Skip to content

Windunie compenseert haar CO2-footprint

CO2-neutraal ondernemen is winst voor iedereen! Daarom heeft Groenbalans voor Windunie de CO2-footprint berekend over 2021 volgens de richtlijnen van het Greenhouse Gas Protocol. De uitkomst is 65 ton CO2. Windunie compenseert deze footprint met 65 CO2-rechten uit het Efficient Cook Stoves Project in Ghana. Groenbalans is onderdeel van Windunie Groep.

Door te kiezen voor CO2-compensatie draagt Windunie bij aan het realiseren van de Sustainable Development Goals (SDG’s).

Achtergrond

Dit zijn Gold Standard projecten op huishoudelijk niveau op verschillende locaties in Ghana en Rwanda. Het gebruik van hout en kolen als brandstof is een groeiend probleem in beide landen. Daarom zijn deze projecten gestart om lokaal energie-efficiënte kookpotten te produceren en te distribueren naar huishoudens.

Meer dan 1 miljoen huishoudens in Ghana en Rwanda gebruiken hout en houtskool om op te koken. Hout wordt uit de bossen gehaald waardoor er op grote schaal ontbossing plaatsvindt. Het koken op hout en houtskool is niet alleen erg energie inefficiënt maar het veroorzaakt ook longziekten bij vooral vrouwen en kinderen en veel CO2-uitstoot.

Door het gebruik van deze energie-efficiënte kookpotten is minder brandstof nodig en wordt sneller gekookt. Dat betekent dat minder hout en houtskool gebruikt wordt en het voor vrouwen en kinderen niet meer nodig is dagelijks veel tijd te besteden aan het sprokkelen van hout waarvan ontbossing een gevolg is. Dit resulteert weer in minder CO2-uitstoot, minder rookontwikkeling, gezondere leefomstandigheden en biedt werkgelegenheid en scholing.

Groenbalans organisaties en de SDG's

Sustainable Development Goals

In 2015 is er door de Verenigde Naties een mondiale agenda aangenomen die een eind moet maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. Er zijn zeventien Sustainable Development Goals opgesteld om de wereld tot een betere plek te maken in 2030. Met het reduceren en compenseren van CO2 uitstoot levert een organisatie een bijdrage aan de doelen 3, 7, 8, en 13.

Windunie Groep

Windunie is gespecialiseerd in het ontwikkelen en exploiteren van duurzame energieprojecten in lokaal eigen­dom. Zij doen dit altijd samen met lokale ondernemers, burgerinitiatieven, (agrarische) grondbezitters, energie-communities en omwonenden van projecten. Op die manier zorgen ze voor profijt in de eigen regio. Zij gaan dus verder dan het streven naar 50% lokaal eigendom uit het Klimaatakkoord. 

Ruim 350 leden zijn aangesloten bij de coöperatie van Windunie. Jaarlijks produceren deze leden ruim 1.068 GWh aan schone stroom: genoeg voor bijna 300.000 huishoudens. Daarmee vertegenwoordigt Windunie de meerderheid van windmolens in lokaal eigendom. Naast windenergieprojecten werkt Windunie ook aan opslag en zonne-energie in lokaal eigendom.