Skip to content

Waarom compenseren met efficiente cook stoves projecten? 

Een indicator voor schoon koken is opgenomen in de Sustainable Development Goals (SDG’s), die door 193 landen zijn goedgekeurd. Efficiente cook stoves leveren rechtstreeks resultaten op voor 10 van de 17 SDG’s en dragen bij tot de hele 2030-agenda. 

Nu gemeenschappen over de hele wereld worden geconfronteerd met een zomer van extreme hitte, droogte en branden, blijkt dat koken een vaak over het hoofd geziene oorzaak is van de wereldwijde CO2-uitstoot, aantasting van bossen en vermijdbare ziekten onder vrouwen en kinderen in ontwikkelingslanden. Het gebrek aan toegang tot schoon koken blijft het meest ondergeïnvesteerde gezondheids- en milieuprobleem ter wereld 

Huidige situatie 

Huishoudens in ontwikkelingslanden verbruiken de meeste energie bij het koken. En wereldwijd koken zo’n 3 miljard mensen nog steeds zonder schone, veilige, en betaalbare energie. Zij koken bijvoorbeeld op open vuur en dat is vervuilend. Of ze gebruiken kooktoestellen met een laag rendement. Dit doen ze uit gewoonte, omdat ze geen andere mogelijkheid hebben, of omdat een andere oplossing te duur is. Deze inefficiënte manieren van koken zijn slecht voor de gezondheid, en vertragen de economische en sociale ontwikkeling in ontwikkelingslanden. 

Bovendien is koken met vervuilende brandstoffen zoals hout, houtskool, steenkool en kerosine verantwoordelijk voor hetzelfde aandeel in de wereldwijde uitstoot als de scheepvaart- en luchtvaartsector – ongeveer 2%. 

En het treft ook in grote mate de natuur: meer dan een derde van het hout dat wordt gekapt voor brandstof wordt niet aangevuld, wat bijdraagt tot de aantasting van bossen. En vervolgens weer een bedreiging vormt voor de groeiende investeringen in klimaatoplossingen die op de natuur zijn gebaseerd zoals bosbehoud en landherstel.  

Schoon koken, een reeks combinaties van brandstof en fornuis met emissieprestaties die voldoen aan de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie, verandert levens en beschermt tegelijkertijd het klimaat.  

Efficiente cook stoves dragen op de volgende manier bij aan de SDG’s 

 • SDG 1: geen armoede 
 • Schoon koken is een basisbehoefte voor een gezond en productief bestaan. Het bespaart huishoudens tijd en geld. 
 • SDG 2: geen honger 
 • Met efficiënte kooktoestellen is er minder brandstof nodig om te koken. Dat is goed voor gezinnen die deze brandstof moeten kopen of verzamelen (zoals brandhout). 
 • SDG 3: goede gezondheid en welzijn 
 • Schoon koken verbetert de gezondheid.  Er is minder luchtvervuiling in huishoudens, en minder kans op ziekten als gevolg van het inademen van schadelijke rook. Het heeft vooral een positief effect op de gezondheid van vrouwen en kinderen. 
 • SDG 5: gendergelijkheid 
 • Schoon koken biedt vrouwen nieuwe mogelijkheden en vermindert hun werkdruk. Hierdoor hebben ze meer tijd voor betaalde werkzaamheden en ontspanning. 
 • SDG 7: betaalbare en schone energie 
 • Schoon koken geeft toegang tot het gebruik van betaalbare, schone energie. Dit is nodig om de energiearmoede aan te pakken en om miljarden mensen te verzekeren van een duurzame energievoorziening. 
 • SDG 8: eerlijk werk en economische groei 
 • Schoon koken zorgt voor meer tijd voor activiteiten die geld opleveren en stimuleert economische groei waar iedereen van kan profiteren. De sector zelf biedt ook werkgelegenheid. 
 • SDG 11: duurzame steden en gemeenschappen 
 • Schoon koken vermindert luchtvervuiling door huishoudens. Daardoor is het klimaat minder kwetsbaar en neemt het rendement van hulpbronnen toe. 
 • SDG 13: klimaatactie 
 • Schoon koken vermindert de uitstoot van zwarte koolstof en broeikasgassen. 
 • SDG 15: leven op het land 
 • Schoon koken vermindert de ontbossing en verbetert de kwaliteit van die bossen. 

Hoe kan je als organisatie een bijdrage leveren? 

Heb je de CO2-footprint berekend en reductiedoelstellingen bepaald, blijft er bijna altijd nog een hoeveelheid onvermijdbare CO2-uitstoot over. Deze kun je compenseren met een investering in een klimaatproject in een ontwikkelingsland. Neem deze stap, deze investering heeft direct impact! 

Wij hebben een drietal efficiente cook stoves projecten in ons portfolio in Rwanda, Ghana en Mongolie.

Lees ook: SDG’s zijn een strategische keuze