Skip to content

Decarbonisatie bedrijven: een race tegen de klok

Een recentelijk rapport van het Carbon Disclosure Project (CDP) laat de huidige status zien van de rapportages over de gemaakte CO2-emissies en reductiedoelstellingen binnen de (vooral grote) bedrijven binnen de Europese Unie. Uit het rapport komen gemixte signalen.

Het Carbon Disclosure Project (CDP) is een wereldwijd initiatief dat organisaties aanspoort om hun milieu-impact en klimaatprestaties transparant te maken. Het CDP biedt essentiële inzichten in duurzaamheid en koolstofneutraliteit door gegevens te verzamelen van duizenden bedrijven en overheden wereldwijd. Organisaties die deelnemen aan CDP worden beoordeeld op hun klimaatprestaties en rapporteren over hun inspanningen om broeikasgasemissies te verminderen en duurzaamheid te bevorderen. In Europa nemen 843 organisaties deel aan het CDP en geven daarbij informatie over hun emissies uit. Dit zijn vooral grote organisaties, want in totaal hebben deze 843 organisaties een marktwaarde van 75% in Europa.  Door de vele organisaties die aangesloten zijn dient het CDP als belangrijk maatstaaf initiatief op het gebied van emissies in verschillende sectoren (in totaal 17 sectoren geïdentificeerd).

Bij het CDP is tussen 2019 en 2022 het aantal organisaties dat rapporteert over hun uitgestoten emissies met 56% toegenomen, ondanks een periode waarin COVID-19 flinke impact had op veel organisaties wereldwijd. Ondanks dat niet alle bedrijven doelstellingen bij het CDP aanlevert (een kwart heeft deze niet), beginnen steeds meer bedrijven absolute reductiedoelstellingen te rapporteren bij het Science Based Targets initiative (SBTi). Het SBTi ontwikkelde doelstellingen die gebaseerd zijn op wetenschappelijk onderzoek. Hierin wordt per sector bepaald wat het emissie budget is om binnen de 2 graden Celsius te blijven zoals afgesproken in het Parijs akkoord.

Een interessante conclusie uit het rapport is dat waar 47% van de bedrijven reductiedoelstellingen hebben laten verifiëren bij het SBTi, deze doelstellingen slechts betrekking hebben op 13% van de totale broeikasgasemissies die in 2022 door bedrijven aan CDP zijn bekendgemaakt. Dit suggereert dat vooral bedrijven met veel impact nog geen concrete doelstellingen hebben. Bedrijven met veel hoge emissies vallen vaak terug op intensiteitsdoelen, waarbij het doel in CO2-eq  per euro winst of eenheid productie wordt neergezet. Dit kan leiden tot absoluut meer emissie-uitstoot, maar een lagere emissie-intensiteit.

Om de gemaakte doelstellingen tot emissiereductie om te zetten rapporteert het CDP dat het meest gebruik wordt gemaakt van energie-efficiënte maatregelen. Gemiddeld zijn gerapporteerde emissies van Scope 1 & 2 gedaald met 14% tussen 2019 en 2022, ondanks een gemiddelde omzetstijging van 8%. Bedrijven die afhankelijk zijn van elektriciteit kunnen steeds makkelijker en betrouwbaarder (zonder enorme prijsfluctuaties) gebruik maken van groene elektriciteit.