Een nieuwe kans voor Myanmar’s mangrovebossen

maandag 14 januari 2019

Een nieuw CO2-project in de portfolio van Groenbalans

Mangrovebossen bestaan uit bomen en struiken die groeien langs tropische en subtropische kusten. Ze komen veel voor bij rivierdelta’s, waar zoet en zout water met elkaar mengen door getijdenwerking. De biodiversiteit is er hoog; vissen gebruiken de wortels als kraamkamers voor hun nageslacht. Ook vormen mangrovebossen een natuurlijke kustbescherming: ze voorkomen dat de kust erodeert. Maar op veel plekken worden mangrovebossen gekapt of dreigen ze te verdrinken door een hogere zeespiegel. De afgelopen vijftig jaar is 30 tot 50 procent verdwenen.

Groenbalans Myanmar Mangrove CO2-compensatieproject

CO2-compensatieproject

Het idee van kustbewoners in Myanmar om hun mangrovebossen te herstellen, blijkt een groot succes. Het initiatief levert extra inkomen op voor de lokale bevolking én biedt een belangrijke troef in de strijd tegen de klimaatverandering. Cameron Keith Richards, hoogleraar aan de Southern Cross universiteit in Australië, bezocht in 2016 het Thor Heyerdahl Klimaatpark om het mangroveherstel en de CO2-opslag te beoordelen. Zijn evaluatierapport bevestigt dat het klimaatpark 4,3 miljoen ton CO2-opslag verzekert in de komende twintig jaar. Zijn verslag zorgde ervoor dat het project in aanmerking kwam om de CO2-opslagcapaciteit op de markt te brengen.

Verified Carbon Standard

Verra is de internationale organisatie die duurzame energieprojecten certificeert (VCS). Realisatie van CO2-compensatie is alleen mogelijk door te investeren in VCS CO2-rechten.

Sustainable Development Goals

Projecten moeten voldoen aan minimaal drie Sustainable Development Goals, vastgelegd door de United Nations tijdens het Klimaatakkoord van Parijs in 2015.

Betere bescherming tegen klimaatverandering voor lokale bevolking

Het project zorgt voor werkgelegenheid en scholing

Target 2022 is het planten van 17 miljoen bomen met een opslagcapaciteit van 15 miljoen ton CO2

Duurzame ontwikkeling van 50 lokale gemeenschappen, behouden van biodiversiteit flora en fauna

Meer informatie