Skip to content

Duurzaam beleid met de SDG’s

De aandacht en inspanningen voor de Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn het afgelopen jaar opnieuw toegenomen. Vele organisaties intensiveerden de bestaande inzet of schaalden op, anderen ontdekten de agenda voor het eerst en gingen er enthousiast mee aan de slag. Deze inzet sluit aan bij de grote transities waar Nederland en de wereld voor staan. De SDG’s bieden een aantrekkelijk en voor iedereen te begrijpen plan voor een duurzame en inclusieve samenleving.

Hoe scoort Nederland op de SDG’s

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft de jaarlijkse Monitor Brede Welvaart en SDG’s gepubliceerd. Deze publicatie bevat recente cijfers over de trendmatige ontwikkeling en Europese positie van Nederland met betrekking tot de SDG’s. Het CBS heeft de VN-indicatoren aangevuld met indicatoren die passen in de Nederlandse context (SDG+ indicatoren).

Nederland blijft in Europa koploper op:

 • geen armoede (SDG 1);
 • industrie, innovatie en infrastructuur: kennis en innovatie (SDG 9);
 • ongelijkheid verminderen: sociale samenhang en ongelijkheid (SDG 10);
 • vrede, justitie en sterke publieke diensten: instituties (SDG 16);
 • en partnerschap om doelstellingen te bereiken (SDG 17).

Positieve ontwikkelingen zijn de toenemende netto arbeidsparticipatie van zowel vrouwen als mannen, het mediaan besteedbaar inkomen, individuele consumptie: raakvlak met SDG 1, SDG 5 en SDG 8.

Waar Nederland volgens de 2020 Monitor blijft achterlopen, is op het gebied van:

 • biologische landbouw (SDG 2);
 • een gezonde levensverwachting voor vrouwen (SDG 3 en 5);
 • het aandeel van vrouwen in managementposities (SDG 5);
 • klimaatactie (SDG 13);
 • leven in het water (SDG 14);
 • en leven op het land (SDG 15).

Hoewel er binnen Nederland een sterke toename zichtbaar is in het opgestelde vermogen aan hernieuwbare energie (SDG 7), bezet Nederland op dat terrein nog steeds de laatste positie in de EU!

Volgens het 2019 rapport heeft Nederland een gemiddeld indexcijfer van 80.4. In 2019 zijn er 162 landen op deze manier getoetst en steeg Nederland wederom twee plekken van de 11e naar de 9e positie op deze wereldranglijst. Deze stijging betekent echter niet per se dat Nederland beter op de Sustainable Development Goals presteert dan een jaar geleden, omdat de indicatoren en methodologie zijn herzien.

Nationaal plan behalen SDG’s

SDG Nederland heeft in een open brief aan het kabinet gevraagd om een nationaal plan te maken voor het behalen van de SDG’s in Nederland en tevens voor maximale positieve en minimale negatieve bijdrage aan de SDG’s in het buitenland. Daarnaast heeft het gevraagd om de SDG’s als basis te nemen voor de Groeistrategie en het Investeringsfonds. SDG Nederland gaf aan daarvoor graag samen te werken met het kabinet. SDG Nederland (voorheen SDG Charter) bestaat uit een divers en groeiend netwerk van bedrijven, maatschappelijke organisaties, financiële instellingen, kennis- en onderwijsinstellingen, jongerenorganisaties, decentrale overheden en burgers. Deze hebben zich georganiseerd in Allianties rond de SDG’s, die plannen maken die samen komen in de SDG Routekaart.

DOWNLOAD het rapport

Organisaties die bewust kiezen voor de SDG’s

RSM is toonaangevend op het gebied van accountancy, belastingadvies en bij advisering van financiële-economische en strategische vraagstukken. Ook RSM vindt het belangrijk haar verantwoordelijkheid hierin te nemen. Op het gebied van duurzaam ondernemen hebben zij in het MVO-verslag een vertaalslag gemaakt naar de 17 Sustainable Development Goal’s (SDG’s). Zij hebben dan ook 6 SDG’s gekozen waarmee zij als organisatie een verschil wil maken: SDG 4, SDG 8, SDG 9, SDG 10, SDG 12 en SDG 17.

Boskalis Nederland staat voor maatschappelijk verantwoord en veilig ondernemen. Zij werken aan de reductie van CO2-uitstoot, investeren in innovatief en duurzaam materieel en maken het personeel bewust van het zuiniger draaien op, en verantwoord gebruik van het materieel. Boskalis zet de SDG’s in om haar beleid te monitoren, bij te stellen en te communiceren. Zoals SDG 7 het zorgen voor toegankelijke duurzame energie en SDG 13 het tegen gaan van klimaatverandering.

Tony’s missie is samen 100% slaafvrij de norm in chocolade maken. Zij laten zien dat chocolade maken anders kan, zonder slavernij en uitbuiting. Zo kunnen boeren een leefbaar inkomen verdienen, wordt kinderarbeid aangepakt, zijn er trainingsprogramma’s opgezet en zijn de bonen traceerbaar; men weet van welke boer de bonen komen. Tony Chocolony kiest voor SDG 1, SDG3, SDG 10 en SDG 12.

Route 2030

‘Ligt Nederland op koers om de SDG’s te halen?‘ Elk jaar op de derde woensdag van mei legt de minister van Financiën namens het kabinet verantwoording af over het beleid en de financiën van het afgelopen jaar. Tegelijkertijd brengt CBS de Monitor Brede Welvaart en SDG’s 2020 uit. Ook verschijnt de vierde Nationale SDG-rapportage. Allemaal belangrijke stukken die vertellen hoe we ervoor staan in de transitie naar een wereld waarin economische, ecologische en sociale waarden in balans zijn. En dus een uitgerekend moment om – ook tijdens de coronacrisis – hierover het gesprek aan te gaan en vooruit te kijken. Wat moet er gebeuren om de Sustainable Development Goals te behalen? Hierover organiseren SDG Nederland, Partos, Building Change en MVO Nederland in samenwerking met de Rijksoverheid een digitale bijeenkomst. Een samenvatting van deze webcast bijeenkomst van 20 mei jl. is te zien en te beluisteren.