Skip to content

Duurzaamheidsclaims: vernieuwde leidraad ACM

Consumenten hebben recht op duidelijke, volledige en concrete informatie over duurzaamheid van producten en diensten. Termen als klimaatneutraal, duurzaam of milieubewust zijn te vaag en daarmee al snel misleidend of onduidelijk. Maar hoe communiceer je nu op de juiste en meest transparante wijze wat jouw stappen zijn in duurzaamheid?

Daarom heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de Leidraad Duurzaamheidsclaims uit 2021 geactualiseerd. In de vernieuwde leidraad staan vijf vuistregels waaraan ondernemers zich moeten houden bij de verkoop van hun producten en diensten.

  • Gebruik juiste, duidelijke, specifieke en volledige duurzaamheidsclaims
  • Onderbouw duurzaamheidsclaims met feiten en houd ze actueel
  • Maak eerlijke vergelijkingen met andere producten of concurrenten
  • Beschrijf toekomstige duurzaamheidsambities concreet en meetbaar
  • Zorg dat visuele claims en keurmerken behulpzaam zijn voor consumenten en niet verwarrend

Zeg wat je doet maar leg ook uit hoe je dat doet

Zo blijkt uit onderzoek dat termen als ‘CO2-neutraal’, ‘CO2-reductie’, en ‘CO2-compensatie’ vaak slecht worden begrepen en dat de consument het verschil er tussen vaak ook niet weet.

Compenseer je als bedrijf jouw CO2-uitstoot? Informeer consumenten dan duidelijk en feitelijk. Leg in objectieve termen uit wat CO2-compensatie is. Maak duidelijk dat CO2-compensatie er niet voor zorgt dat een product minder schadelijk is voor het milieu maar dat je de resterende CO2-uitstoot compenseert. Maak daarnaast duidelijk hoe deze CO2-compensatie tot stand komt, in welke klimaatproject je investeert, hoeveel CO2 er wordt gecompenseerd en, dit is erg belangrijk, hoe dit is berekend en wat je er aangedaan hebt om de CO2-uitstoot te reduceren.

De nieuwe regels van ACM sluiten aan bij de wetgeving waar de Europese Unie mee bezig is, de zogenoemde greenwashing-wet. Deze wet verbiedt misleidende claims en bedrijven moeten kunnen aantonen dat hun claim waar is.