Skip to content

Klimaatbeleid als financieel vraagstuk

De Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) vraagt in haar jongste ‘publieke management letter’ (PML) van eind januari jl. aandacht voor klimaatbeleid. Over duurzaamheid en klimaat is al veel geschreven, maar deze PML benadert het vraagstuk vanuit het perspectief van de accountant. En daarbij is de kernboodschap: Klimaat is financieel. Het is tijd voor concrete actie. 

In de publicatie wordt vastgesteld dat bedrijven en organisaties die nalaten aandacht te besteden aan hun klimaatbeleid, financiële risico’s lopen. Maar daar staan ook kansen tegenover.

Aanbevelingen voor een klimaatbeleid

Om hun continuïteit te borgen, moeten organisaties het klimaat in hun strategie opnemen, verankeren in hun DNA. Dat vraagt om transparantie en rapportage. Hieraan kan de accountant vanuit diens maatschappelijke functie een belangrijke bijdrage leveren; of dat nu is in de rol van accountant in business, intern accountant of adviserend dan wel controlerend.

In de PML staan vier signalen, die elk leiden tot aanbevelingen voor bestuurders en ondernemers, accountants en internal auditors:

 1. Klimaat ontbreekt in de strategie
  Klimaat vormt nog nauwelijks onderdeel van de visie en strategie van veel organisaties, laat staan dat – afgezien van koplopers – er concrete klimaatdoelen zijn geformuleerd.
 2. Klimaat is niet verankerd in de organisatie
  In bedrijfsprocessen en interne rapportages vormt klimaat nog geen standaardfactor.
 3. De verantwoording over klimaatprestaties schiet tekort
  Afhankelijk van hun effect horen klimaatrisico’s thuis in de jaarrekening of het bestuursverslag. Maar wat ontbreekt is een uniforme verslaggevingsstandaard.
 4. Accountants moeten meer oog hebben voor klimaatverandering
  In zijn maatschappelijke rol past het de accountant om klimaatkwesties onder de aandacht te brengen. Tenslotte draait het jaarverslag om een ‘getrouw beeld’ van vermogen en resultaat, waarin tegelijkertijd voor greenwashing geen ruimte hoort te zijn.

Advies Groenbalans

Ook het MKB moet hier stappen zetten, niet alleen de grote bedrijven. Nog veel bedrijven en organisaties hebben nog geen eigen CO2-footprint opgesteld. En dat is jammer, want een CO2-footprint past prima in verslaggeving, geeft een goed uniform beeld van de CO2-uitstoot van het bedrijf of de organisatie. Financiële verslaggeving is wettelijk verankerd. Wij adviseren u graag en u kunt via onze website de CO2-calculator invullen om zo inzicht te krijgen in uw CO2-uitstoot.

Bron: Koninklijke Beroepsvereniging van Accountants (NBA) – Publieke Management Letter Klimaat – januari 2020