Skip to content

Verra VCS versus Gold Standard; certificering van CO2-compensatieprojecten

Verra VCS, voorheen bekend als Verified Carbon Standard, is een toonaangevend vrijwillig CO2-compensatieprogramma. Het biedt een kader voor de ontwikkeling, verificatie en certificering van CO2-compensatieprojecten. Verra VCS zorgt ervoor dat projecten voldoen aan strenge normen en criteria, waaronder additionaliteit, duurzaamheid en transparantie. Het biedt een breed scala aan projecttypen, waaronder hernieuwbare energie, bosbouw en landbouw. De standaard bevordert ook duurzame ontwikkeling en draagt bij aan het behalen van de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties.

Gold Standard is een certificeringsstandaard voor CO2-compensatieprojecten. Het wordt algemeen erkend in de markt vanwege zijn strenge criteria en hoge integriteit. Gold Standard-projecten moeten voldoen aan strikte ecologische, sociale en economische criteria, om ervoor te zorgen dat ze echte en aanvullende emissiereducties opleveren. GS bevordert ook duurzame ontwikkeling en draagt bij aan het behalen van de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Gold Standard-projecten ondergaan een grondig verificatieproces om de nauwkeurigheid en geloofwaardigheid van hun emissiereducties te waarborgen.

Wat doen deze standaarden eigenlijk?

In de kern bepalen deze standaarden met hun auditors de spelregels van CO2-rechten – ze definiëren sleutelbegrippen als additionaliteit, duurzaamheid, lekkage, enz. Dit doen ze op twee manieren:

  • Door het vaststellen van een standaard – dit zijn de basisregels die bepalen hoe projecten worden gestructureerd, geverifieerd en gevalideerd;
  • Een standaard omvat meestal een verscheidenheid aan methodologieën, dit zijn specifieke regels voor een bepaald type recht of project;
  • Het bijhouden van een register – Dit helpt bij het volgen van alle projecten die onder een bepaalde standaard werken, hoeveel rechten ze hebben gekregen, wie ze heeft gekocht en dat ze zijn afgeboekt zodat dubbeltelling wordt vermeden;
  • Door te beslissen aan welke beperkingen projecten zich moeten houden, helpen deze standaarden er theoretisch voor te zorgen dat alleen projecten van hoge kwaliteit investeerders bereiken.

Eén van de meest belangrijke eisen is de additionaliteit: het vereist dat het project meer CO2 vastlegt dan in een ‘business as usual’-scenario. Het project moet aantonen dat het vermijden, verwijderen of verminderen van CO2-uitstoot niet zou zijn gebeurd zonder de ontwikkeling van het specifieke compensatieproject. Een andere eis is de check of het project hogere emissies buiten de projectgrens veroorzaakt; lekkage genaamd.

De projectorganisatie schat vooraf het aantal CO2-rechten in die tijdens de looptijd van het project uitgeven worden. Maar het daadwerkelijk uit te mogen geven rechten wordt pas na een langere periode bepaald.

Vergelijking van Verra VCS en Gold Standard

Bij het vergelijken van Verra VCS en Gold Standard zijn er verschillende belangrijke verschillen waarmee rekening gehouden kan worden. Verra VCS richt zich op een breed scala aan projecttypen, waaronder bosbouw en landbouw, terwijl Gold Standard zich voornamelijk richt op projecten voor hernieuwbare energie en huishoud gerelateerd zoals cook stoves.

Bovendien heeft Verra VCS een meer gestroomlijnd verificatieproces, waardoor een snellere projectvalidatie mogelijk is, terwijl Gold Standard een strenger verificatieproces heeft. In termen van kosten en vergoedingen heeft Verra VCS over het algemeen lagere initiële kosten, waardoor het toegankelijker is voor projectontwikkelaars.

Over het algemeen hebben beide normen hun eigen sterke punten en overwegingen, en de keuze tussen beide hangt af van de specifieke behoeften en doelstellingen van de projectontwikkelaar. Hoewel beide normen strenge criteria hebben om in aanmerking te komen voor projecten, onderscheidt Gold Standard zich door de extra focus op sociale en ecologische nevenvoordelen.

Voordelen

Zowel Verra VCS als Gold Standard hebben een aanzienlijke impact op het milieu, omdat ze projecten promoten die de uitstoot van broeikasgassen verminderen of vermijden en bijdragen aan duurzame ontwikkeling. Deze projecten omvatten de opwekking van hernieuwbare energie, verbeteringen van de energie-efficiëntie en herbebossingsinitiatieven. Door deze projecten te ondersteunen, spelen beide normen een cruciale rol bij het beperken van klimaatverandering en het behoud van het milieu voor toekomstige generaties. Het is echter belangrijk op te merken dat de specifieke milieu-impact kan variëren, afhankelijk van het soort projecten dat ze certificeren en de criteria die ze gebruiken voor verificatie.

