Belangrijkste punten Klimaatakkoord

donderdag 15 augustus 2019

Het kabinet heeft begin juli de definitieve maatregelen gepresenteerd die ervoor moeten zorgen dat de CO2-uitstoot omlaag gaat. Zo denkt de regering de doelen te halen die zijn afgesproken in het klimaatakkoord van Parijs.

Industrie en elektriciteit

De 300 meest vervuilende bedrijven gaan een nationale CO2-belasting betalen over de uitstoot die in 2030 gereduceerd moet zijn. Deze heffing loopt op van 30 euro per ton in 2021 tot 150 euro in 2030. Deze bedragen zijn inclusief de prijs die deze bedrijven nu al betalen onder het Europese emissiehandelssysteem ETS. Het huidige tarief daarvan ligt momenteel op €25 per ton CO2.

In 2030 moet meer dan 70% van de elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen komen. Hierdoor zullen een aantal kolencentrales omgebouwd worden of sluiten.

Wonen

Het gas wordt duurder en de elektriciteit wordt goedkoper. De energiebelasting op gas gaat tot 2026 met in totaal 10 eurocent per m3 omhoog. Op elektriciteit gaat de belasting juist met in totaal 5 eurocent per kilowattuur omlaag.

Er komt een warmtefonds voor particulieren waarmee onder gunstige voorwaarden geïnvesteerd kan worden in een warmtepomp. Ook opent het kabinet een subsidieregeling van €100 mln per jaar voor investeringen in isolatie- en warmte-installaties.

In 2021 moeten alle gemeenten bekendmaken welke wijk wanneer van het gas afgaat.

Uiteindelijk gaan de bedrijven meer betalen aan de Opslag Duurzame Energie, dat nu 50/50 is, wordt 65/35.

Mobiliteit

Het kabinet gaat onderzoek doen naar de invoering van rekeningrijden per 2026. Drie varianten liggen op tafel: een algehele spitsheffing, een tijd- en plaatsgebonden heffing voor alle auto’s met uitzondering van de spitsheffing én een kilometerheffing voor alleen elektrische auto’s.

In het klimaatakkoord is opgenomen dat het kabinet de koop van elektrische auto’s stimuleert. Het doel is dat in 2030 alle nieuw verkochte auto’s elektrisch zijn. Ook stijgt de bijtelling op elektrisch rijden voor zakelijk gebruik naar ca. 20%. Daarnaast trekt het kabinet meer geld uit voor de bouw van fietsenstallingen bij stations.

Land- en tuinbouw

De geplande inperking van de CO2-uitstoot binnen de landbouwsector is 6 megaton CO2. Wel is in totaal bijna 550 miljoen euro beschikbaar voor het verduurzamen van de glastuinbouw, duurzaam bodembeheer, boeren die willen stoppen of verhuizen, warme sanering van de varkenshouderij en de aanplant van bomen.

klimaatakkoord met uitgebeeld de maatregelen voor wonen, industrie, mobiliteit en land- en tuinbouw

De regeringspartijen zijn blij met het klimaatakkoord. Belangenverenigingen als RAI en Bovag vinden de plannen realistisch en haalbaar. Natuurmonumenten geeft aan dit pakket maatregelen goed zijn voor natuur en landschap. Maar belangenverenigingen van de industrie en de land-en tuinbouw hebben hun bedenkingen. Ook Greenpeace, Milieudefensie en vakbond FNV lieten blijken niet blij te zijn met de plannen.

Meer informatie over het klimaatakkoord in 70 vragen door de Rijksoverheid.