CO2-rechten; Gold Standard, VCS of REDD+

Groenbalans biedt CO2-compensatie in de vorm van gecertificeerde CO2-rechten verbonden aan duurzame energieprojecten in ontwikkelingslanden. Deze Gold Standard of VCS CO2-rechten zijn een bewijs dat een bepaalde hoeveelheid duurzame energie is opgewekt en dat een hoeveelheid CO2 is voorkomen. Door gebruik te maken van deze rechten compenseert u de CO2-uitstoot van uw organisatie en onderneemt u klimaatneutraal.

  

CO2-rechten: Hoe werken deze?

De basis voor CO-compensatie is het maken van een CO-footprint van uw organisatie of product/dienst. Om één ton CO te compenseren is één CO-recht nodig.
U kunt ervoor kiezen de totale footprint van uw organisatie CO-neutraal te maken of alleen de moeilijk vermijdbare uitstoot, zoals vliegreizen en woon-werkverkeer. Ook is het mogelijk een specifieke dienst of product CO-neutraal te maken.

CO-rechten (ook CO-credits genoemd) komen voort uit duurzame energieprojecten, zoals waterkracht en windenergie, meestal in ontwikkelingslanden waar het klimaatprobleem het meest voelbaar is. Zo’n project zorgt dat er geen vervuilende energiebron geplaatst wordt maar een schone. Dat voorkomt CO-uitstoot.

Daarnaast geven deze projecten aandacht aan sociale ontwikkeling voor de lokale bevolking, in de vorm van scholing, werkgelegenheid, overdracht van (technische) kennis, medische verzorging, bevordering van biodiversiteit en verbetering van het lokale milieu.

Strenge internationale regelgeving ziet erop toe dat de projecten voldoen aan een set eisen. Ze worden gecontroleerd en gecertificeerd door onafhankelijke internationale instanties.

Groenbalans biedt internationaal gecertificeerde CO-credits:

  1. Gold Standard
  2. VCS (Verified Carbon Standard) by Verra
  3. REDD+ 

De standaarden werken met een internationaal register waar de digitale certificaten aan de hand van de duurzame energieproductie gedeponeerd moeten worden en waarmee de oorsprong van de CO-rechten gewaarborgd wordt.

  

CO2-rechten: Gold Standard

Gold StandardDe hoogste kwaliteitsstandaard is de Gold Standard, opgericht door het Wereld Natuur Fonds (WWF). Eisen waar Gold Standard-projecten aan moeten voldoen:

  • Alleen duurzame energie- en energie efficiency-projecten komen in aanmerking, die voor de lange termijn voordelen brengen voor het desbetreffende land en het klimaat. Hierbij wordt ook gekeken naar de sociale aspecten van een project, zoals werkgelegenheid;
  • Aantoonbare toegevoegde waarde: Het project kan alleen worden gerealiseerd met behulp van de opbrengsten uit Gold Standard-rechten;
  • Projecten moeten voldoen aan minimaal drie Sustainable Development Goals, vastgelegd door UN tijdens het Klimaatakkoord van Parijs in 2015.

   

CO2-rechten: Verified Carbon Standard (VCS)

Groenbalans Verra VCS CO2-compensatieprojectenDe Verified Carbon Standard (Verra) is tevens een wereldwijde standaard voor CO2-rechten. Net als bij de Gold Standard wordt er gelet op de aantoonbare toegevoegde waarde van de compensatieprojecten. Het verificatieproces van VCS-projecten verloopt sneller dan bij de Gold Standard, waardoor er een grotere verscheidenheid is aan projecten.

 

CO2-rechten: REDD+

Groenbalans CO2-rechten REDD+

Code REDD is een non-profit organisatie met als missie het ondersteunen van de  REDD+ werkwijze: Het beschermen van leefgebieden van inheemse diersoorten, het stimuleren van kennis bij de lokale bevolking, het reduceren van CO2-uitstoot. REDD+ is ontwikkeld door de United Nations om de 17% broeikasgassen tegen te gaan die ontstaan door ontbossing. Bossen verschaffen allerlei voordelen: zij leveren grondstoffen voor hernieuwbare en milieuvriendelijke producten, zij spelen een belangrijke rol in de economische welvaart, de biologische diversiteit, de mondiale koolstofcyclus, de waterbalans en erosiebestrijding.

 

Kunt u geen keuze te maken uit onze CO2-rechten?

Wij helpen u graag een keuze te maken tussen de drie standaarden. Meer informatie over CO-rechten, bel 030 75 33 114 of ga naar de CO2-compensatieprojecten.