Skip to content

CO2-neutraal product of dienst

CO2-neutraal ondernemen, steeds meer organisaties kiezen ervoor. Daarnaast worden veel diensten of producten CO2-neutraal uitgevoerd of geproduceerd. Hiermee inspelend op de vraag van klanten, leveranciers en andere stakeholders.

De start is het opstellen van de CO2-footprint. Deze maakt onderdeel uit van het duurzaamheidsbeleid. De footprint valt uiteen in drie scopes:

  1. Scope 1 van directe emissies – die direct bij de organisaties wordt uitgestoten zoals gasverbruik en leaseauto’s;
  2. Scope 2 van indirecte emissies – uitstoot die elders plaatsvindt maar waarvan de energie zelf wordt gebruikt zoals elektriciteit;
  3. Scope 3 van overige emissies zoals woon-werk verkeer of vliegreizen.

De meeste invloed die organisaties kunnen uitoefenen op vermindering van de CO2-uitstoot is in Scope 1 en 2. Voor Scope 3 geldt dat je afhankelijk bent van anderen zoals inkoop bij toeleveranciers. Een stap kan zijn een samenwerking met partners en leveranciers hoe de CO2-uitstoot verlaagd kan worden. In Scope 3 kijk je in feite naar het product of de dienst die je als organisatie levert.

Nu verschilt de impact die je kan maken van klant tot klant. Een zakelijke dienstverlener, zoals een advocaten- accountant- of consultancy kantoor, kan in Scope 1 een flinke CO2-emissie hebben door het leasewagenpark maar kan in Scope 3 maar een bescheiden directe impact realiseren in de dienstverlening naar klanten. Andere bedrijven hebben met hun diensten of producten een grotere impact zoals een bouwmaatschappij die duurzaam beton of bouwmaterialen gebruikt.

LCA; een uitgebreide CO2-footprint

CO2-neutraal ondernemen en dan specifiek een ketenanalyse opstellen van het product of de dienst sluit goed aan bij de algehele vraag naar meer duurzaamheid. Voorbeelden in de markt: CO2-neutrale postbezorging, -vliegen, -koffie, -drukwerk, -verhuizen, -vergaderen, – leasewagens etc. 

In al deze sectoren wordt de CO2-footprint berekend en vindt CO2-compensatie plaats door het investeren in gecertificeerde CO2-rechten. Soms wil men een uitgebreidere analyse en is de LCA (Life Cycle Analysis) berekend.

Als onderdeel van offerte aanvragen zijn CO2-neutrale producten of diensten soms al een eis. Zeker in aanbestedingen van de overheid komt deze eis al regelmatig voor. Bijvoorbeeld CO2-neutrale postbezorging of CO2-neutraal verhuizen.