Skip to content

Beter inzicht in CO2-uitstoot

door de aangepaste CO2-emissiefactoren.  Ieder jaar wordt deze lijst geactualiseerd door een breed panel van experts op basis van de meest recente inzichten. In 2020 zijn nieuwe (betere) berekeningen toegepast en rekenfouten ontdekt. De nieuwe cijfers zijn geldig vanaf 1 januari 2020.

Grootste wijzigingen in de CO2-emissiefactoren ten opzichte van vorig jaar bij

  • Brandstoffen energieopwekking;
  • Elektriciteit;
  • Brandstoffen personenvervoer;
  • Personenvervoer.

De complete lijst aan wijzigingen is hier in te zien, inclusief toelichting en exacte cijfers.

Nieuwe website

Op de nieuwe website is meer aandacht voor het helder weergeven van het doel van de website en aan de gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid. Door de verbeterde lay-out kunnen gebruikers nu gemakkelijker vinden hoe de CO2-emissiefactoren berekend en gebruikt kunnen worden en welke instrumenten beschikbaar zijn om CO2 -uitstoot te berekenen en/of te compenseren

CO2emissiefactoren.nl stelt sinds 2014, na ondertekening van de Green Deal, gegevens voor CO2-emissiefactoren en het berekenen van CO2-uitstoot beschikbaar. Op de website kunt u alles vinden over de gestandaardiseerde lijst met CO2-emissiefactoren en hoe CO2-uitstoot berekend kan worden. Deze website is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met CO2-emissiefactoren, CO2-tools, rapportages waarvoor CO2-uitstoot van belang is en CO2-vergelijking.

CO2-footprint

Een CO2- footprint geeft inzicht in het energieverbruik en de CO2-uitstoot van uw organisatie. Inzicht vormt de basis voor reduceren. Bij het maken van een CO2-voetafdruk worden het gebruik van bijv. gas, water, stroom, brandstoffen, zakelijke kilometers en vliegreizen . Belangrijk bij het opstellen van een CO2- footprint zijn de scope en de grenzen die gesteld worden.

Scope

Het Greenhouse Gas Protocol (wereldwijd het meest gebruikte protocol om uitstoot van broeikasgassen te berekenen) noemt een drietal scopes:

  • Scope 1: directe CO2-uitstoot, veroorzaakt door eigen bronnen binnen de organisatie. Het betreft  de uitstoot door eigen gebouwen-, vervoer- en productie-gerelateerde activiteiten.
  • Scope 2: indirecte CO2-uitstoot, door opwekking van ingekochte en verbruikte elektriciteit- of warmte.
  • Scope 3: indirecte uitstoot van CO2 veroorzaakt door bedrijfsactiviteiten van een andere organisatie. Het betreft dan uitstoot door bronnen die niet in het bezit zijn van de eigen organisatie en waar ze ook geen directe invloed op kan uitoefenen.

Afbakening

Voor een juiste CO2-voetafdruk is het van belang de organisatie als geheel mee te nemen in de berekening, maar het is ook alleen een evenement of een productie of dienst te berekenen. Het is ook mogelijk een LevensCyclusAnalyse toe te passen op een product.

CO2-neutraal ondernemen en dan specifiek een ketenanalyse opstellen van het product of de dienst sluit goed aan bij de algehele vraag naar meer duurzaamheid. Voorbeelden in de markt: CO2-neutrale postbezorging, -vliegen, -koffie, -drukwerk, -verhuizen, -vergaderen, – leasewagens etc. 

In al deze sectoren wordt de CO2-footprint berekend en vindt CO2-compensatie plaats door het investeren in gecertificeerde CO2-rechten. Soms wil men een uitgebreidere analyse en is de LCA (LevensCyclusAnalyse) berekend.

CO2-calculator

De CO2-calculator van Groenbalans geeft u een eerste indicatie van de CO2-uitstoot van uw organisatie. Inzicht is de eerste stap op weg naar klimaatneutraal ondernemen. Heeft u behoefte aan maatwerk CO2-voetafdruk, energieadvies of verdiepende analyse zoals de LevensCyclusAnalyse, neem dan contact op met Peter Bleeker.