Skip to content

Vereenvoudigde ESRS-standaarden voor het mkb

De ESRS standaarden staan centraal in de CSRD van de EU, die begin 2023 van start is gegaan. Deze standaarden zijn geïntroduceerd om de rapportagevereisten voor bedrijven over sociale en milieukwesties te vernieuwen. Hiermee wordt een nieuwe maatstaf voor transparantie en verantwoordingsplicht gezet. Deze worden nu uitgebreid naar het mkb.

Er leven nog volop vragen het mkb dat te maken krijgen met deze rapportageverplichtingen vanuit de CSRD. Een groot aantal is ook nog niet voorbereid op het naleven van deze nieuwe regels. Een van de vragen is dan ook: ‘Wat zijn de gevolgen van de CSRD voor mkb’ers?’

De CSRD maakt onderscheid tussen mkb-ondernemingen met en zonder beursnotering. Een mkb-onderneming met beursnotering is vanaf boekjaar 1 januari 2026 verplicht een duurzaamheidsverslag op te stellen. Voor deze groep mkb’ers worden aangepaste Europese duurzaamheidsrapportagestandaarden (ESRS-SME) opgesteld, die passen bij de omvang van de onderneming.

Beursgenoteerde mkb-bedrijven komen in aanmerking als ze hoogstens twee van deze criteria overschrijden:

  • Gemiddeld aantal werknemers < 50
  • Balans < €5 miljoen
  • Netto omzet < €10 miljoen

ESRS en beursgenoteerd mkb

De rol van het mkb in duurzaamheid komt steeds meer onder de aandacht. Grotere organisaties in de waardeketen vragen ook steeds meer informatie over duurzaamheid van hun leveranciers.

De introductie van de versimpelde ESRS voor het mkb is een belangrijke ontwikkeling, deze nieuwe standaarden zijn op maat gemaakt voor het mkb. Ze stroomlijnen het rapportageproces en richten zich op materiële aspecten die relevant zijn voor het mkb. Dit betekent dat je op een beheersbare en praktische manier kunt rapporteren over cruciale aspecten zoals de impact op het milieu en de arbeidsomstandigheden.

Wat houden de vereenvoudigde standaarden in?

De vereenvoudigde ESRS-standaarden zijn een aangepaste versie van de originele ESRS. Ze herkennen de specifieke uitdagingen waar kleinere bedrijven voor staan bij duurzaamheidsrapportage en presenteren een meer haalbare benadering zonder concessies te doen aan de basisprincipes van transparantie en verantwoording. Deze aanpassingen stelt het mkb in staat om effectief deel te nemen, in lijn met bredere milieu en sociale doelstellingen. Laten we eens kijken naar de belangrijkste onderdelen van deze vereenvoudigde normen.

  • Focus op materialiteit: het mkb hoeft alleen te rapporteren over duurzaamheidskwesties die relevant zijn voor hun bedrijf.
  • Versimpeld rapportageproces: De standaarden begeleiden het uitvoeren van een vereenvoudigde materialiteitsbeoordeling.
  • Materialiteitsbeoordeling-proces: Er zal een vereenvoudigde beoordelingsvorm worden uitgebracht, waarin bedrijven efficiënter hun materialiteit kunnen beoordelen.
  • Minder onderwerpen: In tegenstelling tot de uitgebreide lijst voor grote ondernemingen, hoeft het mkb minder onderwerpen te behandelen.
  • Eenvoudig: Het rapportageformaat is zo ontworpen dat het gemakkelijk en moeiteloos geïmplementeerd kan worden door het mkb.

Wat betreft de officiële ESRS, vereisen de vereenvoudigde ESRS dat het beursgenoteerde mkb rapporteert over milieu (E), sociale (S) en governance (G) kwesties, zowel kwalitatief als kwantitatief. Het rapportageproces moet materiële impact en risico’s omvatten, terwijl het vrijwillig blijft om opportunity’s te rapporteren.

Voordelen: meer dan compliance

Het aannemen van deze standaarden gaat verder dan simpelweg voldoen aan regelgeving. Het draait om het benutten van strategische kansen, zoals het aantrekken van bewuste investeerders, het verbeteren van de merkreputatie en het stimuleren van innovatie op het gebied van duurzaam ondernemen. Door deze normen te omarmen, plaats je jouw bedrijf in de voorhoede van de duurzaamheidstrend.

En deze rapportage wordt al snel een algemene bedrijfsvereiste. Door nu te beginnen met vereenvoudigde ESRS-standaarden loop je voorop en ben je voorbereid op toekomstige regelgeving en marktverwachtingen.

Ben je als mkb niet beursgenoteerd, dan?

Ook het mkb zonder beursnotering kan door grote ondernemingen om duurzaamheidsinformatie gevraagd worden. Ook kunnen er via contractuele verplichtingen duurzaamheidsvereisten worden opgelegd. Als kleinere speler heb je misschien niet eerder te maken gehad met hele ingewikkelde regels over duurzaamheidsrapportage.

Maar raad eens? De sterk vereenvoudigde rapportageregels worden nu ook op maat gemaakt voor kleine en middelgrote bedrijven om hun duurzaamheids-prestaties beter te monitoren en om te gaan met groeiende en diverse ESG-informatieverzoeken van hun zakelijke tegenhangers (bijvoorbeeld banken, investeerders, of grotere bedrijven in de opwaartse waardeketen).

Meer informatie