Skip to content

Een duurzamere toekomst voor drukwerk

De Groot – grootsgedrukt.nl zet zich in voor het milieu! Wist je dat papier één van de best recyclebare materialen is die er bestaat? Het kan tot wel 25 keer worden gerecycled voordat het zijn kwaliteit verliest. Maar, ze doen meer dan alleen recyclen. De Groot – grootsgedrukt.nl is zich als drukkerij bewust van zijn verantwoordelijkheid voor het milieu.

Wat doen zij allemaal al?

De benodigde energie komt van 100% Nederlandse wind. Ook dichter bij huis investeren zij in hernieuwbare energie. De nieuwbouwhal is voorzien van ruim 600 zonnepanelen, waarmee een deel van de benodigde elektriciteit wordt opgewekt. Verder wordt de hal verwarmd door warmtepompen, wat veel minder energie kost dan traditionele verwarmingsmethoden.

Een drukkerij staat voor talrijke uitdagingen om de natuur te sparen en niet verder in gevaar te brengen. Papier speelt een belangrijke rol in de drukkerijsector, dus bomen zijn essentieel om hoogwaardig drukwerk te kunnen blijven produceren. Daarom steunen zij het WWF project ‘geef het Bos terug aan de aarde’.

In het productieproces zetten zij ook stappen. De drukkerij werkt met steeds minder chemicaliën. Zo hebben zij het IPA-verbruik weten terug te brengen. IPA, ofwel Isopropylalcohol, wordt gebruikt om de eigenschappen van het schoonmaakwater te optimaliseren. Maar de stof zelf is niet goed voor de gezondheid van de mens. Het verbruik lag in 2023 lager dan de norm van de van 5%. Er wordt hard gewerkt aan het papierverlies en bovendien is het inktverlies gereduceerd tot slechts 5,84% per kilogram drukwerk, dat is veel lager dan het gemiddelde in de branche van 15,2%.

Met het jaarlijks stap voor stap reduceren van hun CO2-footprint wil grootsgedrukt.nl een bijdrage leveren aan het tegengaan van klimaatverandering.

Samenwerking met Groenbalans

Met het neutraliseren van nu nog onvermijdbare CO2-uitstoot door een investering in CO2-rechten uit Gold Standard-project in Taiwan. Deze windparken zorgen voor minder afhankelijkheid van fossiele brandstof, stimuleert de Taiwanese economie en zorgt voor werkgelegenheid onder de bevolking. Dit project van twee windparken is gekoppeld aan een aantal Sustainability Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties.

Drukkerij De Groot grootsgedrukt.nl gaat voor een duurzamere toekomst