Skip to content

Milieuverantwoord vergaderen is een duurzame keuze

Onemeeting.com  ervaart dat er steeds meer gevraagd wordt naar milieuverantwoorde bijeenkomsten en evenementen. Dit betekent onder andere dat ze nu standaard de impact op milieu en samenleving van een evenement of bijeenkomst berekenen

Het energieverbruik, het water-, en afvalverbruik is van elke vergaderarrangement zo accuraat mogelijk ingeschat, waarbij gerekend wordt met de specifieke onderdelen van zo’n arrangement als bijvoorbeeld catering, overnachting of mobiliteit van en naar de locatie. Naast de beschikbare maatregelen binnen de hospitality branche om het afval- en energieverbruik van bedrijfsevenementen en bijeenkomsten te verminderen, kunnen CO2-rechten van Groenbalans worden gekocht om de resterende milieu-impact te compenseren.

In samenwerking met Groenbalans is onderzoek gedaan naar de integrale CO2-uitstoot van alle vergadertypes, arrangementen en losse (voor)overnachtingen: van een één-uurs vergadering met koffie & thee tot een all-in driedaagse vergadering met overnachting. Gekozen is voor het Cook stoves project in Rwanda.

100% verantwoord vergaderen

“Naast alle inspanningen van de individuele vergaderlocaties willen we onze klanten garanderen dat een bijeenkomst altijd en volledig verantwoord is, aldus Luc van Bussel (DGA – Chief Hospitality Officer). Duurzaamheid is voor ons niet alleen een kwestie van reductie en transformatie, maar ook een kwestie van restcompensatie. Tenslotte is het onmogelijk om een bedrijf of organisatie 100% CO2 vrij te exploiteren. Met het Gold Standard CO2-compensatieproject dragen we bij aan een duurzamere wereld.”

Over Onemeeting.co

Onemeeting.com is pionier in de meetingbranche: een onafhankelijke, internationale intermediair voor alle soorten bijeenkomsten in binnen- en buitenland. Het doel van Onemeeting.com is het realiseren van een transparante en duurzame keuze voor bedrijven, organisaties en locaties. Het verlagen van de meetingkosten, de CO2-footprint en het versterken van de marktpositie van alle aangesloten locaties is een van de gewenste resultaten.

Onemeeting.com duurzaam vergaderen is limaatneutraal vergaderen