Skip to content

Duurzaam papier

Duurzaam papier

Meer dan 9 biljoen pagina’s per jaar met papier dat duurzaam is geproduceerd. Maatschappelijk verantwoord ondernemen zit in het hart van Wilco; in de omgang met elkaar, met hun klanten en met het milieu. Met het verkleinen van hun CO2-footprint willen zij een bijdrage leveren aan het tegengaan van klimaatverandering.

Omdat er sprake is van onvermijdbare CO2-uitstoot bij het produceren heeft Wilco al in 2011 besloten om de volledige CO2-uitstoot die vrijkomt bij het productieproces binnen het bedrijf en van het aanleveren van het papier tot en met het afleveren van het product, te compenseren.

CO2-compensatie voor duurzaam papier?

CO2-compensatie vindt plaats door het investeren in gecertificeerde Verra (Verified Carbon Standard) CO2-rechten uit een duurzaam klimaatproject in een ontwikkelingsland. Uitgifte van deze CO2-rechten voor duurzame energieproductie als bijvoorbeeld wind- en waterenergie mag alleen onder strenge internationale regelgeving.

Wilco heeft gekozen voor een kleinschalige waterkrachtcentrale in India. De Verra-standaard schrijft voor dat alleen CO2-rechten mogen worden uitgegeven als er sprake is van aantoonbare toegevoegde waarde van het project voor omgeving, bevolking en milieu. Daarbij gaat het dus niet alleen om het voorkomen van CO2 maar ook dat de lokale bevolking profiteert door extra werkgelegenheid, scholing, medische verzorging etc.