Skip to content

De COP26 staat voor de deur!

Together for our planet: de klimaatconferentie, die op 1 november 2021 van start gaat, wordt gezien als een cruciaal moment in de wereldwijde strijd tegen klimaatverandering.

Willen wij onze aarde en onze economie voor toekomstige generaties behouden, moeten we allemaal aan de slag om de CO2-uitstoot te verminderen. Zogezegd moeten we heel snel aan het werk om de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te halen. Op weg naar COP26 is het nu tijd om na te denken over het verhogen van de ambitie van jouw duurzame beleid.

Wat is de COP26?

De COP26 is alweer de 26ste editie van de jaarlijkse klimaatconferentie van de Verenigde Naties. COP staat voor ‘conferentie van de partijen’. De naam verwijst naar de 197 partijen (196 landen en de EU) die in 1994 het Klimaatverdrag ondertekenden. Tijdens de jaarlijkse klimaatconferenties ontmoeten wereldleiders elkaar om zowel formeel als informeel met elkaar in gesprek te gaan over klimaatverandering.

Waarom is de COP26 belangrijk?

Heftige weersomstandigheden en de gevolgen daarvan, van bosbranden in Canada en overstromingen in Europa tot smeltende ijskappen op de Zuidpool gunnen ons een blik in een donkere toekomst. En het net gepubliceerde klimaatrapport van de IPCC is heel duidelijk; drastische klimaatactie is héél erg gewenst.

De COP26 wordt daarom gezien als de belangrijkste klimaatconferentie sinds het Parijse Klimaatakkoord in 2015. Sinds de vorige COP in 2019 is er heel veel gebeurd in de wereld. Met name corona liet zien hoe verpletterend de gevolgen zijn als we onvoorbereid in een crisis terecht komen.

De verwachtingen voor de COP26 zijn daardoor hooggespannen. De uitkomsten van de klimaatconferentie zijn cruciaal om de strijd tegen klimaatverandering op het juiste spoor te krijgen en collectieve klimaatactie aan te jagen.

De belangrijkste onderwerpen die door het Britse voorzitterschap aan de orde worden gesteld tijdens COP26 zijn onder meer:

 • Aanpassing en veerkracht | Mensen, economieën en het milieu helpen zich aan te passen en voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering
 • Natuur | Bescherming van ecosystemen, bescherming van natuurlijke habitats en CO2 uit de atmosfeer houden.
 • Energietransitie | De vele mogelijkheden van goedkopere hernieuwbare energiebronnen en opslag benutten
 • Transport |Versnellen van de overgang naar CO2-vrij wegvervoer
 • Financiering | Het vrijmaken van de financiering die de overgang naar een klimaat adaptieve samenleving mogelijk maakt en de verschuiving naar een net zero-economie stimuleert.

Het bespreken van deze onderwerpen tijdens de COP26 moet uiteindelijk leiden tot het behalen van vier doelen:

 • Bereik klimaatneutraliteit in 2050 en houd een maximale temperatuurstijging van 1,5 graden Celsius binnen handbereik;
 • Bescherm mensen en natuur tegen de gevolgen van klimaatverandering;
 • Breng de financiering van klimaatactie op gang;
 • Werk samen aan het behalen van de doelen van Parijs.

Deze doelen behalen we helaas niet zonder slag of stoot. Er zijn biljoenen euro’s vanuit de overheid en het bedrijfsleven nodig om klimaatneutraal te worden. Klimaatneutraliteit of net zero betekent dat de jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen in balans moet zijn met de broeikasgassen die juist uit de atmosfeer worden verwijderd. Met andere woorden: een netto CO2-uitstoot van nul.

Wat kan mijn organisatie doen in de aanloop naar COP26?

 • Meet uw impact en krijg inzicht in uw CO2-uitstoot, productimpact, keten en de risico’s van klimaatverandering op uw organisatie.
 • Stel een net zero-doelstelling vast in overeenstemming met het 1,5 graden-pad van de VN.
 • Verminder de uitstoot door de efficiëntie te verbeteren, hernieuwbare energie aan te schaffen en zet stappen om uw toeleveringsketen CO2 vrij te maken.
 • Compenseer uw huidige CO2-footprint door te investeren in CO2-compensatie voor de lange termijn. Klimaat- en energieprojecten beschermen en herstellen de biodiversiteit, verbeteren de voedsel- en waterzekerheid, creëren nieuwe toekomstbestendige banen en brengen hernieuwbare energie naar alle uithoeken van de wereld.
 • Betrek uw stakeholders om successen te communiceren en de concurrenten van uw organisatie te motiveren.

Een wereldwijd initiatief is het Science Based Target initiative. Deze organisatie ondersteunt bedrijven in het behalen van een net zero-doelstelling met als basis de wetenschap. Wat dit precies inhoudt, lees je in dit artikel.

Maar hoe staat het met Nederland zelf?

Ook al is de Nederlandse uitstoot vergeleken met die van China en de VS niet zo heel hoog, toch hoort Nederland bij de tien landen in Europa met de hoogste CO2-uitstoot. Volgens cijfers van het Planbureau voor de Leefomgeving werden in 2019 184 miljoen ton broeikasgassen uitgestoten. Ook per inwoner heeft Nederland in Europa een hoge uitstoot in vergelijking met andere Europese landen

Tussen het sluiten van het Klimaatakkoord van Parijs in 2015 en 2020 wist Nederland de emissies terug te dringen met ruim 14%, zo laten de laatste CBS-cijfers zien. Ditt percentage wordt echter wel vertekend door de coronacrisis die een terugval in de economie veroorzaakte. Op dit moment is de uitstoot in Nederland inmiddels weer bijna op het niveau zoals dat voor corona was.

Behalen klimaatdoelen?

De vraag is of een nieuwe regering het tij kan keren. Op Prinsjesdag trok het demissionaire kabinet €6,8 mrd uit om klimaatdoelen te halen, Hoeveel echt nodig is, moet over een paar weken blijken als het Nederlandse Planbureau voor de Leefomgeving met nieuwe cijfers komt over waar Nederland staat in het halen van de eigen klimaatdoelen. Dat rapport wordt vlak voor de klimaattop in Glasgow gepubliceerd en zal samen met de uitkomst van de top de toon zetten voor verdere klimaatonderhandelingen in Nederland.

En wat vinden wij?

Groenbalans staat volledig achter de klimaatdoelstellingen van Parijs. We ondersteunen de wereldwijde transitie naar een net zero en klimaatvriendelijke toekomst. Maar er is haast. We geloven dan ook dat de COP26 moet dienen als versneller van de klimaattransitie.