Skip to content

Verantwoorde verpakking onderdeel van net zero strategie

‘Betere verpakkingen’ is een van de prioriteiten en hangt nauw samen met de gekozen SDG 12 ‘Verantwoorde consumptie en productie’ binnen het MVO-beleid van FrieslandCampina. Goede verpakkingen zorgen voor voedselveiligheid en berokkenen geen schade aan de natuur. Een van de doelen is dan ook dat in 2025 100% van de verpakkingen recyclebaar of herbruikbaar is.

De samenwerking

FrieslandCampina heeft Groenbalans gevraagd de CO2-compensatie te verzorgen voor de verantwoorde verpakking van het biologische assortiment. Groenbalans adviseerde bij de keuze voor een klimaatproject en heeft daarbij gekeken naar missie van FrieslandCampina: duurzame landbouw en duurzame zuivelindustrie.

Daarom heeft FrieslandCampina gekozen voor het bosbehoud en biodiversiteit Kariba National Park in Zimbabwe. Dit project is een natuurbeschermingsproject. De investering zorgt niet alleen voor economische welvaart, maar ook dat de bevolking op een duurzame manier voedsel verbouwt en vee houdt. Het resultaat is een positieve impact op het behouden van de biodiversiteit van flora en fauna en herplant en behouden van inheemse bomen.

Biologisch pak melk of yoghurt

Campina Biologisch is het biologische zuivelmerk van FrieslandCampina. De producten hebben een volle en rijke smaak omdat ze geproduceerd zijn met 100% natuurlijke ingrediënten en bereid zijn met biologische melk. De melk is afkomstig van melkveehouders die biologische bedrijfsvoering toepassen en wordt gescheiden opgehaald en verwerkt.

Hoe verloopt dit proces?

Allereerst is de CO2-footprint van de verpakking berekend. Hierbij is het hele productieproces van de verpakking (inclusief coating) meegenomen. De coating wordt van gecertificeerd polyethyleen (kunststof, plastic) gemaakt en van organisch restmateriaal ingekocht. Het karton in het pak was al hernieuwbaar, met de nieuwe coating is dit nu het meest duurzame pak. Deze methode resulteert in een CO2-uitstoot per literpak.

Klimaatneutrale verpakking van biologische producten FrieslandCampina

FrieslandCampina compenseert alle CO2-uitstoot die vrijkomt bij het produceren en vervoeren van de verpakkingen. Deze CO2-compensatie voldoet aan de hoogste eisen, de zogenaamde Gold Standard of Verified Carbon Standard. Alleen duurzame energie, gemeenschaps en natuurherstelprojecten met een aantoonbare toegevoegde waarde voor klimaat en land komen hiervoor in aanmerking.

Boer en klimaat

De boeren, aangesloten bij FrieslandCampina, besteden veel aandacht aan het klimaat om de uitstoot van broeikasgassen op hun boerderij te verminderen. Steeds meer Campina-boeren zijn ook energieboer. Ze wekken duurzame energie op door middel van zonnepanelen, windmolens of biomassa: boerenstroom. Er liggen ruim 530.000 zonnepanelen verspreid over staldaken van meer dan 3.000 Campina boeren! Sinds 1 januari 2021 wordt het stroomverbruik voor de productie van alle Nederlandse Campina-producten gedekt met groene stroom van de eigen Nederlandse boeren.

Sustainable Development Goals

In 2015 is door de Verenigde Naties een wereldwijde agenda aangenomen die armoede, ongelijkheid en klimaatverandering een halt moeten toeroepen. Er zijn zeventien Sustainable Development Goals opgesteld om een positieve impact te maken op de wereld in 2030.

De ontwikkeling van de zuivelsector sluit goed aan op de Sustainable Development Goals (doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling) van de Verenigde Naties, waar FrieslandCampina zich voor inzet. Het Global Dairy Platform (GDP), het IFCN Dairy Research Network en de Food and Agricultural Organisation (FAO) van de Verenigde Naties hebben onlangs een rapport gepubliceerd over hoe ontwikkeling van de zuivelsector mensen uit de armoede haalt en bijdraagt aan SDG 1.

FrieslandCampina heeft al van de zeventien Sustainable Development Goals (SDG’s), al elf geïmplementeerd. Waaronder:

  • SDG 1: Beëindig armoede overal en in al haar vormen
  • SDG 2: Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw
  • SDG 3: Verzeker een goede gezondheid en promoot welvaart voor alle leeftijden
  • SDG 5: Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes
  • SDG 8: Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen
  • SDG 12: Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen
  • SDG 13: Beter klimaat, CO2-neutraal
  • SDG 15: Bevorderen biodiversiteit en managen van natuur en landschap
  • SDG 17: Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling

Science Based Targets initiative (SBTi)

FrieslandCampina, en nog negen andere toonaangevende bedrijven ondertekenden in 2021 de verklaring UN race to zero. Deze bedrijven zijn gecommiteerd aan de Business Ambition for 1.5⁰C belofte van het Science Based Targets initiative (‘SBTi’), of de Net-Zero Banking Alliance. Beide initiatieven zijn formele partners van de Race to Zero campagne.

Business Ambition for 1.5°C is een campagne geleid door SBTi in samenwerking met United Nations Global Compact en de We Mean Business Coalition. Het is een urgente oproep tot actie van een wereldwijde coalitie van VN-organisaties en bedrijven, in partnerschap met de Race to Zero. Tot nu toe hebben meer dan 950 bedrijven de Business Ambition for 1.5°C commitment ondertekend. De emissiereductie doelen die deze bedrijven zetten worden onafhankelijk gevalideerd door technische experts van SBTi.

FrieslandCampina heeft beloofd om ambitieuze tussentijdse op wetenschap gebaseerde doelen te stellen in lijn met het 1.5°C-scenario, en/of om uiterlijk 2050 net-zero emissies wereldwijd uit te stoten. Zij realiseert zich dat meer ambitie nodig is om de steeds zichtbaar wordende en concrete gevaren van klimaatverandering te bevechten, en met dat commitment belooft zij haar emissiereductie te versnellen.

Concreet wil FrieslandCampina in 2030 40% CO2e reduceren in het transport van en naar de productielocaties en 33% bij leden melkveebedrijven tov 2015. Uiterlijk 2050 wil zij net zero produceren, dus klimaatneutraal of klimaatpositief ondernemen.

CO2-neutrale verpakking van biologische producten van FrieslandCampina