Skip to content

Duurzamer papier voor al uw drukwerk

Meer dan 9 biljoen pagina’s per jaar met duurzamer papier. Maatschappelijk verantwoord ondernemen zit in het hart van Wilco; in de omgang met elkaar, met hun klanten en met het milieu. Met het verkleinen van hun CO2-footprint willen zij een bijdrage leveren aan het tegengaan van klimaatverandering.

De samenwerking met Groenbalans

Wilco duurzaam papier en CO2-footprint

Wilco heeft gekozen om via Groenbalans te investeren in een kleinschalig klimaatproject in India. De CO2-compensatie vindt plaats door het investeren in gecertificeerde Verra (Verified Carbon Standard) CO2-rechten uit een duurzaam klimaatproject in een ontwikkelingsland. Uitgifte van deze CO2-rechten voor duurzame energieproductie als bijvoorbeeld wind- en waterenergie mag alleen onder strenge internationale regelgeving.

De Verra-standaard schrijft voor dat alleen CO2-rechten mogen worden uitgegeven als er sprake is van aantoonbare toegevoegde waarde van het project voor omgeving, bevolking en milieu. Daarbij gaat het dus niet alleen om het voorkomen van CO2 maar ook dat de lokale bevolking profiteert door extra werkgelegenheid, scholing, medische verzorging etc.

De stappen naar duurzaam papier

Omdat er sprake is van onvermijdbare CO2-uitstoot bij het produceren heeft Wilco al in 2011 besloten naast Scope 1 en 2, die voornamelijk over de organisatie gaat, ook Scope 3 te bepalen. Zo’n ketenanalyse bestaat uit het berekenen van de CO2-uitstoot die vrijkomt bij het productieproces binnen het bedrijf en van het aanleveren van het papier tot en met het afleveren van het product. Deze complete CO2-footprint wordt gecompenseerd.

Met 1.939 ton valt de CO2-footprint in 2021 bijna 49% lager uit dan in 2020. Vooral gerealiseerd doordat Wilco Meppel sinds 2021 als laatste locatie ook op Europese windstroom is overgestapt. Waar elektriciteit (grijze stroom) in 2020 nog voor ruim 52% de oorzaak was binnen de totale CO2-uitstoot, is nu woon-werkverkeer de grootste veroorzaker.

Wilco produceert bijna emissieloos drukwerk op de locaties in Amersfoort en Zutphen. Dit is mogelijk door de inkoop van hernieuwbare energie (op dit moment Europese windenergie), energiebesparing in bestaande panden én compensatie van de resterende CO2-emissies.

Duurzaam papier bij drukkerij Wilco