Skip to content

Compenseren

CO2-compensatie

CO2-compensatie is na inzicht, energiereductie en de overstap naar duurzame energie de vierde manier om uw organisatie te verduurzamen. Compensatie wordt gebruikt om onvermijdbare CO2-uitstoot te neutraliseren. Steeds meer organisaties stappen over op CO2-neutraal of klimaatneutraal ondernemen.

CO2-compensatie is investeren in gecertificeerde CO2-rechten uit een duurzaam energie- of energie efficiencyproject in een ontwikkelingsland. Een project met lange termijn voordelen voor de bevolking door werkgelegenheid, gezondheidszorg en scholing en dat het gebruik van vervuilende energie voorkomt. 

Voordelen klimaatneutraal ondernemen

CO2-neutraal ondernemen staat steeds meer in de belangstelling. Het levert organisaties ook een aantal voordelen op. 

  • Financiële voordelen: maatschappelijk verantwoord ondernemen levert kostenbesparingen op;
  • Beter imago en reputatie: een organisatie die rekening houdt met het klimaat, straalt verantwoordelijkheid uit;
  • Duurzame inkoop: de vraag naar duurzame producten en diensten neemt toe;
  • Aantrekkelijk voor stakeholders: Zowel extern als intern heeft maatschappelijk verantwoord ondernemen een positief effect;
  • Klimaatverandering: bedrijven spelen een belangrijke rol bij het compenseren van CO2-uitstoot.

CO2-rechten

Uit deze duurzame klimaatprojecten komen CO2-rechten voort. Een recht is het bewijs dat een bepaalde hoeveelheid duurzame energie is opgewekt en/of een bepaalde hoeveelheid CO2 is gereduceerd. Om een ton CO2 te compenseren is een CO2-recht nodig.

Strenge internationale regelgeving ziet erop toe dat de projecten voldoen aan een aantal gestelde eisen zoals bijvoorbeeld aantoonbare toegevoegde waarde voor de lokale bevolking of de natuur. Onafhankelijke, geaccrediteerde partijen voeren jaarlijks een projectaudit uit. Na goedkeuring volgt certificering.

Gold Standard

De hoogste kwaliteitsstandaard is de Gold Standard, ondersteund door het Wereld Natuur Fonds (WWF). 

Verra (Verified Carbon Standard)

Ook Verra VCS is een wereldwijde standaard voor CO2-rechten.  VCS is een keurmerk van de non-profitorganisatie The Climate Group en de branchevereniging International Emissions Trading Association.

REDD+

Code REDD is een non-profit organisatie met als doel het beschermen van leefgebieden van inheemse diersoorten, het stimuleren van kennis bij de lokale bevolking en het reduceren van CO2-uitstoot. REDD+ is ontwikkeld door de Verenigde Naties om de broeikasgassen tegen te gaan die ontstaan door ontbossing.

Interesse in klimaatneutraal ondernemen?
Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Bel dan naar 030 75 33 114, vul het contactformulier in of mail naar info@groenbalans.nl.