CO2-compensatieprojecten

Groenbalans biedt CO2-rechten aan uit duurzame klimaatprojecten over de hele wereld. Met deze rechten investeert u in het opwekken van duurzame energie, zoals wind- en geothermische energie, op plaatsen waar dit hard nodig is. Deze CO2-compensatieprojecten creëren werkgelegenheid, verbeteren het lokale milieu en verminderen de CO2-uitstoot wereldwijd.

CO2-compensatieprojecten, wat houden deze in?

Door uw CO-footprint te compenseren draagt u bij aan duurzame klimaatprojecten. Hiermee beperkt u wereldwijde CO-uitstoot. U steunt ook families in ontwikkelingslanden. CO2-compensatieprojecten zorgen voor werkgelegenheid, training en scholing, gezondere levensomstandigheden voor de lokale bevolking.

Door te kiezen voor Groenbalans onderneemt u CO-neutraal, helpt u het klimaat, en geeft u gezinnen in ontwikkelingslanden een toekomst. U compenseert uw CO-uitstoot met de beste en eerlijkste CO₂ rechten op de markt. Lees ook ons factsheet. Voor meer antwoorden, check de veelgestelde vragen over CO-compensatie.

Herstel mangrovebossen in Myamar

Standaard: REDD+ en VCS | Land:Myamar | Type: Biodiversiteit | Informatie: Factsheet

Groenbalans Mangrove Myanmar CO2 compensatieMangrovebossen zijn belangrijke ecosystemen met een grote verscheidenheid aan vissen en planten maar beschermen ook tegen orkanen en gaan bodemerosie tegen. Bovenal nemen deze bossen grote hoeveelheden CO2 op. Op grote schaal worden deze bossen gekapt voor viskwekerijen, rijstvelden en brandhout. Nu is een wederopbouw project gestart in samenwerking met de lokale bevolking. 

6 Miljoen mensen hebben direct en indirect profijt van het herstel doordat zij nu beter beschermd zijn tegen overstromingen en stormen. Het project zorgt voor meer werkgelegenheid, scholing en wegen. Veel aandacht besteedt het project aan gelijke behandeling waardoor vrouwen actief betrokken zijn.

Bosbehoud Kariba National Park, Zimbabwe

Standaard: REDD+ en VCS | Land: Zimbabwe | Type: Biodiversiteit | Informatie: Factsheet

Groenbalans CO2-compensatieproject biodiversiteit National Parc Zimbabwe

Het bosbehoud-project Kariba gaat voor steeds meer bos en betere leefomstandigheden voor mens en dier.

Zimbabwe is verscheurd door oorlog, burgeronlusten, economische achterstand en een groeiende bevolking. De verarmde bevolking zoekt naar andere manieren om in hun onderhoud te voorzien door het ontginnen van bos voor landbouw en sprokkelen van hout.

Door te investeren in dit project wordt ontbossing tegen gegaan, verbetert de kwaliteit van het bos enleert de bevolking op een milieuvriendelijke en duurzame manier in hun eigen levensonderhoud te voorzien en tegelijk hun eigen traditionele levensstijl te behouden.

Efficiënte cook stoves, Ghana en Rwanda

Rechten: Gold Standard |Land: Ghana en Rwanda | Type: Cook Stoves |
Informatie: Factsheet Ghana en Factsheet Rwanda

Groenbalans CO2-compensatie Rwanda CookstovesDit zijn Gold Standard projecten op huishoudelijk niveau op verschillende locaties in Ghana en Rwanda. Het gebruik van hout en kolen als brandstof is een groeiend probleem in beide landen. Daarom zijn deze projecten gestart om lokaal energie efficiënte cook stoves te produceren en te distribueren naar huishoudens.

Meer dan 1 miljoen huishoudens in Ghana en Rwanda gebruiken hout en houtskool om op te koken. Hout wordt uit de bossen gehaald waardoor er op grote schaal ontbossing plaatsvindt. Het koken op hout en houtskool is niet alleen erg energie inefficiënt maar het veroorzaakt ook longziekten bij vooral vrouwen en kinderen. 

Door het gebruik van deze efficiënte cook stoves is er minder brandstof nodig en wordt er sneller gekookt. Dat betekent dat minder hout en houtskool nodig is en het voor vrouwen en kinderen niet meer nodig is dagelijks veel tijd te besteden aan het sprokkelen van hout waarvan ontbossing een gevolg is. Dit resulteert weer in minder CO-uitstoot, minder rookontwikkeling, gezondere leefomstandigheden en biedt werkgelegenheid en scholing.

Gebundeld windenergieproject, Taiwan

Rechten: Gold Standard | Land: Taiwan | Type: Windenergie | Informatie: Factsheet 

Groenbalans CO2-compensatie windpower TaiwanDit Gold Standard windenergieproject is een gebundeld project van twee windparken, genaamd Changbin en Taichung, aan de westkust van Taiwan.

Gezamenlijk bestaat het project uit 65 windturbines met elk een capaciteit van 2,3 MW. Totaal biedt dit genoeg duurzame energie voor 110.000 huishoudens. De windenergie levert een directe bijdrage aan de vermindering van CO-uitstoot door het Taiwanese elektriciteitsnetwerk, dat vooral afhankelijk is van kolen.

Het project verbetert het lokale leefmilieu, stimuleert de duurzame ontwikkeling van de Taiwanese economie en zorgt voor werkgelegenheid onder de bevolking.      

Gebundeld waterkrachtproject, India

Rechten: VCS | Land: India | Type: Waterkracht | Informatie: factsheet

Groenbalans CO2-compensatieproject India hydropowerDit VCS waterkracht project is een ‘run of river’ project in de staat Himachal Pradesh, in het noorden van India. Run of river betekent dat er geen dam is gebouwd maar dat duurzame energie wordt opgewekt door de kracht van het vallende water.

De gegenereerde elektriciteit wordt gebruikt in het regionale netwerk, waar het fossiele brandstoffen zoals kool vervangt, en het voorziet rurale huishoudens van stroom. Het project zorgt zo voor reductie van de uitstoot van broeikasgassen en draagt bij aan de duurzame ontwikkeling van de regio, zowel op het gebied van milieu als economie.

Het project zorgt ook voor lokale werkgelegenheid, zowel tijdens de bouw als voor onderhoud, en heeft de infrastructuur en de communicatie in de regio verbeterd. Daarnaast zijn er bomen geplant en is er aandacht voor medische verzorging en scholing.      

Afvalwaterverwerking, Thailand

Rechten: VCS | Land: Thailand | Type: Afvalwaterverwerking

Groenbalans CO2-compensatie Thailand biogas en afvalwaterverwerkingDit project heeft als doel om het methaangas, CO2 en andere gassen gecontroleerd te laten vrijkomen uit het afvalwater bij de Tapioca Zetmeelfabriek nabij Bangkok om zo biogas te genereren, zodat het geen schade berokkent aan het milieu, klimaat en de lokale bevolking. Hiervoor wordt een speciale afdekfolie gebruikt, een zogenaamde ‘Up-flow Anaerobic Sludge Blanket’ (UASB). Deze wordt luchtig over de lagune gelegd om zo het afvalwater te behandelen en gecontroleerd biogas te produceren.

Het gas wordt gebruikt voor energieproductie en komt niet meer in de atmosfeer terecht. Het biogas vervangt fossiele brandstof, die gebruikt werd om thermische energie te genereren, nodig voor de meelproductie in de fabriek.