Skip to content

Het meten van de CO2-footprint van Windunie Groep

Duurzaam ondernemen is winst voor iedereen! Daarom heeft Groenbalans voor Windunie de CO2-footprint berekend volgens de richtlijnen van het Greenhouse Gas Protocol.

Windunie spant zich niet alleen doelgericht in om haar eigen footprint te verkleinen, maar ook die in de toeleveringsketens. Zo gaan ze klimaatstatistieken en gunningscriteria meenemen in offertes en onderzoeken ze alternatieve oplossingen met een kleinere footprint.

Daarnaast is het is belangrijk dat het aanbod van duurzaam opgewekte stroom in Nederland groeit. Zo hoeven we in ons land steeds minder gebruik te maken van fossiele grondstoffen om stroom te produceren. En zijn we minder afhankelijk van het buitenland voor onze eigen stroomvoorziening. Windunie levert een bijdrage aan dit aanbod. Windunie voorziet Nederland al meer dan 20 jaar van duurzame energie. Zij zijn betrokken bij de helft van de windprojecten op land en wekken steeds meer zonne-energie op en investeren in de opwek van zon- en windstroom.

Achtergrond klimaatproject

Windunie compenseert de onvermijdbare emissies met CO2-rechten uit een Efficiënt Cook Stoves Project Dit is een Gold Standard project op huishoudelijk niveau in Afrika. Het gebruik van hout en kolen als brandstof is een groeiend probleem in Afrikaanse landen. Daarom is dit project gestart om lokaal energie-efficiënte kookpotten te produceren en te distribueren naar huishoudens.

Miljoenen huishoudens in Afrika gebruiken hout en houtskool om op te koken. Hout wordt uit de bossen gehaald waardoor er op grote schaal ontbossing plaatsvindt. Het koken op hout en houtskool is niet alleen erg energie inefficiënt maar het veroorzaakt ook longziekten bij vooral vrouwen en kinderen en veel CO2-uitstoot.

Groenbalans organisaties en de SDG's

Sustainable Development Goals

In 2015 is er door de Verenigde Naties een mondiale agenda aangenomen die een eind moet maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. Er zijn zeventien Sustainable Development Goals opgesteld om de wereld tot een betere plek te maken in 2030. Met het reduceren en compenseren van CO2 uitstoot levert een organisatie een bijdrage aan de doelen 3, 7, 8, en 13.

Windunie Groep

Windunie verbindt partijen die een duurzaam energieproject willen ontwikkelen. In het denken en doen is er veel aandacht voor inwonerparticipatie: ruimte voor energie maken we samen. In een succesvolle energietransitie gaat het over mensen én techniek. De stroom uit de parken leveren ze aan een duurzaam energiebedrijf en – steeds vaker – bouwen ze mee aan een slim energiesysteem waarin lokale opwek en afname zo goed mogelijk worden gecombineerd. Windunie is betrokken bij de groene stroom voor ongeveer een miljoen huishoudens.

Ruim 350 leden zijn aangesloten bij de coöperatie van Windunie. Jaarlijks produceren deze leden ruim 1.068 GWh aan schone stroom: genoeg voor bijna 300.000 huishoudens. Daarmee vertegenwoordigt Windunie de meerderheid van windmolens in lokaal eigendom. .

Groenbalans is onderdeel van Windunie Groep.

Windunie logo