Skip to content

Transparante communicatie over klimaatactie is alles

De hele waarheid en niets anders dan: hoe je je op wetenschap gebaseerde doelen kunt communiceren.

Het is van cruciaal belang dat organisaties hun toezeggingen en doelen nauwkeurig communiceren om transparantie te garanderen en greenwashing te voorkomen. Op wetenschap gebaseerde doelen zijn op meer dan één manier belangrijk voor organisaties. Ze zetten niet alleen jouw organisatie op een duidelijk pad om in overeenstemming met de nieuwste klimaatwetenschap, CO2-uitstoot te verminderen – ze tonen ook aan dat de plannen geloofwaardig en realistisch zijn.

SBTi wil dat de bedrijven waarmee ze samenwerken hun klimaatambitie en -actie breed communiceren om andere aan te moedigen om de uitstoot dit decennium te halveren. En door zich aan te sluiten bij dit initiatief. Maar het is van vitaal belang dat wetenschappelijk onderbouwde doelen en toezeggingen duidelijk en zorgvuldig worden gecommuniceerd om eventuele misleidende claims te voorkomen.

Heeft jouw organisatie een commitment of goedgekeurde target? Zo ja, let dan op. Deze do’s en don’ts zijn essentieel om greenwashing uit te bannen en jouw communicatie over dit onderwerp te ondersteunen.

Commitment communicatie

Door de SBTi-commitment letter te ondertekenen, heeft jouw organisatie de eerste stap gezet in het stellen van wetenschappelijk onderbouwde doelen. Maar je moet nog steeds aan de slag om je doelen te ontwikkelen. Vergeet niet dat de SBTi in de commitmentfase nog geen onderzoek naar jouw emissiereductieplannen doet.

De validatie van jouw wetenschappelijk onderbouwde doelen is een spannend moment in de duurzaamheidsreis van jouw organisatie. Het is belangrijk om duidelijk te zijn bij het communiceren van jouw doelstellingen op korte termijn en – indien van toepassing – jouw langetermijndoelen.

  • Vertel duidelijk dat de SBTi jouw doel nog moet goedkeuren. Dit is van toepassing als je jouw doel nog niet ter validatie hebt ingediend OF als je jouw doel hebt ingediend, maar de SBTi het nog moet goedkeuren.
  • Vermijd mogelijk misleidende of onnauwkeurige communicatie over jouw inzet of doelstelling door zorgvuldig te factchecken.
  • Gebruik geen woorden als klimaatneutraal, CO2-neutraal, CO2-negatief of klimaatpositief in samenhang met SBTi.
  • Zeg wel: Onze korte termijn en/of Net Zero-doelstelling is gevalideerd door de SBTi.

Illustreer vervolgens hoe emissies worden gereduceerd

De daadwerkelijke vermijding of reductie van de CO2-uitstoot van een organisatie of gedurende de levenscyclus van een product is het belangrijkst om te laten zien en geloofwaardig te maken. Dit is een continu proces dat een duidelijke strategie vereist die op regelmatige basis wordt geëvalueerd en bijgesteld.

Welke verdere acties zijn gepland? Wat zijn de volgende reductiedoelstellingen? Worden hier nog andere stakeholders bij betrokken?  Welke initiatieven dragen daar aan bij? En welke financiële middelen zijn daarvoor nodig? Staat jouw organisatie dus de medewerkers achter dit plan. Deze informatie helpt mensen het succes van klimaatactie in reële termen te begrijpen.

Transparantie is het doel als het gaat om het geloofwaardig maken van communicatie over klimaatactie. Bedrijven moeten hun CO2-uitstoot aanzienlijk verminderen en niet alleen compenseren. Kortom, de meest effectieve communicatie richt zich op de betekenisvolle resultaten die jouw organisatie heeft bereikt en van plan is te behalen voor het klimaat.