Skip to content

De Carbon Manager, een CO2-footprint tool

 • Analyse van de CO2-uitstoot van een organisatie, product of dienst
 • Transparantie, meting en levering in één tool
 • Monitoring en rapportages
 • Aanbevelingen voor reductie en compensatie

De Carbon Manager stelt je in staat om de CO2-uitstoot te meten en geeft aanbevelingen over hoe deze emissies door middel van reductie en eventueel compensatie kunnen worden aangepakt. De Carbon Manager is ontwikkeld om een nauwkeurige, betrouwbare en consistente analyse over de CO2-uitstoot van Scope 1, 2 en 3 te bieden, gecombineerd met een gebruiksvriendelijk en effectief online ‘tool’.

Met de Carbon Manager kun je eenvoudig een CO2-footprint opstellen en je CO2-uitstoot monitoren, bewaak daarnaast de voortgang van een reductieplan en -doelstelling en stel rapportages op. De Carbon Manager bespaart tijd en borgt de kwaliteit van data en rapportages.

Waarom de Carbon Manager?

De Carbon Manager komt tegemoet aan regelgeving voor CO2-rapportage, aan vragen van stakeholders en biedt als resultaat een CO2-footprint, die een standaard onderdeel is van het eigen duurzaamheidsbeleid. Daarnaast hoef je zelf niet meer data bij te houden in Exel lijstjes, worden de CO2-emissiefactoren altijd geactualiseerd en biedt de tool heldere en visuele rapportages.

Het opstellen van een CO2-footprint is een van de eerste stappen in het duurzaamheidsbeleid van organisaties. Niet alleen om inzicht te hebben in de eigen organisatie maar ook steeds vaker gevraagd door stakeholders.

Interne en externe stakeholders zoals werknemers, klanten, overheid, brancheorganisaties, leveranciers en aandeelhouders gaan steeds meer de dialoog over duurzaamheid in de keten aan. Deze dialoog toont telkens weer dat er een grote behoefte is aan implementatie van duurzame processen in zowel de organisatie als de maatschappij. Deze stakeholders willen dan ook zekerheid dat de CO2-footprint is opgesteld volgens internationale richtlijnen en keurmerken.

Richtlijnen en keurmerken

Over een CO2-footprint kan uiteraard separaat worden gerapporteerd. Maar het kan ook onderdeel uitmaken van een bredere rapportage. Hieronder staan vier voorbeelden van regelgeving en richtlijnen waarbij een CO2-footprint essentieel is:

 • De Energie Efficiency Directive (EED) is regelgeving waar de grotere bedrijven aan moeten voldoen met als doel informatie te verzamelen over het actuele energieverbruik en als vervolgstap te reduceren.
 • Een ander voorbeeld van regelgeving die eraan gaat komen is de meetplicht om de CO2-uitstoot van het zakelijk- en woon-werk verkeer van werknemers bij te houden en te reduceren. Deze richtlijn geldt voor organisaties met meer dan 100 medewerkers.
 • In de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) staat dat bedrijven met 250 of meer medewerkers vanaf 2023 verplicht zijn te rapporteren over de impact van hun activiteiten op mens en milieu.
 • Door de CO2-Prestatieladder worden organisaties uitgedaagd en gestimuleerd om de eigen CO2-uitstoot te meten en te verminderen. Hoe meer een organisatie zich inspant om CO2 te reduceren, hoe meer kans op gunning bij een opdracht.

In het kort

De Carbon Manager biedt hierbij een uitstekende digitale ondersteuning die het voor organisaties eenvoudig maakt om een CO2-footprint op te stellen en energiegegevens bij te houden. De Carbon Manager kan gebruikt worden door een organisatie met 1 locatie en 1 gebruiker maar heeft ook de mogelijkheid aangewend te worden door een grote organisatie met meerdere – internationale – locaties en dus ook met meerdere gebruikers.

Belangrijk is dat de Carbon Manager voldoet aan internationale richtlijnen zoals het Greenhous Gas Protocol en bijvoorbeeld ISO14064 en rekent met de meest recente CO2-emissiefactoren.

Wat biedt de Carbon Manager verder?

 • Vastleggen van gegevens over energie, afval, water, vervoer, koeling, materialen e.d.;
 • Geeft een dashboard met een overzicht van de CO2-emissies of energieverbruiken;
 • Dataregistratie mogelijk over verschillende periodieken: maand, kwartaal of jaardata;
 • Berekent een CO2-footprint op elk niveau – hele organisatie, per locatie of pand;
 • Keuze voor analyses over de jaren, per categorie of per scope 1, 2 of 3;
 • Beheer van eigen account met uitbreidingsmogelijkheden;
 • Maatwerk inrichting tool voor bepaalde productieprocessen, ketenemissies of rapportages;
 • Meerdere gebruikers kunnen gegevens en informatie aanleveren;
 • Mogelijkheid tot opslaan van bijbehorende documentatie;
 • Bepalen en monitoren van reductiedoelstellingen binnen het duurzaamheidsbeleid;
 • Downloaden van data, analyses en rapportages naar MS Word, Excel of PDF.

Aan de slag

De Carbon Manager wordt in abonnementsvorm aangeboden. Het tarief is afhankelijk van het aantal gebruikers en locaties waarvoor een CO2 -footprint wordt opgesteld. Er zijn diverse mogelijkheden:

 • De organisatie heeft een of meerdere (standaard) accounts in eigen beheer en is zelf verantwoordelijk voor het verzamelen en invullen van de benodigde gegevens;
 • Of Groenbalans neemt het uit handen en regelt het van het begin tot het einde: van het verzamelen en invullen tot de oplevering van de rapportage;
 • Of Groenbalans richt het tool in naar specifieke wensen en levert maatwerkadvies.

Wij helpen je graag een CO2-footprint op te stellen met de Carbon Manager.