Skip to content

CO2-neutraal harde eis aanbesteding

Als duurzaamheid in aanbesteding niet serieus meegenomen wordt is Nederland in 2050 niet energieneutraal, circulair en klimaatbestendig.

‘Hot topic’ duurzaamheid

Duurzaamheid is bij de overheid maar ook bij bedrijven een ‘hot topic’, het raakt steeds meer verweven in bijvoorbeeld hun inkoopbeleid. Door duurzaamheidscriteria in aanbestedingen zo zwaar mee te laten wegen dat marktpartijen zich met duurzaamheid kunnen onderscheiden in de markt en zich uitgedaagd voelen verder te innoveren.
Een van de duurzaamheidscriteria in een aanbesteding of offerte kan zijn dat de CO2-uitstoot van een dienst of product moet worden berekend en gecompenseerd.

Groei CO2-compensatie

De afgelopen jaren heeft CO2-compensatie een behoorlijke groei doorgemaakt. 15 Jaar geleden begonnen consumenten het vliegen vrijwillig te compenseren. Langzaam maar zeker sloeg dit over naar de overheid en gemeenten die hun stroom vergroenen en hun gasverbruik compenseren naar organisaties die hun hele bedrijfsvoering waaronder ook alle mobiliteit compenseren. Vervolgens kwamen er CO2-neutrale producten waarbij de CO2-uitstoot in de hele keten wordt berekend en gecompenseerd. Inmiddels wordt CO2-compensatie steeds breder toegepast; ook voor bouwprojecten door architecten- en ingenieursbureaus.

Circulair ondernemen

Waar mogelijk zetten we zelfs de stap naar circulair. Het stimuleren van activiteiten gericht op reparatie en hergebruik van producten en materialen in Nederland, duidt wel op toenemende aandacht voor de circulaire economie. Bij het maken van nieuwe afspraken middels inkoop en aanbesteding, adviseren wij te oriënteren op ontwikkelingen en circulaire en energieneutrale ambities mee te nemen vanaf het vroegst mogelijke stadium in de inkoopstrategie. Daar waar mogelijk niet voorschrijven, maar zoeken mét marktpartijen naar de beste oplossing.

CO2-neutraal ondernemen

Vanuit de overheid is het CO2-neutraal laten uitvoeren van opdrachten vaak een ‘knock-out’ criterium in aanbestedingen. Een voorbeeld is dat alle overheidspost CO2-neutraal moet worden verstuurd. PostNL biedt nu ook voor bedrijven aan de post CO2-neutraal te kunnen versturen.
Een ander voorbeeld is CO2-neutraal verhuizen. De Organisatie voor Erkende Verhuizers compenseert alle particuliere verhuizingen gedaan door de aangesloten verhuizers. En zo zijn er nog veel meer sectoren waar de opdrachtgever wil dat opdrachten CO2-neutraal worden uitgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn baggerbedrijven, uitzendbureaus, drukkerijen, leasebedrijven, consultancy etc.

Meer informatie

Klimaatneutraal of CO2-neutraal ondernemen heeft impact op alle facetten van uw organisatie. De vraag naar duurzame producten en diensten neemt toe waardoor meer financiële voordelen te behalen zijn. Een duurzame organisatie neemt haar verantwoordelijkheid voor het klimaat en krijgt daardoor een sterk imago. Het heeft op uw stakeholders zowel intern als extern een positief effect. En niet onbelangrijk; het gaat klimaatverandering tegen.

Wilt u de voordelen van CO2-neutraal ondernemen? neem dan contact op.