Erkenning door de markt

Zowel Verra VCS als Gold Standard worden algemeen erkend in de markt voor vrijwillige CO2-rechten. Ze zijn gerenommeerd en dragen bij aan de geloofwaardigheid van dit soort projecten. Veel organisaties geven er de voorkeur aan deze standaarden te gebruiken, omdat ze bekend zijn en worden geaccepteerd door belanghebbenden. Het is echter belangrijk voor projectontwikkelaars om de specifieke vereisten en criteria van elke standaard zorgvuldig te overwegen om ervoor te zorgen dat hun projecten aansluiten bij de gewenste resultaten en doelstellingen.

Project-ontwikkelingsproces

Het projectontwikkelingsproces voor Verra VCS en Gold Standard omvat verschillende stappen. Beide normen vereisen dat projectontwikkelaars een projectontwerpdocument (PDD) indienen waarin de doelstellingen, methodologieën en verwachte resultaten van het project worden beschreven. De PDD wordt vervolgens beoordeeld door een onafhankelijke externe validateur om ervoor te zorgen dat wordt voldaan aan de vereisten van de betreffende norm. Zodra het project is gevalideerd, kan het doorgaan naar de verificatiefase, waar de emissiereducties van het project worden gemeten en geverifieerd. Ten slotte kan het project CO2-rechten genereren die op de vrijwillige CO-rechten markt kunnen worden verkocht.

Hoewel het algemene proces voor beide standaarden vergelijkbaar is, kunnen er kleine variaties zijn in de specifieke vereisten en tijdlijnen. Over het algemeen speelt het projectontwikkelingsproces een cruciale rol bij het waarborgen van de geloofwaardigheid en integriteit van CO2-compensatieprojecten onder zowel Verra VCS als Gold Standard.

Verificatie en certificering

Het verificatieproces is een cruciale stap in zowel Verra VCS als Gold Standard. Het zorgt ervoor dat de CO2-compensatieprojecten voldoen aan de vereiste normen en hun emissiereducties nauwkeurig kwantificeren. Beide normen vereisen verificatie door een onafhankelijke derde partij om geloofwaardigheid en zekerheid te bieden. Er zijn echter enkele verschillen in het verificatieproces. In Verra VCS omvat het verificatieproces een gedetailleerde beoordeling van projectdocumentatie, bezoeken ter plaatse en gegevensbeoordeling. Aan de andere kant legt Gold Standard de nadruk op de betrokkenheid van belanghebbenden en vereist het dat projecten de voordelen van duurzame ontwikkeling aantonen.

Over het algemeen speelt het verificatieproces een cruciale rol bij het handhaven van de integriteit en transparantie van CO2-compensatieprojecten. Onafhankelijke, internationale geaccrediteerde partijen voeren jaarlijks een projectaudit uit. Na goedkeuring volgt certificering.

Toekomst van CO2-compensatie

De toekomst van CO2-compensatie is veelbelovend, aangezien de wereldwijde aandacht voor klimaatverandering toeneemt. Zowel Verra VCS als Gold Standard zullen naar verwachting een belangrijke rol spelen bij het vormgeven van de toekomst van CO2-compensatie. Het is echter essentieel voor projectontwikkelaars om bij het kiezen van een standaard zorgvuldig rekening te houden met hun specifieke behoeften en doelen. Er moet rekening worden gehouden met factoren als geloofwaardigheid, transparantie en markterkenning. Bovendien zullen de voortdurende inspanningen om de normen voor CO2-compensatie te harmoniseren en te stroomlijnen bijdragen aan de groei en effectiviteit van de industrie in de komende jaren.

In december 2023 hebben Verra en Gold Standaard tijdens de COP28 een verregaande samenwerking aangekondigd en deze coalitie heeft als doel de transparantie en de consistentie in de markt te vergroten.

Groenbalans en het Gold Standard- en Verra-register

Wij hebben bij beide registers een eigen account waardoor wij het recht hebben op bedrijfsnaam CO2-rechten af te schrijven. Al onze Gold Standard of VCS (Verra) compensatieprojecten selecteren wij kritisch. Elk recht staat voor een geverifieerde afname van 1 ton CO2 in de atmosfeer.

Lees meer