Skip to content

Netto nul ambitie voor Randstad Holding

Terwijl ze de CO2-uitstoot verminderen, werken ze aan een beter inzicht te krijgen in hun impact op het milieu en hoe ze
ambitieuzere doelstellingen kunnen ontwikkelen. Randstad beseft dat meer ambitie nodig is om het steeds zichtbaarder en
concrete gevaar van klimaatverandering tegen te gaan.

Randstad heeft zich gecommitteerd aan het Science-Based Targets Initiative (SBTi) Business Ambition voor 1,5°C-scenario
en aan het stellen van wetenschappelijk onderbouwde doelen met de ambitie uiterlijk 2050 net-zero emissies wereldwijd uit te stoten. Randstad heeft zich daarnaast ten doel gesteld de CO2-uitstoot van scope 1 en 2 met 50% te reduceren in 2030, ten opzichte van 2019. Verder heeft zij de doelstelling om 30% van de CO2 uitstoot in scope 3 te verminderen in 2030, ten opzichte van 2019.

Randstad CO2-footprint

Groenbalans berekent al jaren naar volle tevredenheid de CO2-footprint van alle werkmaatschappijen wereldwijd voor Randstad Holding. De CO2-footprintrapportage is opgesteld volgens het Greenhouse Gas Protocol, Het GGH-protocol maakt onderscheid in verschillende scopes op basis van de herkomst van het broeikasgas. Hieruit ontstaat een zogenaamde ‘inventaris aan broeikasgassen’ van de organisatie die kan worden gekwantificeerd en gemanaged.

Duidelijk zichtbaar in de rapportage is dat als gevolg van de pandemie dat de zakenreizen en het energiegebruik aanzienlijk zijn gedaald, wat leidde tot een daling in 2021 van meer dan 40% van de wereldwijde CO2-uitstoot ten opzichte van 2019.

Deze CO2-footprint is de basis voor Randstad om doelstellingen te formuleren voor reductie door duurzame mobiliteit, energie-efficiëntie in gebouwen, gebruik van 100% duurzame energie, duurzame zakenreizen, en een beleid inzake leveranciersbetrokkenheid.