Skip to content

Duurzame en flexibele mobiliteit is de sleutel

Duurzaamheid, elektrisch rijden, flexibele mobiliteit, digitalisering zijn de trends die het worden in 2021. Ondanks nieuwe infrastructuur is de voorspelling dat files in en rond de steden groeien. En dat de druk op het openbaar vervoer in de spits toeneemt. Buiten de Randstad wordt het steeds moeilijker om betaalbaar en voor iedereen toegankelijk vervoer te bieden.

In het Klimaatakkoord staat dat Nederland in 2030 maar liefst 49% minder CO2 moet uitstoten. Voor steden betekent dit waarschijnlijk dat het verkeer in de stad grotendeels klimaatneutraal zal moeten zijn en er goede aansluitingen zullen moeten komen om CO2 neutraal transport voor de lange afstand te faciliteren. Geen emissies, uitstekende bereikbaarheid toegankelijk voor jong en oud, arm en rijk, valide en mindervalide. Betaalbaar, veilig, comfortabel, makkelijk én gezond. Slimme, duurzame, compacte steden met optimale doorstroming van mensen en goederen. Mooie, leefbare en goed ontsloten gebieden en dorpen waarbij mobiliteit de schakel is tussen wonen, werken en vrije tijd. Duurzame en flexibele mobiliteit, dit is de visie van de mobiliteitstafel tijdens het Klimaatakkoord.

Vooral de jongere generatie hecht meer belang aan een duurzame levensstijl en is minder georiënteerd op het bezit van een auto. Corona heeft deze tendens versterkt. Werken op kantoor blijft maar wordt afgewisseld met thuis werken. De manier waarop we reizen gaat dus de komende jaren echt veranderen. Van benzine en diesel naar volledig elektrisch, van eigen auto naar een laagdrempelig deelsysteem. Van altijd met hetzelfde voertuig naar combineren van verschillende duurzame oplossingen.

Ideeën duurzame en flexibele mobiliteit

  • Mobility as a service : Dienstverlening die faciliteert dat je van huis naar je werk komt, of van kantoor naar een klant, of dat nou met fiets, OV, elektrische scooter of auto is, of een combinatie van die opties. Met MaaS kiest de reiziger op elk moment het vervoermiddel dat voor hem het gunstigst is. Daarbij spelen kosten, tijdsduur, flexibiliteit en duurzaamheid een belangrijke rol.
  • Elektrisch rijden : Meer en meer auto’s zijn elektrisch. Om het elektrisch rijden te bevorderen, zijn er verschillende subsidies beschikbaar en worden fiscale voordelen zoals MIA en BPM – en bijtellingskorting ingezet. Daarnaast worden milieuzones in de steden steeds meer uitgebreid. Hierdoor zijn zowel gevestigde bedrijven als inwoners genoodzaakt om CO2-neutraler te rijden.
  • Kans voor deelmobiliteit : Door vervoer te delen, zijn er minder voertuigen op de weg en wordt de gezamenlijke CO2-uitstoot verlaagd. Carpoolen, deelauto’s en gebruikmaken van het openbaar vervoer zijn goede oplossingen. Vooralsnog zijn deelauto’s vooral populair in de stad. Je bespaart dan op bijvoorbeeld parkeerkosten voor je eigen auto, want deze kunnen flink oplopen door beleid van de gemeente.
  • Een mobiliteitsbudget : Een organisatie kan ook denken aan het inzetten van een zogenaamd mobiliteitsbudget. Dit budget geeft medewerkers de keuzevrijheid voor passend vervoer.
  • De zelfrijdende auto : Zelfstandig rijden komt dichterbij. Vanaf 1 januari 2021 is het toegestaan in de US dat auto’s met Automated Lane Keeping System (ALKS) zelfstandig rijden. De ontwikkeling van verschillende technologieën gaat razendsnel en ook de regelgeving is voorbereid op de komst van de autonome auto.

Meer aandacht voor duurzame mobiliteit

Stakeholders als bijvoorbeeld klanten en werknemers vragen steeds meer aandacht voor duurzaamheid. Leasemaatschappijen spelen hier op in door totaaloplossingen aan te bieden en te ondersteunen bij het ontwikkelen van duurzame en flexibele mobiliteit bij hun klanten. Door betaling per kilometer en een flexibele pool van auto’s die kan worden ingezet voor de medewerkers, die niet altijd een auto nodig hebben. Ook werken zij steeds meer samen met partners in de keten zoals Veilig Verkeer Nederland.

Organisaties bieden ook steeds meer keuze aan door hun medewerkers zelf te laten bepalen hoe ze zich van A naar B begeven. Dat beleid biedt naast de leaseauto ook andere vormen van vervoer en een persoonlijk mobiliteitsbudget. Je zit dan niet meer jaren vast aan één keuze, maar je hebt dan de keuze welk vervoermiddel op dat moment bij je past en hoeveel je wil uitgeven.

Groenbalans: duurzame en flexibele mobiliteit

Mobiliteit is een speerpunt in onze dienstverlening. Groenbalans adviseert een aantal leasebedrijven en brandstofleveranciers over reductie en compensatie van het zakelijke vervoer.

Een van de leasebedrijven waar Groenbalans mee samenwerkt biedt Greenlease aan. Met de Greenlease aanpak wordt niet alleen de CO2-uitstoot van het wagenpark vermindert maar ook de kosten gaan omlaag om zo naar klimaatneutraal rijden te komen. De CO2-uitstoot veroorzaakt door alle gereden kilometers van het Greenlease wagenpark wordt gecompenseerd door te investeren in een duurzaam project in een ontwikkelingsland. De keuze is gevallen op het Gold Standard bosbehoud- en biodiversiteitsproject in Zimbabwe.

Een Nederlands dieselmerk ontwikkelt hoogwaardige dieselbrandstoffen voor bedrijven met moderne dieselvoertuigen en een eigen tankinstallatie. Deze brandstof werd in 2003 geïntroduceerd als alternatief voor de hoogzwavelige rode gasolie. Door een efficiëntere verbranding wordt het brandstofverbruik – en dus ook de CO2-uitstoot – van dieselmotoren gereduceerd. De resterende CO2-emissies worden gecompenseerd door te investeren in door Verra gecertificeerd Run of the River project in India.

Visie duurzame en flexibele mobiliteit klimaatakkoord