Skip to content

Versnelde actie naar een wereldwijde net-zero doelstelling!

Amazon zegt dat het CO2-neutraal zal zijn tegen 2040. Apple zegt dat het in 2030 zo ver zal zijn. Microsoft zegt zelfs dat het in 2030 net-zero zal zijn – en wil zelfs in 2050 al haar historische CO2-emissies verwijderd hebben. Het is goed nieuws voor de planeet dat de grote beloftes van grote multinationals steeds gewoner worden.

Maar wat is nou CO2-neutraal, net-zero of klimaatneutraal?

Of u nu ‘CO2-neutraal’, ‘net-zero’ of ‘klimaatneutraal’ gebruikt in uw doelstelling, ze geven allemaal dezelfde intentie weer om de impact van uw organisatie op het klimaat te verminderen of te elimineren. Volgens het IPCC Special Report: Global Warming of 1.5°C, zijn de definities als volgt:

  1. Definitie van CO2-neutraal: CO2-neutraal of netto nul uitstoot van koolstofdioxide (CO2), wordt bereikt wanneer de CO2-uitstoot van uw organisatie globaal in evenwicht is door CO2-reductie over één jaar.
  2. Definitie van netto-nulemissie: Nul-nul-uitstoot wordt bereikt wanneer de uitstoot van alle broeikasgassen (CO2-e) van uw organisatie in evenwicht is met de verwijdering van broeikasgassen, meestal in de loop van één jaar.
  3. Definitie van klimaatneutraliteit: Klimaatneutraliteit wordt bereikt wanneer organisatorische activiteiten resulteren in geen enkel netto effect op het klimaatsysteem. Bij klimaatneutraliteit moet ook rekening worden gehouden met regionale of lokale biogeofysische effecten, zoals radiatieve forcering (b.v. door condensatiesporen van vliegtuigen).
Groenbalans uitleg net-zero met greenhouse gas scopes

Hoe zit het met de emissiescope?

Een cruciale overweging bij elke claim van CO2-, klimaatneutraal of net-zero is onder welke emissiescopes de activiteiten van een organisatie vallen. Emissies worden onderverdeeld in Scope 1, Scope 2 en Scope 3. Scope 1-emissies zijn emissies die onder de directe controle van de bedrijfsentiteit vallen, zoals het brandstofverbruik ter plaatse of de emissies van het wagenpark. Scope 2 zijn de emissies die indirect worden gegenereerd door gekochte elektriciteit. En Scope 3 zijn alle andere indirecte emissies, gegenereerd door zakenreizen, afvalbeheer en upstream- en downstreamemissies in de zakelijke waardeketen.

Verminderen is belangrijker dan compenseren

Een nog veelvoorkomende mislukking van net-zero beloften is dat organisaties zich richten op het “CO2-neutraal” worden zonder plannen te maken om hun emissies drastisch te verminderen. Het kan voor bedrijven veel gemakkelijker en goedkoper zijn om te investeren in CO2-compensatie dan om ook hun producten, activiteiten en toeleveringsketens aan te passen. Maar simpelweg alleen compenseren heeft niet of nauwelijks effect op de beperking van de opwarming van de aarde tot 1,5 graden. Lees het rapport Achieving net-zero emissions by 2050 van IEA (International Energy Agency).

Hoe maakt u uw organisatie CO2-neutraal?

Kleinere organisaties kunnen net als de multinationals streven naar CO2-reductie, zegt Peter Bleeker. Het proces is hetzelfde, ongeacht de grootte van de organisatie: krijg inzicht in je CO2-footprint door je uitstoot te meten; stel een ambitie vast, zoals net-zero of CO2-neutraal zijn; en onderneem actie door die uitstoot te verminderen en te compenseren. Het is niet alleen goed voor de planeet als geheel, het kan ook onmiddellijke voordelen opleveren.

Neem energie-inkoop. Door goed te kijken naar waar het energieverbruik kan worden verminderd en door overstappen op duurzame energie kan een organisatie haar CO2-uitstoot reduceren en kosten besparen. Op dezelfde manier kan het proces om CO2-neutraal te worden organisaties helpen een beter inzicht te krijgen in andere aspecten van hun toeleveringsketens. Er zijn ook marketingvoordelen: veel klanten kunnen de voorkeur geven aan een CO2-neutrale leverancier, als ze de keuze krijgen.

Sommige emissies zijn onvermijdelijk, althans met de huidige technologie, zoals die van het luchtverkeer, de bouw en de scheepvaart. Dat is waar compensaties om de hoek komen kijken. “Zodra een organisatie haar CO2-footprint heeft berekend, kan het deze compenseren door te investeren in CO2-rechten uit een duurzaam energieproject in een ontwikkelingsland”, legt Peter Bleeker uit. Deze rechten komen uit CO2-compensatieprojecten, bijvoorbeeld op het gebied van herbebossing of hernieuwbare energie, die de uitstoot direct verminderen, CO2 vastleggen of emissies voorkomen die anders zouden zijn ontstaan.

Maak gebruik van online hulpmiddelen. “Kleinere organisaties kunnen een deel van het werk vrij eenvoudig zelf doen”, geeft Peter Bleeker aan. Groenbalans heeft een eenvoudige online CO2-calculator op haar website staan. Deze is prima voor het kwantificeren van sommige emissies, zoals die met betrekking energie en/of reizen. “Begin met de emissiecategorie met de grootste impact,” adviseert hij.

CO2-neutraal worden kan een hoop werk lijken, maar je hoeft het niet allemaal in één keer te doen. “Veel bedrijven zien groen beleid als alles-of-niets, wat ontmoedigend en duur kan zijn,” vult Peter nog aan. “Kijk in plaats daarvan naar kleine veranderingen die kunnen worden aangepast om je in de richting van meer duurzaamheid te bewegen.”