Skip to content

Campina Biologisch verwijdert plastic dop

Campina Biologisch is vanaf vandaag verkrijgbaar in een milieuvriendelijkere verpakking. De literverpakkingen hebben een vernieuwde schenkopening die de plastic draaidop overbodig maakt en hiermee de productie van miljoenen plastic draaidoppen voorkomt.

Ook is er in de verpakking een laagje minder materiaal gebruikt, waardoor het ongebleekte bruine karton direct zichtbaar is. De nieuwe verpakking heeft hiermee ten minste 37% minder CO2-uitstoot ten opzichte van de oude verpakking. De resterende CO2-uitstoot van de verpakking wordt gecompenseerd door investering in duurzaamheidsprojecten via Groenbalans, waardoor deze klimaatneutraal blijft.

Campina Biologisch klimaatneutrale verpakking

Campina Biologisch klimaatneutrale verpakking 2021

“Steeds meer consumenten willen graag een milieubewustere keuze maken in de supermarkt. Zij zijn bereid om iets te doen, als dat beter is voor het milieu. De nieuwe verpakkingen van Campina Biologisch – zonder draaidop – bieden een eenvoudige manier om bij te dragen aan de vermindering van CO2-uitstoot en plastic afval. Wij introduceren deze verpakkingen omdat we de ambitie hebben ons gehele verpakkingsportfolio volledig circulair en CO2-neutraal te maken en de hoeveelheid verpakkingsmateriaal verder te beperken. Dat is een van de prioriteiten binnen FrieslandCampina’s duurzaamheidsprogramma ‘Nourishing a better planet’”, aldus Bas Roelofs, Managing Director FrieslandCampina Consumer Dairy Netherlands.

Continu verduurzamen

FrieslandCampina introduceerde eind 2020 zijn vernieuwde duurzaamheidsprogramma ‘Nourishing a better planet’. In het programma stelt de zuivelproducent zich een aantal ambitieuze doelen, onder andere op het gebied van een klimaatneutrale toekomst, biodiversiteit, duurzame grondstoffen en verpakkingen. Voor alle merken van FrieslandCampina worden stappen gezet om deze doelen te behalen. 

De introductie van de nieuwe literverpakkingen van Campina Biologisch is hier een voorbeeld van. Een ander voorbeeld is het opwekken van duurzame energie door FrieslandCampina-boeren, door middel van zonnepanelen, windmolens of mono-mestvergisting. Sinds 1 januari 2021 wordt het stroomverbruik voor de productie van alle Nederlandse Campina-producten gedekt door de opwek van groene stroom door de leden van de eigen coöperatie.

Klimaatneutraal met het project National Park Kariba

FrieslandCampina heeft gekozen voor het bosbehoud en biodiversiteits REDD+ project National Park Kariba in Zimbabwe. Het bosbehoud- en biodiversiteit project beschermt flora en fauna en zorgt voor betere leefomstandigheden voor mens en dier.

Het project draagt bij aan het behoud van de ecopassages tussen drie nationale parken. Deze ecopassages zijn van groot belang voor het behoud van de biodiversiteit en meerdere bedreigde diersoorten. Denk aan olifanten, leeuwen, zebra’s, buffalo’s, wilde Afrikaanse honden en impala’s.

De verarmde bevolking zoekt naar andere manieren om in hun onderhoud te voorzien door het ontginnen van bos voor landbouw en sprokkelen van hout. Door te investeren in dit project wordt deze ontbossing tegen gegaan, verbetert de kwaliteit van het bos en leert de bevolking op een milieuvriendelijke en duurzame manier in hun eigen levensonderhoud te voorzien en tegelijk hun eigen traditionele levensstijl te behouden.