Skip to content

Hoe kom je tot klimaatneutrale kaas?

CONO Kaasmakers uit de Beemsterpolder is een boerencoöperatie en bestaat al meer dan honderd jaar. Vanaf 2020 maakt CONO klimaatneutrale kaas; met respect en zorg voor het milieu en het klimaat. De kaasmakerij heeft dankzij het duurzame ontwerp en de nieuwste technologieën een energiezuinig proces. De klimaatneutrale kaas is gerealiseerd door de energie die nodig is voor het maken van kaas te besparen en her te gebruiken. En door gebruik van groene stroom en de resterende CO2 uitstoot te compenseren.

CO2-compensatie gasverbruik

Een onderdeel van de compensatie voor de klimaatneutrale kaas is het vergroenen van het gasverbruik door de investering in CO2-rechten uit een duurzaam energieproject in een ontwikkelingsland.

CONO doet dit in samenwerking met Groenbalans en heeft gekozen voor het Hydro Project in Himachal Pradesh in India. Een kleinschalig waterkrachtproject dat zorgt voor werkgelegenheid, een verbeterde infrastructuur en gezondheidszorg en scholing voor de plaatselijke bevolking en voldoet aan een aantal Sustainable Development Goals.

Duurzaam en handmatig

Duurzaamheid zit in diep verankerd in de organisatie van CONO. Niet alleen in de kaasmakerij, maar in de hele keten wordt gewerkt met echte aandacht voor mens, dier en milieu. Van grasspriet tot kaas. Van boer tot kaasmaker. Zo belonen zij hun veehouders via het duurzaamheidsprogramma Caring Dairy dierwelzijn- en biodiversiteitprojecten op en rond de boerderij met een premie.

Elk stapje van het kaasmaken wordt gedragen door de meest duurzame en natuurlijke methodes. Koeien staan in lichte en ruime stallen. Veevoer dat door de boer grotendeels zelf wordt verbouwd, zodat het niet van ver hoeft te komen. Veel wilde bloemenranden die goed zijn voor de bijen en de biodiversiteit.

Van de 440 melkveehouders wekt 28% zelf groene stroom op. CONO koopt vanaf 2020 de duurzaam opgewekte stroom van melkveehouders in. Dit is dus zonne-energie en windenergie van Noord-Hollandse melkveehouders. Nu nog 30% van het totale stroomverbruik maar in 2030 streven zij naar 100% eigen boerenstroom. CONO stimuleert op deze manier de energietransitie binnen de eigen sector en heeft als doelstelling dat de melkveehouders voldoende stroom opwekken voor de gehele kaasketen.

De komende jaren zetten zij in op verdere verduurzamingsstappen. CONO wil een CO2-reductie van 20% in het melktransport tussen de boerderij en kaasmakerij. En streeft naar een energieneutrale zuivelketen in 2030.

Sustainable Development Goals

Op de lange termijn biedt het project biedt een significante bijdrage aan de energietransitie in India. Het project werkt aan reductie en compensatie van CO2-uitstoot én levert een bijdrage aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) voor een beter klimaat en betere leefomstandigheden voor de lokale bevolking. De SDG’s zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland. Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis.

  • SDG 1 – Geen armoede
  • SDG 6 – Schoon water en sanitair
  • SDG 7 – Betaalbare en duurzame energie
  • SDG 13 – Klimaatactie