Skip to content

CO2-compensatie of ‘greenwashing’?

Steeds vaker zie je organisaties haar klanten de mogelijkheid bieden om de CO2-uitstoot van hun gekochte producten te compenseren. Denk bijvoorbeeld aan klimaatneutraal vergaderen of vliegen. Daarnaast zijn er ook organisaties die zelf de CO2 uitstoot van hun bedrijfsvoering compenseren. Op deze manier kunnen zij CO2-neutraal opereren.

Toch heerst er ook een gevoel dat bedrijven niet zo duurzaam bezig zijn als dat zij beweren. Dit kan zijn doordat CO2-compensatie wordt afgekocht zonder dat zij daadwerkelijk stappen nemen om te reduceren. Dat noemen we greenwashing.

Maar wat houdt CO2 compenseren precies in?

Bij het compenseren van de CO2-uitstoot zorg je ervoor dat de hoeveelheid CO2 die jij als organisatie uitstoot ergens anders in de wereld weer uit de lucht wordt gehaald of wordt vermeden. Dit doe je doordat je investeert in projecten die dit teweeg brengen, zoals een cook stoves project of een bosherstel project. Een essentiele voorwaarde is dat de projecten waarin wordt geïnvesteerd om te compenseren niet kunnen plaatsvinden zonder deze investering.

Bij compensatie van de CO2-uitstoot is het daarom belangrijk dat er wordt gekozen voor compensatieprojecten die gecertificeerd zijn door een bekende standaard. Anders zou het natuurlijk kunnen dat elk windpark onder de noemer van CO2-compensatie wordt gefinancierd. De meest voorkomende standaarden zijn Gold Standard en Verra met Verified Carbon Standard (VCS), Climate, Community & Biodiversity (CCB) en RED+.

Heeft het écht zin of is het eerder greenwashing?

In een recente studie van het Öko-Institut e.V. en het Stockholm Environment Institute in opdracht van de Alliantie voor Ontwikkeling en Klimaat wordt de positieve bijdrage van CO2-compensatieprojecten aan duurzame ontwikkeling benadrukt.

In de studie wordt onderstreept dat CO2-compensatieprojecten in verschillende opzichten een belangrijke bijdrage leveren: naast de vermindering of het vermijden van CO2-emissies hebben zij begeleidende impact, zoals armoedebestrijding of de verbetering van de waterkwaliteit dus de gezondheid, of gendergelijkheid of economische groei.

En welke vorm van compensatie past het beste bij jouw organisatie?

Voor jou en jouw onderneming zijn transparantie en informatie over wat met een CO2-compensatieproject wordt bereikt van cruciaal belang. Niet alleen voor jouw eigen organisatie maar ook voor jouw stakeholders als afnemers, medewerkers en toeleveranciers.

Bij de selectie van CO2-compensatieprojecten let Groenbalans niet alleen op de effectiviteit en de additionaliteit ervan, maar ook op de bijdrage die ze leveren aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties.

Wij proberen zoveel mogelijk de koppeling te maken tussen de SDG’s die voor jouw organisatie belangrijk zijn en de SDG’s van een Verra of Gold Standard project. Elk Verra- of Gold Standard-project heeft 3 tot 4 gecertificeerde SDG’s.

Een ander belangrijk punt is dat elk project een uniek registratienummer heeft in de internationale registers van zowel Verra als Gold Standard . Een voorbeeld is een cook stoves en boreholes project in Rwanda: met nummer GS5047 VPA32 – met SDG 3, 7 en 13 en informatie over het aantal CO2-rechten dat gegenereerd wordt per jaar, hoeveel CO2-uitstoot wordt vermeden en het soort project: Energy Efficiency domestic.

Wij stellen ons ten doel jouw organisatie zo goed mogelijk te adviseren en te ondersteunen bij haar klimaatbeschermingsmaatregelen, aangezien die een centrale rol spelen bij het bereiken van de 1,5 graad-doelstelling. Deze kan niet worden bereikt zonder een substantiële bijdrage van het bedrijfsleven.

Inzicht en reduceren zijn de eerste stappen. Het proces begint altijd met de berekening van de CO2-uitstoot voor het opstellen van een CO2-footprint van de onderneming of het product, gaat verder met vermijdings- en verminderingsmaatregelen, eindigt met de compensatie van de resterende uitstoot door middel van CO2-compensatieprojecten en als laatste met transparante communicatie. Een softwareoplossing als de Carbon Manager vormt de geldige basis voor dit proces.

Meer informatie

Naar de studie: “Sustainable development impacts of selected project types in the voluntary carbon market”.

Artikel: SDG’s zijn een strategische keuze 

Artikel: CO2-neutraal wat betekent dit nou eigenlijk?

Artikel: Vrijwillige markt voor CO2-rechten; de prijsontwikkeling van 2022