CO2-compensatieprojecten

Compensatie is het investeren in gecertificeerde CO2-rechten uit een duurzaam energieproject in een ontwikkelingsland. Een project dat ten goede komt aan de lokale bevolking door werkgelegenheid, gezondheidszorg en scholing. 

Groenbalans maakt onder meer gebruik van de volgende Gold Standard en Verra compensatieprojecten. Voor andere projecten die wij in portefeuille hebben, neem contact met ons op.

 

Herstel mangrovebossen in Myamar

Standaard: REDD+ en VCS | Land:Myamar | Type: Biodiversiteit | Informatie: Factsheet

Groenbalans Mangrove Myanmar CO2 compensatieMangrovebossen zijn belangrijke ecosystemen met een grote verscheidenheid aan vissen en planten maar beschermen ook tegen orkanen en gaan bodemerosie tegen. Bovenal nemen deze bossen grote hoeveelheden CO2 op. Op grote schaal worden deze bossen gekapt voor viskwekerijen, rijstvelden en brandhout. Nu is een wederopbouw project gestart in samenwerking met de lokale bevolking. 

6 Miljoen mensen hebben direct en indirect profijt van het herstel doordat zij nu beter beschermd zijn tegen overstromingen en stormen. Het project zorgt voor meer werkgelegenheid, scholing en wegen. Veel aandacht besteedt het project aan gelijke behandeling waardoor vrouwen actief betrokken zijn.

 

Rimba Raya Biodiversity Reserve, Indonesie

Standaard: REDD+ en VCS | Land: Indonesië | Type: Biodiversiteit | Informatie: Factsheet

Groenbalans Rimba Raya BosprojectEen gebied van 47.000 hectare binnen Rimba Raya was voorbestemd om gekapt te worden om er vervolgens een palmolieplantage van te maken. Dankzij het bosproject is dit gebied nu volledig bestemd voor het beschermen van honderden bedreigde dier- en plantsoorten. Met als belangrijkste de Borneose orang-oetan: Daarvan nam het aantal in de afgelopen eeuw met 95% af. Rimba Raya is ook het grootste project in de wereld als het gaat om behoud van tropisch veenbos; een van de meest biodiverse maar ook bedreigde soorten regenwoud en ecosystemen in de wereld. Een kenmerk van tropisch veenbos is dat in de bodem heel veel CO2 kan opslaan.

Met de opbrengsten van de CO2-rechten uit het project wordt de inheemse flora en fauna beschermd én wordt de lokale bevolking ondersteund. Het project creëert banen en zorgt voor schoon drinkwater en gezondheidszorg. 

 

Efficiënte cook stoves, Ghana en Rwanda

Rechten: Gold Standard |Land: Ghana en Rwanda | Type: Cook Stoves |
Informatie: Factsheet Ghana en Factsheet Rwanda

Groenbalans CO2-compensatie Rwanda CookstovesDit zijn Gold Standard projecten op huishoudelijk niveau op verschillende locaties in Ghana en Rwanda. Het gebruik van hout en kolen als brandstof is een groeiend probleem in beide landen. Daarom zijn deze projecten gestart om lokaal energie efficiënte cook stoves te produceren en te distribueren naar huishoudens.

Meer dan 1 miljoen huishoudens in Ghana en Rwanda gebruiken hout en houtskool om op te koken. Hout wordt uit de bossen gehaald waardoor er op grote schaal ontbossing plaatsvindt. Het koken op hout en houtskool is niet alleen erg energie inefficiënt maar het veroorzaakt ook longziekten bij vooral vrouwen en kinderen. 

Door het gebruik van deze efficiënte cook stoves is er minder brandstof nodig en wordt er sneller gekookt. Dat betekent dat minder hout en houtskool nodig is en het voor vrouwen en kinderen niet meer nodig is dagelijks veel tijd te besteden aan het sprokkelen van hout waarvan ontbossing een gevolg is. Dit resulteert weer in minder CO-uitstoot, minder rookontwikkeling, gezondere leefomstandigheden en biedt werkgelegenheid en scholing.

 

Gebundeld windenergieproject, Taiwan

Rechten: Gold Standard | Land: Taiwan | Type: Windenergie | Informatie: Factsheet 

Groenbalans CO2-compensatie windpower TaiwanDit Gold Standard windenergieproject is een gebundeld project van twee windparken, genaamd Changbin en Taichung, aan de westkust van Taiwan.

Gezamenlijk bestaat het project uit 65 windturbines met elk een capaciteit van 2,3 MW. Totaal biedt dit genoeg duurzame energie voor 110.000 huishoudens. De windenergie levert een directe bijdrage aan de vermindering van CO-uitstoot door het Taiwanese elektriciteitsnetwerk, dat vooral afhankelijk is van kolen.

Het project verbetert het lokale leefmilieu, stimuleert de duurzame ontwikkeling van de Taiwanese economie en zorgt voor werkgelegenheid onder de bevolking.    

  

Gebundeld waterkrachtproject, India

Rechten: VCS | Land: India | Type: Waterkracht 

Groenbalans CO2-compensatieproject India hydropowerDit VCS waterkracht project is een ‘run of river’ project in de staat Himachal Pradesh, in het noorden van India. Run of river betekent dat er geen dam is gebouwd maar dat duurzame energie wordt opgewekt door de kracht van het vallende water.

De gegenereerde elektriciteit wordt gebruikt in het regionale netwerk, waar het fossiele brandstoffen zoals kool vervangt, en het voorziet rurale huishoudens van stroom. Het project zorgt zo voor reductie van de uitstoot van broeikasgassen en draagt bij aan de duurzame ontwikkeling van de regio, zowel op het gebied van milieu als economie.

Het project zorgt ook voor lokale werkgelegenheid, zowel tijdens de bouw als voor onderhoud, en heeft de infrastructuur en de communicatie in de regio verbeterd. Daarnaast zijn er bomen geplant en is er aandacht voor medische verzorging en scholing.      

 

Afvalwaterverwerking, Thailand

Rechten: VCS | Land: Thailand | Type: Afvalwaterverwerking

Groenbalans CO2-compensatie Thailand biogas en afvalwaterverwerkingDit project heeft als doel om het methaangas, CO2 en andere gassen gecontroleerd te laten vrijkomen uit het afvalwater bij de Tapioca Zetmeelfabriek nabij Bangkok om zo biogas te genereren, zodat het geen schade berokkent aan het milieu, klimaat en de lokale bevolking. Hiervoor wordt een speciale afdekfolie gebruikt, een zogenaamde ‘Up-flow Anaerobic Sludge Blanket’ (UASB). Deze wordt luchtig over de lagune gelegd om zo het afvalwater te behandelen en gecontroleerd biogas te produceren.

Het gas wordt gebruikt voor energieproductie en komt niet meer in de atmosfeer terecht. Het biogas vervangt fossiele brandstof, die gebruikt werd om thermische energie te genereren, nodig voor de meelproductie in de fabriek.