgevormd tot een koffieklopper en een uitklopbak voor de koffiedrap.

Sustainable Development Goals

De SDG’s zijn zeventien doelen om klimaatverandering tegen te gaan. De SDG’s zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland. Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis.

klimaatneutrale koffie voor klanten van Pelican Rouge