Skip to content

CO2-neutraal van eigen bodem

‘Zijn er geen CO2-compensatieprojecten in Nederland?’ ‘Zijn er CO2-rechten uit Nederland beschikbaar?’ Deze vragen worden regelmatig gesteld door organisaties die de onvermijdbare CO2-uitstoot willen compenseren. Helaas is het antwoord nee, Nederlandse projecten en CO2-rechten zijn er niet of nauwelijks. Maar daar komt wellicht verandering in door dat ingezet wordt op ‘Carbon Farming’.

Hoe gaat Carbon Farming in zijn werk?

Op basis van wetenschappelijke onderzoek is een set aan landbouwmaatregelen opgesteld waarmee een boer CO2 uit de lucht langdurig vastlegt in de bodem. Planten en gewassen zetten CO2 uit de lucht om in biomassa. Diverse maatregelen zorgen ervoor dat de koolstof, die zo wordt gebonden, ook daadwerkelijk wordt vastgehouden in de bodem.
Onder regelgeving worden vervolgens CO2-rechten, als gevolg van het vastleggen van CO2 in de bodem of het reduceren van emissies, uitgegeven. En deze CO2-rechten kunnen dan gebruikt worden om de CO2-uitstoot van organisaties in Nederland te compenseren.

Waarom Carbon farming

Je compenseert een stuk van de onvermijdbare uitstoot van jouw bedrijf. Op de plek waar die uitstoot plaatsvindt, heel logisch eigenlijk. Daarnaast draag je bij aan lokaal natuurherstel, schonere lucht en water. Ook is Carbon Farming enorm gezond voor het bodemleven én de biodiversiteit bovengronds. Tegelijkertijd is een bodem met veel organische stof weerbaarder tegen extreme weersomstandigheden, zoals droogte of hevige regenval. Verder geef je de transitie naar een Nederlandse circulaire landbouw een duwtje in de rug en maakt de voedselproductie minder afhankelijk van de gevolgen van klimaatverandering.

Biedt het een interessant verdienmodel voor de boer?

Uit diverse onderzoeken blijkt dat in Nederland tussen de één tot twee 2 ton CO2 per hectare per jaar kan worden vastgelegd. Bij boeren is er wel veel belangstelling om mee te doen aan Carbon Farming. Maar niet alleen voor het verdienmodel middels een vergoeding per ton vastgelegde CO2, want dat is niet de enige drijfveer. De boer moet intrinsiek gemotiveerd zijn om de bodemkwaliteit te verbeteren met alle voordelen die daarbij horen zoals een betere biodiversiteit.

Hogere prijs voor de CO2-rechten

Het concept Carbon Farming staat nog in de kinderschoenen. Dat maakt dat de aanloopkosten en dus de prijs van deze CO2-rechten hoog zijn. Carbon Farming rechten hebben een prijs die varieert van € 50 tot € 140 (per ton CO2 ), afhankelijk van het soort recht, kwaliteit, project e.d. Deze prijs ligt een stuk boven de Gold Standard- en VCS-rechten op de vrijwillige markt die wij doorgaans leveren.

Desondanks denken wij dat deze NL CO2-rechten zeker interessant zijn in combinatie met Gold Standard of VCS rechten.

Vraag?

Zoals gezegd, de interesse bij boeren om aan het Carbon Farming programma mee te doen, is er. Dan duurt het nog wel 1 a 2 jaar voordat deze NL CO2-rechten beschikbaar komen. Maar voor de boeren is het wel fijn om te weten dat de CO2-rechten, als deze beschikbaar komen, al een afnemer hebben.

Wil jij ook de CO2-uitstoot van de organisatie verminderen? Dan kun je bijdragen door NL CO2-rechten af te nemen: Je vergoedt boeren uit jouw omgeving per ton CO2 die zij in hun bodem opslaan en ontvangt daarvoor in ruil een certificaat.

Als jouw organisatie al gebruikmaakt van CO2-compensatie of t.z.t. gebruik wil gaan maken van CO2-compensatie als onderdeel van duurzaamheidsbeleid en er is interesse in NL CO2-rechten uit Carbon Farming, laat het ons weten via info@groenbalans.nl. Dan gaan wij kijken op welke wijze wij jouw organisatie kunnen koppelen aan 1 of meerdere boeren.

Geinteresseerd in Carbon Farming