Skip to content

De eerste stap in 2024: een CO2-footprint

Hoe je het ook wendt of keert jouw organisatie krijgt te maken met de nieuwe Europese regelgeving rondom duurzaamheid. Per 1 januari 2025 gaat namelijk de CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) in, over het boekjaar 2024. Deze richtlijn verplicht grote ondernemingen te rapporteren over hoe zij omgaan met milieu, maatschappij en hoe zij daar binnen hun organisatie richting aan geven (ESG). 

Maar let op: de bedrijven voor wie de CSRD geldt, moeten rapporteren over hun gehele keten. Op deze manier krijg je als middelgroot of klein bedrijf indirect al veel eerder te maken met de CSRD.

Maar waar begin je? 

Het berekenen van de CO2-uitstoot van de organisatie is een goed begin. Deze footprint omvat vaak alleen Scope 1 en 2.  

  • Scope 1: bedrijfseigen emissies die rechtstreeks vrijkomen in de atmosfeer, bijvoorbeeld emissies van de verbranding in bedrijfseigen of door het bedrijf gebruikte ketels, ovens, voertuigen enz.  
  • Scope 2: hieronder valt de indirecte uitstoot van CO2 door opwekking van ingekochte elektriciteit die door het bedrijf wordt gebruikt 

Deze CO2-footprint geeft een indicatie van de hoeveelheid uitgestoten CO2. Het is een eerste inzicht in waar je maatregelen kunt nemen om je uitstoot te verminderen.  De CO2-uitstoot wordt berekend met de CO2-emissiefactoren.

De CO2-uitstoot verschilt per branche. Voor een transporteur is bijvoorbeeld het dieselverbruik 90% van de CO2-footprint. Ook maakt het uit in welke fase van verduurzamen je zit. Sommige bedrijven kopen al groene stroom in of hebben een dak met zonnepanelen. Die hebben op het stroomgebruik al 0% CO2-uitstoot. 

Soms is het lastig en heeft het tijd nodig om de juiste gegevens over het energieverbruik of de gereden kilometers boven tafel te krijgen. Wij raden dan ook aan om nu al te beginnen met het opvragen van de benodigde informatie bij de verschillende afdelingen. Zo kan de CO2-footprint gelijk berekend worden aan het begin van het nieuwe jaar en kunnen direct maatregelen genomen worden.

Wat zo interessant is aan het bepalen van de CO2-footprint van je onderneming is hoe deze resultaten kunnen worden gebruikt voor een klimaatactiestrategie met een stappenplan naar net zero. 

Meer informatie