Skip to content

Een halt toeroepen aan greenwashing

Om de rechten van consumenten beter te beschermen, milieuvriendelijke beslissingen te bevorderen en een circulaire economie op te bouwen waarin materialen worden hergebruikt en gerecycled, werkt het Europees Parlement aan een update van bestaande regels met betrekking tot handelspraktijken en consumentenbescherming.

Een verbod op greenwashing

Natuurlijk, eco, milieuvriendelijk… Veel producten hebben deze labels, maar heel vaak zijn deze claims niet bewezen. De EU wil ervoor zorgen dat alle informatie over de impact van een product op het milieu, de levensduur, repareerbaarheid, samenstelling, productie en gebruik wordt ondersteund door verifieerbare bronnen.

Wat is greenwashing?

De praktijk van het geven van een valse indruk van de milieueffecten of voordelen van een product, wat consumenten kan misleiden.

Om dat te bereiken zal de EU het volgende verbieden

  • generieke milieuclaims op producten zonder bewijs
  • claims dat een product een neutraal, verminderd of positief effect heeft op het milieu omdat de producent emissies compenseert
  • duurzaamheidslabels die niet gebaseerd zijn op goedgekeurde certificeringsregelingen of opgesteld door overheidsinstanties

Wat is een generieke milieuclaim?

Naast de claim van ‘klimaatneutraal’ zullen ook vage groene aanduidingen beperkt worden. Producenten mogen een product alleen als ‘eco’ of ‘groen’ bestempelen als het gehele product daadwerkelijk milieuvriendelijker is dan conventionele producten en gecertificeerd is door een betrouwbaar schema zoals het EU Ecolabel. Bovendien zal het niet mogelijk zijn om een product of bedrijf als groen te adverteren als slechts een klein aspect van het product of de onderneming duurzamer is gemaakt. Er zal dan ook strenger toezicht komen op duurzaamheidslabels, die moeten worden ondersteund door externe verificatie om hun geloofwaardigheid en betrouwbaarheid te waarborgen.

Het Europees Parlement wil ervoor zorgen dat consumenten volledig op de hoogte zijn van de garantieperiode, waarin consumenten op kosten van de verkoper om reparatie van defecte producten kunnen vragen. Volgens de EU-wetgeving hebben producten een garantie van minimaal twee jaar. Bijgewerkte regels voor consumentenbescherming introduceren een nieuw label voor producten met een verlengde garantieperiode.

De EU verbiedt ook

  • reclame te maken voor goederen met ontwerpkenmerken die de levensduur van een product kunnen verkorten
  • het maken van onbewezen duurzaamheidsclaims in termen van gebruiksduur of -intensiteit onder normale omstandigheden
  • goederen voor te stellen als repareerbaar wanneer dit niet het geval is

Een welkome stap

Het European Environmental Bureau (EEB) verwelkomt de wet als een cruciale stap om greenwashing door bedrijven te bestrijden. Momenteel maakt 75 procent van de producten op de EU-markt een impliciete of expliciete groene claim, maar meer dan de helft van deze claims is vaag, misleidend of ongegrond. Bijna de helft van de 230 ecolabels die beschikbaar zijn in de EU heeft zeer zwakke of geen verificatieprocedures.

Hoewel het EEB niet volledig tevreden is met de wet, omdat de EU de kans zou hebben gemist om andere oneerlijke praktijken, zoals vroegtijdige veroudering en obstakels voor reparatie, te verbieden.

En hoewel de nieuwe wet vereist dat informatie over de repareerbaarheid en duurzaamheid van producten beschikbaar wordt gesteld aan consumenten bij de verkooppunten, zijn er geen verdere verplichtingen om producten duurzamer of meer repareerbaar te maken.

De wet verbiedt ook vroegtijdige veroudering niet, een bedrijfspraktijk waarbij de levensduur van een product opzettelijk wordt beperkt om vervanging aan te moedigen.

Bron: Europees Parlement