Skip to content

De rol van carbon removal op weg naar Net Zero

In 2050 moet Europa het eerste klimaat neutrale continent zijn. De Europese Unie dient dan niet meer bij te dragen aan de opwarming van de aarde, dus: uitstoot stoppen en overtollige CO2 verwijderen. Dit alles in lijn met het in 2015 gesloten Parijs klimaatakkoord. De maatregelen zijn uitgewerkt in de Europese Green Deal. Deze bestrijkt alle sectoren van de economie, met name vervoer, energie, landbouw en infrastructuur, maar ook bijvoorbeeld de ICT.

Het eerste grote pakket aan maatregelen is ‘Fit for 55’. Maatregelen lopen uiteen van het instellen van strenge normen voor energiezuinige gebouwen en het aanscherpen van het emissiehandelssysteem tot het tegengaan van ontbossing en verduurzaming van de landbouw.

In 2021 gingen bedrijven steeds vaker op zoek naar carbon removal (koolstofverwijdering) als onderdeel van hun Net Zero-strategie. Dat komt omdat we weten dat de klimaatdoelstellingen van de Overeenkomst van Parijs niet worden gehaald zonder de grootschalige inzet van CDR (carbon dioxide removal) als aanvulling op bredere CO2-reductieinspanningen. De noodzaak om restemissies aan te pakken om netto nul te bereiken, volgens het IPCC, toont de noodzaak van actie op het gebied van CDR aan. De andere reden is de actieve vermindering van de CO2-concentratie in de atmosfeer en het bereiken van netto negatieve emissies na 2050.

Veel bedrijven vragen zich af hoe dit voor de eigen organisatie uitgewerkt kan worden. Een goede kapstok hiervoor is SBTI (Science Based Target initiative). Het SBTi geeft organisaties een op de wetenschap gebouwd model om te komen tot een net zero-organisatie in 2050.

SBTi helpt organisaties dus te komen naar een net zero-bedrijfsvoering. Echter, de verwachting is dat er altijd wel emissies zullen blijven. Denk maar eens aan de uitstoot van methaan of lachgas. Om uiteindelijk toch op net zero uit te komen moet er dus aan de andere kant CO2 permanent uit de lucht worden gehaald: Carbon Removals of Carbon Dioxide Removals (CDR).

Carbon removal

Dit proces houdt in dat kooldioxide (CO2) uit de atmosfeer wordt verwijderd en duurzaam wordt opgeslagen in reservoirs in de bodem, gesteente of oceaan, of in bepaalde producten, aldus het IPCC.

Volgens de eisen van SBTi, en ook om naar een echte net zero samenleving toe te groeien, wordt CDR en de rechten die hieruit komen, toegestaan als onderdeel van het berekenen van de CO2-footprint van organisaties. Dat betekent dat als er sprake is van CO2-emissies, je deze emissies kunt neutraliseren door gebruik te maken van CDR. Dat is dus wat anders dan de ‘klassieke’ vorm van CO2-compensatie door te investeren in klimaatprojecten in ontwikkelingslanden. Wij verwachten dat de vraag naar carbon removal-projecten zal gaan toenemen.

Carbon removal oplossingen

  1. Nature based zoals bijvoorbeeld carbon farming, regeneratieve landbouw, herstel van ecosystemen door aanplant mangroves, het toevoegen van van biochar aan de bodem, CO2-opslag in de bodem. Hier zijn al CO2-rechten van beschikbaar. De tarieven variëren van € 15 tot € 150 per ton CO2.
  2. Technische oplossingen zoals Carbon Capture and Storage, Direct Air Capture die op worden getest maar nog niet op grote schaal (kunnen) worden toegepast. Prijzen variëren van € 150 tot € 750 per ton CO2. Een voorbeeld is het Nederlandse Carbyon of het Zwitserse Climeworks die wereldwijd meerdere samenwerkingen met partners zijn aangegaan om hun technologie sneller uit te rollen.

De uitdaging is dat CO2-rechten uit deze projecten nog schaars zijn en aanzienlijk duurder zijn dan de bovenstaande CO2-rechten ten behoeve van CO2-compensatie. Vervolgens is de certificering ook nog een aandachtspunt.  

Verschillende carbon removal technologieën

  • BECCS: bio energy with carbon capture and storage: bio-energie gecombineerd met CO2-afvang en -opslag geldt momenteel als de voornaamste methode om actief CO2 uit de atmosfeer te halen. Door de eigenschap van bomen en planten om tijdens de groei CO2 op te nemen te combineren met het afvangen van CO2 die wordt uitgestoten bij het gebruik van biomassa voor energie of in andere industrieën, kan een per saldo negatieve emissie gerealiseerd worden
  • DACCS: direct air capture with carbon storage: een technologie die chemische processen gebruikt om CO2 af te vangen en te scheiden van omgevingslucht. De CO2 wordt gescheiden zodat het kan worden opgeslagen of wordt verwerkt in producten.

Wat wij vinden

CDR-oplossingen vormen veeleer een aanvullende strategie om onze klimaatdoelstellingen te helpen verwezenlijken. Zij mogen niet worden gezien als een vervanging voor emissiereducties of een excuus om die uit te stellen.

De ontwikkeling van deze verwijderingstechnologieën is echter naar verwachting duur vanwege de complexiteit van de betrokken industriële activiteiten, zoals opvang, vervoer en opslag. Het investeren in CO2-rechten via de vrijwillig CO2-markt is een van de methoden voor de financiering van de ontwikkeling en toepassing van deze technologieën.

Ben je als organisatie geïnteresseerd in CDR of carbon removal rechten als onderdeel van je duurzaamheidsstrategie, laat het ons weten dan informeren we jou over beschikbare projecten en concrete prijzen per ton CO2.

Meer informatie