Klimaatneutrale sales kick-off voor Hilti

Klimaatneutraal event voor Hilti

In de aanwezigheid van de 250 medewerkers van Nederlandse sales organisatie werd het startschot gegeven voor het jaar 2020. De succesvolle kick-off vond plaats op de High Tech Campus in Eindhoven.

100% klimaatneutraal

Om haar steentje bij te dragen aan de klimaatactie koos Hilti voor het compenseren van de CO2-uitstoot van de bijeenkomst. Uit het berekenen van de CO2-footprint, waarin meegenomen vervoer, catering, energie en overnachting, kwam 32 ton CO2. Deze 32 ton werd gecompenseerd door te investeren in het bosbehoud-project Kariba National Park in Zimbabwe.

Door te investeren in dit project wordt ontbossing tegen gegaan, verbetert de kwaliteit van het bos en leert de bevolking op een milieuvriendelijke en duurzame manier in hun eigen levensonderhoud te voorzien en tegelijk hun eigen traditionele levensstijl te behouden.

Wat is CO2-compensatie?

Compensatie is een investering in gecertificeerde CO2-rechten uit een duurzaam energie- of energie efficiencyproject in een ontwikkelingsland. Een project met lange termijn voordelen voor de bevolking door werkgelegenheid, gezondheidszorg en scholing en dat het gebruik van vervuilende energie voorkomt.

Uit deze duurzame klimaatprojecten komen CO2-rechten voort. Een recht is het bewijs dat een bepaalde hoeveelheid duurzame energie is opgewekt en/of een bepaalde hoeveelheid CO2 is gereduceerd. Om een ton CO2 te compenseren is een CO2-recht nodig.

Strenge internationale regelgeving ziet erop toe dat de projecten voldoen aan een aantal gestelde eisen zoals bijvoorbeeld aantoonbare toegevoegde waarde voor de lokale bevolking of de natuur. Onafhankelijke, geaccrediteerde partijen voeren jaarlijks een projectaudit uit. Na goedkeuring volgt certificering.

Meer over Hilti

Hilti produceert geavanceerde machines, ontwerpt software en levert diensten voor professionals in de bouwsector.

Hilti is wereldwijd actief, met ruim 29.000 werknemers in meer dan 120 landen. Elke dag levert zij met haar technologieën een bijdrage aan indrukwekkende bouwkundige projecten. Van de wereldberoemde  Japanse bullet-trein tot tunnels voor metronetwerken in wereldsteden.

Hilti vindt dat ondernemerschap en maatschappelijke verantwoordelijkheid onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Geïnspireerd door de persoonlijke betrokkenheid van de oprichter Martin Hilti en de Hilti-familie, heeft zij deze overtuiging gedurende de hele bedrijfsgeschiedenis in stand weten te houden. Hilti ondersteunt activiteiten die bijdragen aan het algemeen welzijn van onze maatschappij, waar ter wereld dan ook. Hilti wil mensen helpen om een betere toekomst op te bouwen, om zichzelf te helpen, en hun levenswijze op realistische en duurzame wijze te verbeteren.

Gestegen productie duurzame energie

Groenbalans duurzame energie of groene stroom

In 2019 wekte Nederland 13 procent meer duurzame energie op dan in 2018. Dat brengt het totale aandeel duurzame energie in 2019 op 8,6 procent, tegenover 7,4 procent in 2018. Zonne-energie en biomassa waren de grootste stijgers.

Januari de beste maand

Het hoogste percentage duurzame energie werd in 2019 meteen al in januari behaald, dankzij een grote hoeveelheid windenergie. Juni en juli waren voor zonne-energie goede maanden, toen leverden de zonnepanelen zelfs meer dan de windmolens op land en zee. De productie van groene stroom uit zonne-energie steeg met maar liefst 46 procent. Dit was genoeg om twee miljoen huishoudens van elektriciteit te voorzien, maar desondanks nog niet meer dan 4 procent van de totale Nederlandse stroombehoefte.

Of Nederland doelen voor 2020 haalt is nog behoorlijk onzeker

Het is verder nog de vraag of de groei van duurzame energie snel genoeg gaat om zowel de energie- als klimaatdoelen in Nederland te halen. De overheid had aanvankelijk het doel om in 2020 16 procent van het totale energiegebruik duurzaam op te wekken, maar verschoof die ambitie enkele jaren geleden door naar 2023. Het officiële doel voor 2020 is nu 14 procent duurzame energie.

Naar verwachting wordt het doel voor 2023 wél gehaald, maar is dat voor 2020 onzeker. Dit komt onder andere door vertraging van windprojecten op land. Afgelopen jaar stond Nederland met het aandeel duurzame energie nog op de een na laatste plek van de EU.

Daar komt bovenop dat Nederland niet op koers ligt om het klimaatdoel voor 2020 te halen. Drie rechterlijke uitspraken op rij in de Urgenda-zaak stellen dat de Nederlandse uitstoot van broeikasgassen eind 2020 tenminste 25 procent onder het niveau van 1990 moet liggen, om zo een evenredige bijdrage te leveren aan de strijd tegen gevaarlijke klimaatverandering. Een toename van duurzame energie is één manier om die uitstoot te verlagen. Een ongeveer even groot deel van uitstootreducties wordt doorgaans geleverd door verschillende vormen van energiebesparing.

Bron Energieopwek.nl – website voor de productiegetallen van hernieuwbare energiebronnen uit Nederland