Skip to content

De CO2-footprint van een verhuizing

Erkende Verhuizers biedt graag een zorgeloze verhuizing, dit betekent dat als een particulier verhuist met Erkende Verhuizers de CO2-uitstoot die tijdens de inboedelverhuizing wordt geproduceerd, wordt gecompenseerd. Dit doen zij door te investeren in twee interessante Gold Standard CO2-compensatieprojecten: Schoon en veilig water in Malawi en Verbeterde isolatie en brandstofefficiënte kachels in Mongolië.

Met de investering door Erkende Verhuizers wordt de uitstoot van het koken op vervuilend vuur voor schoon water en eten teruggedrongen, en krijgt de lokale bevolking kans op verbeterde levensomstandigheden. .

CO2-footprint van een verhuizing: een samenwerking

De Organisatie voor Erkende Verhuizers wil actief de belangen behartigen van de aangesloten bedrijven, hun medewerkers en klanten. De organisatie is zich ook bewust van haar verantwoordelijkheid voor de wereld om haar heen en geeft hier invulling aan, zowel ver weg als dichtbij.

Al zeker 10 jaar geleden zocht OEV contact met Groenbalans voor advies over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zo kwam men op het idee om milieubewust verhuizen voor particulieren in te voeren. Als eerste werd de CO2-footprint van een verhuizing berekend. Groenbalans voerde gesprekken met een groot aantal verhuisbedrijven om de kengetallen boven water te krijgen.

Mobiliteit vertegenwoordigt het grootste deel van de CO2-uitstoot. Dit hangt natuurlijk nauw samen met de bedrijfsactiviteiten. Daarnaast werd ook gekeken naar opslag, eigen bedrijfspand en verhuizingen naar het buitenland. Hieruit kwam een gemiddelde footprint per particuliere verhuizing. Nu wordt jaarlijks berekend hoeveel particuliere verhuizingen hebben plaatsgevonden en worden deze gecompenseerd.

Slimmer verhuizen

Toch zie je dat er al heel wat veranderd is en er duidelijk duurzame stappen zijn genomen. Veel verhuisbedrijven beperken bijvoorbeeld de verhuis- en transportbewegingen tot een minimum door een strakke verhuisplanning. Ook zetten ze vrachtwagens in met schonere Euro-6 of elektrische motoren. Langzamerhand stappen de organisaties over op het gebruik van afbreekbaar verpakkingsmateriaal en kiest men voor groene stroom voor de eigen bedrijfspanden.

Daarnaast dragen meerdere verhuizers een steentje bij aan de maatschappij. Bijvoorbeeld door sponsoring van maatschappelijke activiteiten in de regio, en bieden ze werkplekken aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Reductie en transitie zijn en worden ook in Nederland steeds belangrijker, maar dan blijft nog steeds dat beetje uitstoot over. Wat is er mooier dan verhuizen met steun aan een mooi en impactvol project Malawi.

“Opgeteld een heleboel win-win situaties voor mens, milieu en klimaat. CO2 neutraal verhuizen is belangrijk. Ik denk dat we met deze initiatieven opnieuw laten zien dat we als Erkende Verhuizers verder kijken dan onze neus lang is, niet alleen denken aan onze eigen belangen, maar ook aandacht hebben voor mensen (dichtbij of) ver weg die, vergeleken met onze westerse welvaart, in een benarde situatie zitten en met onze steun en die van onze klanten enorm geholpen worden!’’

Organisatie voor Erkende Verhuizers

De Organisatie voor Erkende Verhuizers is de brancheorganisatie voor de Nederlandse verhuisbranche. De organisatie bewaakt en ontwikkelt de kwaliteit van de aangesloten verhuisbedrijven (Erkende Verhuizers) door:

  • haar keurmerken, die regelmatig onafhankelijk in de bedrijven worden getoetst en gehandhaafd;
  • online klantbeoordelingen
  • Algemene voorwaarden, die met de Consumentenbond zijn afgesproken;
  • onafhankelijke geschillenbehandeling, door de Geschillencommissie Verhuizen;
  • vakopleidingen, via opleider Verhuiscollege;

CO2-neutraal verhuizen bij de Orginasatie van Erkende Verhuizers