Skip to content

De Carbon Manager

Een online tool voor de CO2-footprint

De Carbon Manager is een geavanceerde online tool en ondersteunt organisaties bij het opstellen van een CO2-footprint. Met een CO2-footprint krijg je inzicht in de CO2-uitstoot van de organisatie en deze biedt een start voor verdere reductiedoelstellingen.

De Carbon Manager is ontwikkeld om een nauwkeurige, betrouwbare en consistente analyse over de CO2-uitstoot van Scope 1, 2 en 3 te bieden, gecombineerd met een gebruiksvriendelijke en effectieve online ‘tool’.

Daarnaast komt de Carbon Manager ook tegemoet aan wet- en regelgeving voor CO2-rapportages, aan vragen van stakeholders en heeft als resultaat een CO2-footprint die standaard onderdeel uitmaakt van een duurzaamheidsbeleid.

De tool rekent met meest recente en gestandaardiseerde CO2-emissiefactoren en biedt inzichtelijke en visuele rapportages.

Werken met de Carbon Manager

 • Het opstellen van een CO2-footprint conform het GHG-Protocol en ISO14064 met de meest recente CO2-emissiefactoren;
 • Het vastleggen van gegevens over energie, afval, water, mobiliteit, koeling, gebruikte materialen e.d.;
 • Een dashboard met een overzicht van de CO2-emissies of energieverbruiken;
 • Dataregistratie is mogelijk over verschillende periodieken: maand, kwartaal of jaardata;
 • Bepalen en monitoren van reductiedoelstellingen binnen het duurzaamheidsbeleid;
 • Berekent een CO2-footprint op elk niveau – hele organisatie, per locatie of pand;
 • Keuze voor analyses over de jaren, per categorie of per scope 1, 
  2 of 3;
 • Beheer van eigen account met uitbreidingsmogelijkheden;
 • Maatwerk inrichting tool voor bepaalde productieprocessen, ketenemissies of rapportages;
 • Meerdere gebruikers kunnen gegevens en informatie aanleveren;
 • Mogelijkheid tot opslaan van bijbehorende documentatie;
 • Downloaden van data, analyses en rappor-tages naar MS Word, Excel of PDF

Aan de slag

De Carbon Manager wordt in abonnements-vorm aangeboden. Het tarief is afhankelijk van het aantal gebruikers en locaties waarvoor een CO2 -footprint wordt opgesteld. Er zijn diverse mogelijkheden:

 • De organisatie heeft een of meerdere (standaard) accounts in eigen beheer en is zelf verantwoordelijk voor het verzamelen en invullen van de benodigde gegevens;
 • Of Groenbalans neemt het uit handen en regelt het van het begin tot het einde: van het verzamelen en invullen van de gegevens tot de oplevering van de rapportage;
 • Of Groenbalans richt het tool in naar specifieke wensen en levert maatwerk, advies en training

Samengevat

 • Analyse van de CO2-uitstoot van een organisatie, product of dienst;
 • Op maat gemaakte aanbevelingen voor reductie en compensatie;
 • Monitoring en rapportages;
 • Voldoet aan internationale richtlijnen en standaarden.