Skip to content

Communicatie over jouw klimaatimpact? Hoe doe je dat?

Wat zijn de verschillende communicatiemethoden? Van welke uitdagingen moet je je bewust zijn bij jouw zowel externe als interne communicatie? En hoe voorkom je dat je beticht wordt van greenwashing?

Organisaties worstelen met het communiceren van het hoe en wat van hun vaak toch wel positieve klimaatimpact. Jammer dat het regelmatig onder de radar wordt gehouden, terwijl het een gunstige uitwerking kan hebben op meerdere facetten van jouw bedrijf.

Niet alleen zijn wij het verschuldigd aan de toekomstige generatie, maar het hebben van een positief effect op het milieu heeft ook een positieve weerslag op het aannemen en behouden van werknemers, financiering en investeringen en het levert concurrentievoordeel op. Daarnaast inspireer je branchegenoten om ook een positieve verandering teweeg te brengen en daarmee een positieve impact te hebben.

Aan de andere kant kan een positieve klimaatimpact ook worden overschat in vergelijking met de negatieve klimaatimpact van een bedrijf, wat kan worden bestempeld als greenwashing.

Verschillende manieren van communicatie

Wat organisaties communiceren is altijd in beweging en verschilt per bedrijf. Wel zien we vaak dat organisaties dezelfde communicatiemiddelen gebruiken. Het uitproberen van verschillende kanalen of het mixen van kanalen kan effect hebben op hoe je boodschap wordt ontvangen. Een voor de hand liggende eerste stap is een pagina op jouw website te wijden aan duurzaamheid of MVO. Verberg dit gedeelte niet, maar maak het een van de eerste onderdelen die bezoekers zien!

Het jaarverslag kan ook de inspanningen en prestaties van het bedrijf op het gebied van duurzaamheid onder de aandacht brengen Dit rapport kan op de website van het bedrijf worden geplaatst en onder partners worden verspreid voor een grotere zichtbaarheid. Intern hou je jouw medewerkers via een nieuwsbrief of intranet op de hoogte om zo de verantwoordelijkheid te vergroten en vooruitgang te bevorderen. Sociale mediaplatforms kunnen worden gebruikt om informatie en updates met betrekking tot duurzaamheid te delen. Het organiseren van een zakelijk evenement kan ook een geweldige manier zijn om het bewustzijn te vergroten en mensen voor te lichten over milieukwesties. Bovendien kan dit alles de organisatie positioneren als een duurzame leider en een platform bieden om het bewustzijn te vergroten en stakeholders voor te lichten over duurzaamheid en milieukwesties.

De uitdagingen bij communicatie over duurzaamheid

Communiceren over duurzaamheid heeft een paar duidelijke uitdagingen waar je je bewust van moet zijn. De meest voorkomende, de uitdaging rond greenwashing, wordt hieronder apart uitgelicht.

Duurzaamheid is een complex en veelzijdig onderwerp waardoor het af en toe lastig is oplossingen effectief te communiceren. Een van de belangrijkste obstakels is het gebrek aan begrip of betrokkenheid bij mensen, omdat velen de implicaties misschien niet volledig begrijpen of zien hoe het zich verhoudt tot hun eigen leven. Mensen hebben over het algemeen geen idee hoeveel een ton CO2 is of wat een kilowattuur hernieuwbare elektriciteit betekent. Er kunnen ook misvattingen of scepsis zijn over duurzaamheid, en de steeds evoluerende kennis over het onderwerp kan het moeilijk maken om een samenhangend verhaal aan mensen over te brengen.

Weerstand tegen verandering, vooral wanneer mensen zich moeten aanpassen en die hen geen persoonlijke voordelen opleveren en alleen grotere en gemeenschappelijke duurzaamheidsinspanningen dienen, is een belangrijke factor om te overwegen.

Communiceren over duurzaamheid kan ook aanzienlijk veel tijd maar ook geld vergen, waardoor het ook een uitdaging kan zijn om actie op het gebied van duurzaamheid te inspireren. Ten slotte kunnen culturele verschillen een rol spelen, waarbij andere waarden en perspectieven op duurzaamheid naar voren komen.

Hoe voorkom je greenwashing?

Greenwashing wordt gedefinieerd als het zich groener of maatschappelijk verantwoordelijker voordoen dan een bedrijf of organisatie daadwerkelijk is. Met andere woorden: groen handelen zonder groen te zijn. Hoewel beschuldigingen van greenwashing vaak terecht zijn, zien we ook veel situaties waarin bedrijven goed bezig zijn (of het in ieder geval proberen) en toch beschuldigd worden van greenwashing. Hier zijn nog een paar ideeën die je kunnen helpen greenwashing te voorkomen of te herkennen.

Om duurzaamheidsclaims effectief te communiceren, is het belangrijk ervoor te zorgen dat uitspraken duidelijk en begrijpelijk zijn. Dit kan worden bereikt door relevante certificeringen, geverifieerde goedkeuringen van gerenommeerde externe milieuorganisaties op te nemen en exacte meeteenheden te gebruiken. Het is ook van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat de gegevens die worden gebruikt om duurzaamheidsclaims te ondersteunen, up-to-date, gemakkelijk toegankelijk en verifieerbaar zijn.

Wanneer je de duurzaamheidsprestaties van een product vergelijkt met die van een rivaal, vergelijk het dan met andere producten om te voorkomen dat klanten worden misleid. Maak duurzaamheid een belangrijk onderdeel van jouw bedrijfsstrategie Als je jouw producten als milieuvriendelijk wilt verkopen, maak duurzaamheid dan een van de grondslagen waarop hele organisatie opereert. Implementeer milieuvriendelijke procedures in jouw distributie-, afvalbeheer- en productieprocessen.

Kortom, wees open en transparant over de milieu-initiatieven van jouw bedrijf. Laat klanten weten hoe milieuvriendelijk elk van jouw producten is, evenals het bredere duurzaamheidsbeleid van jouw bedrijf.