Skip to content

Duurzaam en milieuvriendelijk uitgeven door Senefelder Misset en Groenbalans

In de strijd tegen klimaatverandering speelt het verminderen van de CO2-uitstoot een cruciale rol. Ook uitgevers investeren tegenwoordig volop in groenere bedrijfsvoering. Senefelder Misset biedt uitgevers nu de optie om de CO2-uitstoot die onvermijdelijk overblijft te compenseren. In samenwerking met Groenbalans kunnen uitgevers via de drukkerij investeren in compensatieprojecten.

Een toenemend aantal organisaties is zich bewust van hun aandeel in de wereldwijde uitstoot van CO2. Energiebesparing, groener transport en het gebruik van duurzamere materialen zijn enkele maatregelen die bijdragen aan het verminderen hiervan. Toch blijft er voor de meeste organisaties uitstoot over die niet gereduceerd kan worden. Senefelder Misset helpt haar klanten nu om dit te compenseren.

Volgens Karin Driezen, KAM-coördinator bij Senefelder Misset, begint CO2-compensatie met een diepgaand begrip van de uitstoot: “Om te weten hoeveel een uitgever met een bepaalde order uitstoot, en dus desgewenst kan compenseren, wordt de uitstoot berekend via ClimatCalc.

Dit rekenhulpmiddel is gespecialiseerd in het berekenen van de CO2-voetafdruk voor print- en verpakkingsproducten.” Driezen legt uit hoe nauwkeurig deze tool is: “De complete keten wordt in de berekening meegenomen. Denk aan de papierproductie, inkt en het transport van en naar leveranciers en klanten. Ook het woon-werkverkeer van alle medewerkers, de afvalstoffen die vrijkomen in het productieproces en alle elektra en gas worden in het systeem ingevoerd en berekend.”

Diversiteit aan compensatieprojecten

Indien gewenst kan de berekende uitstoot gecompenseerd worden. Compenseren zorgt ervoor dat elders CO2-uitstoot wordt vermeden. Senefelder Misset werkt op dit gebied samen met Groenbalans, een organisatie die gespecialiseerd is in investeringen in gecertificeerde CO2-rechten. Uitgevers kunnen kiezen uit een reeks projecten die gericht zijn op het compenseren van CO2-emissies.

Peter Bleeker, algemeen directeur bij Groenbalans, vertelt: “Denk aan herbebossing, investeringen in duurzame energiebronnen en het verbeteren van de leefomstandigheden van lokale gemeenschappen. Door de diversiteit aan projecten kunnen uitgevers specifieke projecten kiezen die aansluiten bij hun eigen duurzaamheidsdoelen, waarden en identiteit.”

Langetermijnvoordelen

De meeste klanten van Senefelder Misset stoten tussen de acht en twintig ton CO2 uit per order, afhankelijk van de oplage en omvang. Ter vergelijking: één ton staat gelijk aan een vlucht van Parijs naar New York. Om één ton CO2-uitstoot te compenseren, kunnen uitgevers één CO2-recht aankopen, ook wel credit genoemd.

Bleeker benadrukt dat deze projecten enkel en alleen kunnen worden gerealiseerd met behulp van de opbrengst van deze CO2-rechten: “Zonder deze investering worden deze compensatieprojecten simpelweg niet van de grond getild. Je draagt als investeerder dus rechtstreeks bij aan zo’n project. Ook kan alleen worden geïnvesteerd in projecten die op lange termijn voordelen brengen voor het desbetreffende land en het klimaat.”

Hoge standaarden

Uitgevers kunnen kiezen uit twee soorten CO2-rechten: Gold Standard en Verified Carbon Standard (VCS). Deze internationale standaarden waarborgen de legitimiteit en transparantie van deze rechten. Projecten met Gold Standard of VCS moeten voldoen aan minimaal drie Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Deze SDG’s omvatten bijvoorbeeld het stimuleren van eerlijk werk en economische groei, het tegengaan van armoede en klimaatverandering. De prijs van een CO2-recht is onder andere afhankelijk van de gekozen standaard, locatie en populariteit van een project.

Volgens Bleeker hebben internationale inspanningen op het gebied van klimaat bijgedragen aan een groei in bewustzijn over CO2-uitstoot, en daarmee ook aan de populariteit van CO2-compensatieprojecten: “Groenbalans doet dit al 15 jaar, maar het was toen echt een nichemarkt. Sinds het Klimaatakkoord van Parijs in 2015 begonnen organisaties zich af te vragen: wat betekent dit voor ons? Hoe gaan wij richting 2050, wanneer we klimaatneutraal moeten zijn?”

Transparantie

Door middel van transparante rapportages kunnen uitgevers de tastbare impact van hun investeringen volgen en communiceren naar hun stakeholders. Zo kunnen ze precies zien hoe hun investeringen bijdragen aan het verminderen van uitstoot en het bevorderen van positieve milieueffecten. Bleeker vult aan: “CO2 kun je niet vastpakken. Dus het is extra belangrijk om de transparantie te waarborgen. Er is een online register waarin nauwkeurig wordt bijgehouden wie welke CO2-rechten heeft. Één recht kan niet twee keer worden verkocht.”

Uitgevers die de uitstoot van hun drukwerk compenseren via Senefelder Misset en Groenbalans, hebben het recht om een logo te dragen op hun order. Zo kunnen lezers direct zien dat met een bepaald magazine of ander drukwerk CO2 is gecompenseerd.

CO2-reductie

Ook voor CO2-uitstoot geldt: voorkomen is beter dan genezen. Senefelder Misset en Groenbalans moedigen aan tot een verschuiving naar een duurzamere bedrijfsvoering, waarbij reductie de boventoon voert. Driezen: “Het is belangrijk dat we allemaal verantwoordelijkheid nemen voor ons aandeel in CO2-uitstoot. Met duurzame maatregelen, zoals het reduceren van gas-, stroom- en waterverbruik, kunnen organisaties hieraan bijdragen. De restemissie die overblijft, kan gecompenseerd worden. Maar reduceren is beter dan compenseren.”

Bleeker sluit zich hierbij aan: “We zitten middenin een klimaatcrisis. Het IPCC, het klimatenpanel van de Verenigde Naties, heeft vastgesteld dat ongeveer 95% van de oplopende temperatuur op aarde wordt veroorzaakt door menselijk handelen. Als we allemaal ons steentje bijdragen, kunnen we hier samen iets aan doen.”

Dit interview is te lezen in het blad IMPRINTANT 2, uitgave Herfst 2023, Duurzaam en milieuvriendelijk uitgeven.