Chiesi 100% CO2-neutraal

maandag 14 januari 2019

Een farmaceut die veel geneesmiddelen maakt voor mensen met een luchtwegaandoening draagt bij aan schonere lucht. Op jaarbasis is de footprint 600 ton CO2. Deze uitstoot wordt gecompenseerd door Chiesi met een investering in aanplant van mangroves in Myanmar en cookstoves in Ghana.

Een logische stap

Ralph Blom, general manager licht toe.

“Zoals zoveel bedrijven willen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Schone lucht is voor mensen met astma en COPD zeer gewenst en dat was naar onze mening iets wat we met onze MVO-doelstellingen moesten combineren. Overigens leidt CO2 niet per se tot verergering van astma of COPD maar het is wel een grote milieuvervuiler. Belangrijk criterium was ook dat we een bijdrage wilden leveren aan iets wat we zelf in de hand hebben. Daarom hebben we besloten om CO2-neutraal te gaan werken.”

Aanpak

Na berekening van de footprint is Chiesi eveneens gestart met het omlaag brengen van deze footprint door ledverlichting, herbruikbare koffiekoppen, meat free Monday, stimulering fietsgebruik en groene stroom ook bij de medewerkers thuis

Groenbalans CO2-compensatie Chiesi Cookstoves Ghana

Chiesi internationaal

Internationaal hanteert Chiesi vier speerpunten als het gaat om het sparen van het milieu; het terugdringen van het water- en energiegebruik, CO2-uitstoot en afval. Ook spelen de 17 SDG’s een rol in het duurzaamheidsbeleid. Acht doelen zijn geselecteerd waar aan zij een bijdrage levert waaronder gezondheidszorg, werkgelegenheid, verantwoorde productie en consumptie en klimaatverandering.

Meer informatie