Skip to content

Bijna 2022, tijd voor de CO2-footprint!

De meeste bedrijven hebben vijf opties om hun CO2-uitstoot te verminderen: energie besparen, overstappen op duurzame energie, inkoop verduurzamen, vervoer vergroenen en zuiniger zijn met grondstoffen.

Nederland moet voor 2030 de helft minder CO2 uitstoten ten opzichte van 1990, en in 2050 95% procent minder. In het klimaatakkoord staan de maatregelen die sectoren de komende 10 jaar moeten nemen om de doelen voor CO2-reductie te halen. Ook wil de Tweede Kamer dat de overheid MKB-ers meer hulp biedt bij verduurzaming. Dit blijkt uit een motie die aangenomen is door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Daar staat in dat de overheid de ondernemer moet steunen in zijn zoektocht en duidelijk richting aan moet geven hoe de CO2-footprint op te stellen.

Maar waarom zou je wachten op de overheid? Het is nu al belangrijk om te starten en wij kunnen je daarbij helpen.

Duurzaamheidsstrategie

Door je nu al voor te bereiden op een milieuvriendelijke beleid, waarvan je weet dat het komt, ben je als organisatie klaar voor de toekomst. Op de korte termijn is duurzaam ondernemen een investering maar op de langere termijn kan het kosten besparen. Je bent bijvoorbeeld minder geld kwijt aan energie- en afvalkosten. Ook creëer je marktvoordeel en ben je aantrekkelijker voor werknemers, stakeholders en financiële dienstverleners.

Daarnaast is het een idee om ook de kosten van CO2-uitstoot en andere duurzaamheidsthema’s een vast onderdeel van het jaarverslag te maken. Transparant zijn over je klimaatimpact en de aanpak hiervan biedt weer kansen in de markt.

Duurzaamheid zit soms al in kleine stapjes in de juiste richting. Denk aan groene energie of een fietsplan. Je hoeft niet in één keer je hele productieproces te vergroenen. Maar voor je besparende maatregelen voor je organisatie bedenkt, is het handig om te weten waar je het meeste uitstoot. Je CO2-voetafdruk meten is dan een goede eerste stap.

Meet je CO2-footprint

Er zijn instrumenten die inzicht in je uitstoot geven. Groenbalans biedt twee mogelijkheden:

 1. Bij onze gratis CO2-calculator vul je online een vragenlijst in over je energieverbruik, brandstofgebruik en zakelijk verkeer. De tool geeft vervolgens globaal aan wat de totale CO2-uitstoot is van jouw organisatie.
 2. Voor een veel uitgebreidere footprint raden wij de Carbon Manager aan. De online tool levert snel inzicht in de kansen voor energie- en CO2-emissiereductie. Daarnaast geeft het de mogelijkheid de voortgang van een reductieplan met doelstellingen te monitoren en kun je energierapportages voor de CO2-prestatieladder, EED of in het kader van de wet milieubeheer opmaken.

Wat biedt de Carbon Manager

 • Stelt een CO2-footprint op conform het GHG-Protocol en ISO14064
 • Gebruikt altijd de meest recente CO2-emissie- en energie-conversiefactoren.
 • Maakt een CO2-footprint op elk niveau van de hele organisatie, per locatie of gebouw.
 • Analyseert de prestatie (CO2, energieverbruik, e.d.) over de jaren, per categorie of per scope.
 • Heeft een dashboard met een overzicht van de CO2-emissies of energieverbruiken.
 • Legt verschillende type data vast: energie, afval, water, vervoer, koeling, materialen e.d. 
 • Registreert data over verschillende periodieken: maand, kwartaal of jaar.
 • Je kan collega’s uitnodigen om data aan te leveren.
 • Je houdt zicht en controle over het proces van data verzamelen.
 • Heeft de mogelijkheid om extra informatie en documenten toe te voegen.
 • Analyses en rapportages zijn te downloaden MS Word, Excel of PDF.
 • Is volledig op maat te maken naar de wensen en ideeen van de organisatie.

Helpende hand

Soms is het lastig en heeft het tijd nodig om de juiste gegevens over het energieverbruik of de gereden kilometers boven tafel te krijgen. Wij adviseren dan ook nu al te beginnen met het opvragen van de benodigde informatie bij de verschillende afdelingen. Zo kan de CO2-footprint gelijk berekend worden aan het begin van het nieuwe jaar en kunnen direct maatregelen genomen worden.

Groenbalans is gespecialiseerd in het verduurzamen en energiezuinig maken van organisaties. We kunnen de CO2-footprint voor jouw bedrijf berekenen. Op basis van de uitkomsten stellen we een CO2-reductieplan op waarin staat hoe je de uitstoot kan reduceren en welke maatregelen nodig zijn om CO2-neutraal te ondernemen. Wil je meten wat de CO2-uitstoot van jouw bedrijf is in 2022? Neem dan contact met ons op.