Skip to content

CO2-prestatieladder en de EED

De CO2-prestatieladder als alternatieve invulling voor de EED energie-audit.

De eisen van de CO2-Prestatieladder vanaf niveau 3 komen overeen met de eisen die aan de EED energie-audit worden gesteld. Een certificering vanaf niveau 3 op de CO2-prestatieladder is daarom als acceptabel erkend voor de auditverplichting. Met andere woorden, organisaties kunnen ook aan de EED energie-auditplicht voldoen door een certificaat vanaf niveau 3 te behalen op de Ladder.

Wat is de CO2-prestatieladder?

De CO2-prestatieladder is hét duurzaamheidsinstrument van Nederland dat bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van CO2 en kosten. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten. De Ladder wordt als CO2-managementsysteem en als aanbestedingsinstrument gebruikt.

Wie doen mee?

Op dit moment zijn er meer dan 1.000 organisaties uit alle sectoren die meedoen en gecertificeerd zijn. Hieronder vallen al bijna alle waterschappen en een groeiend aantal gemeenten.

Wat is het doel van de CO2-prestatieladder?

 • Energiebesparing;
 • CO2-emissiereductie in de eigen bedrijfsvoering;
 • CO2-reductie in de keten;
 • Het gebruik van duurzame energie zowel stroom als gas.

Waarom zou je starten met de CO2-prestatieladder?

De CO2-prestatieladder is een duurzaamheidsinstrument gericht op CO2-emissiereductie.

 1. Een CO2-managementsysteem;
 2. Een aanbestedingsinstrument (gunningsvoordeel);
 3. Het is een CO2-beprijzingstool;
 4. Te gebruiken bij toetsing wet- en regelgeving door handhaving.

Welke vier invalshoeken worden gebruikt?

 1. Inzicht: Het bepalen van de energiestromen en de CO2-footprint;
 2. Reductie: het ontwikkelen van ambitieuze doelstellingen voor CO2-reductie;
 3. Transparantie: Structurele communicatie over het CO2-beleid;
 4. Participatie: Deelname aan initiatieven in de sector op het gebied van CO2-reductie.

Welk ambitieniveaus zijn er binnen de ladder?

De CO2-prestatieladder kent 5 ambitieniveaus of ladderstappen. Tot en met niveau 3 gaat het om certificering van de eigen organisatie. Vanaf niveau 4 gaat men ook de keten en de sector in.

Overweegt u een certificaat te halen voor de CO2-Prestatieladder?

Met de CO2-prestatieladder gaat u aan de slag met energiebesparing binnen de bedrijfsvoering en reduceert u CO2 , in projecten én in de keten. Dat levert direct kostenbesparing op. En, als u een certificaat heeft behaald, kan u fictieve korting krijgen bij aanbestedingen.

Wat is nog meer het voordeel van het behalen van een certificaat?

 • Het CO2-gerelateerde gunningvoordeel op de gunningsprijs van verworven opdrachten;
 • De verbetering van uw producten en diensten door innovatie;
 • De versterking van uw imago als duurzame leverancier;
 • De versterking van uw positie op de arbeidsmarkt als duurzame werkgever;
 • Meer toegevoegde waarde door duurzaam in te kopen bij uw leveranciers;
 • U reduceert energie en bespaart CO2.

Hoe kan Groenbalans u hierbij helpen?

Een van de bekendste maatregelen binnen de CO2-prestatieladder is het vergroenen van uw stroom en/of gasverbruik. Groenbalans levert de benodigde Garanties van Oorsprong uit de productie van Nederlandse wind, zon en biomassa. Voor gas zijn dit GvO’s uit de productie van biogas.

Daarnaast heeft Groenbalans in de afgelopen jaren vele organisaties begeleid bij het formuleren van een klimaat- en energiebeleid, bij de implementatie van een managementsysteem (zoals de CO2-prestatieladder) en bij het uitvoeren van energieaudits. Door onze kennis en ervaring kunt u er vanuit gaan wij er voor zorgen dat u aan of de Informatieplicht en/of de EED-audit voldoet.

Meer informatie over de CO2-prestatieladder vindt u op de website van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO)