CO2-footprint voor uw bedrijf of organisatie

Wat?

De CO2-footprint is een manier om de CO2-uitstoot van een organisatie inzichtelijk te maken. De footprint is een optelsom van alle energieonderdelen binnen een organisatie, van energieverbruik tot het vervoer van medewerkers. Het gaat specifiek over de hoeveelheid uitgestoten broeikasgassen, gemeten in tonnen CO2. Een CO2-voetafdruk maakt onderdeel uit van het duurzaamheidsbeleid of een keurmerk zoals de CO2-prestatieladder.

Waarom?

De CO2-voetafdruk is de basis van reductie. Om te beginnen met CO2- én kostenreductie moet je eerst weten waar je staat. Vaak zijn de geformuleerde reductiedoelstellingen voor energieverbruik, gasverbruik en mobiliteit de eerste stappen in het duurzaamheidsbeleid.

De CO2-footprint is een concreet hulpmiddel om elk jaar de CO2-toename of -afname van de organisatie te benchmarken.

Het berekenen en opstellen van de CO2-footprint gaat aan de hand van het Greenhouse Gas Protocol. Dit is de wereldwijde norm voor het kwantificeren, monitoren, rapporteren en verifiëren van CO2-emissies.

Vul uw gegevens in en ontvang de gratis CO2-footprint van uw organisatie.  

Contact CO2-Footprint

Meer weten over een CO2-footprint? Kijk bij onze veelgestelde vragen.