Skip to content

De jaarlijkse CO2-footprint

Krijgt u weleens de vraag wat de CO2-uitstoot of de CO2-footprint is van uw organisatie? De CO2-footprint meet en monitort de milieu-impact van uw kantoor, productiehal, de mobiliteit, uw personeel, de keten en uw diensten en producten. Hoe is deze nou opgebouwd en wat moet je allemaal wel en niet meenemen?

Wat?

De CO₂-footprint is een manier om de CO2-uitstoot van een organisatie inzichtelijk te maken. De footprint is een optelsom van alle energieonderdelen binnen een organisatie, van energieverbruik tot het vervoer van medewerkers. Een CO2-footprint gaat specifiek over de hoeveelheid uitgestoten broeikasgassen, gemeten in tonnen CO2. Een CO2-footprint maakt onderdeel uit van het duurzaamheidsbeleid of een keurmerk zoals de CO2-prestatieladder.

Waarom een CO2-footprint?

De CO2-voetafdruk is de basis van reductie. Om te beginnen met CO2- én kostenreductie moet je eerst weten waar je staat. Vaak zijn de geformuleerde reductiedoelstellingen voor energieverbruik, gasverbruik en mobiliteit de eerste stappen in het duurzaamheidsbeleid. De CO2-footprint is een concreet hulpmiddel om elk jaar de CO2-toename of -afname van uw organisatie te benchmarken.

Het opstellen van een CO₂-footprint?

Wat zit er nu precies in een CO2-footprint of anders gezegd: wat moet je wel en niet meenemen? Allereerst wordt gezamenlijk bepaald welke bedrijfsonderdelen onderdeel uitmaken van de CO2-voetafdruk. Vervolgens is de vraag welke energieonderdelen moeten worden meegenomen. De meest gebruikelijke en geaccepteerde methode om een CO2-footprint te berekenen is die volgens het Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol) met onderverdeling in drie scopes:

  • Scope 1 – alle uitstoot die direct het gevolg is van eigen activiteiten, zoals de uitstoot van eigen fabrieken en vrachtauto’s of eigen gasgebruik (bijv. gasboilers, warmtekracht-installaties en ovens);
  • Scope 2 – de indirecte emissies voor de energie die is ingekocht, bijvoorbeeld van een elektriciteitsbedrijf. De emissie vindt dan plaats bij het opwekken van de elektriciteit;
  • Scope 3 – alle overige emissies als gevolg van de activiteiten van het bedrijf, zoals de uitstoot van transport of productie dat is uitbesteed of afvalverwerking.

Al onze opgemaakte CO2-footprints voldoen aan het Green House Gas protocol. Daarmee zijn ze ook volledig geschikt als basis van diverse andere normen als de CO2-Prestatieladder of ISO14001.

Berekenen

Op basis van uw energiegebruik en mobiliteitsgegevens berekent de CO2-calculator uw uitstoot. Door de CO2-footprint te berekenen weet u welke maatregelen u moet nemen om uw uitstoot te verlagen. Groenbalans kan u daarnaast adviseren over de volgende 3 stappen.

  • Reductie: Welke maatregelen zijn nodig;
  • Groene Stroom: Stap over op duurzame energie;
  • Compenseer: Compenseer uw CO2-uitstoot met eerlijke CO2-rechten.

Maak u uw organisatie duurzaam, ga klimaatverandering tegen en verbeter de economische positie van gezinnen in ontwikkelingslanden door CO2-compensatieprojecten.