Skip to content

European Green Deal: 55% minder CO2-uitstoot

De European Green Deal is onze routekaart om de economie van de EU duurzaam te maken. Dat lukt alleen als we op allerlei gebieden zoals biodiversiteit, energie, mobiliteit, de klimaat- en milieuproblemen aangrijpen als een kans om de transitie voor iedereen zo rechtvaardig en inclusief mogelijk te maken.

In 2050 moet de EU klimaatneutraal zijn. De EU is met een voorstel gekomen voor een Europese klimaatwet om deze politieke belofte om te zetten in een wettelijke verplichting. De leiders van de Europese Unie hebben in december overeenstemming bereikt over een nieuwe klimaatdoelstelling. Over tien jaar moet de EU 55% minder CO2 uitstoten dan in 1990. Daaraan moeten alle economische sectoren meewerken, onder meer door

  • te investeren in milieuvriendelijke technologie
  • bedrijven te helpen innoveren
  • te zorgen voor schonere, goedkopere en gezondere vormen van particulier en openbaar vervoer
  • de energiesector koolstofvrij te maken
  • te zorgen voor een grotere energie-efficiëntie van gebouwen
  • samen te werken met internationale partners om de mondiale milieunormen te verbeteren

Verduurzaming van de economie

Lidewijde Ongering, secretaris-generaal van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat: ‘Toekomstbestendige economie vraagt veel meer aandacht voor verduurzaming. Bedrijven zullen de slag naar duurzaamheid moeten maken om bestaansrecht en groeikansen te behouden. Het tijdig aanpakken van de klimaatopgave is daarom van groot belang voor het toekomstbestendig maken van het Nederlandse verdienvermogen. Dat vraagt inzet van het bedrijfsleven en de financiële sector, maar ook van de overheid en van burgers’. Duurzaamheid staat dus hoog op de overheidsagenda. De CO2-uitstoot van Nederland moet in 2030 met 55% zijn teruggebracht ten opzichte van 1990, en in 2050 met 95%.’ Lees hier het volledige artikel.

Maar welke maatregelen worden er nou genomen die voor u van belang zijn of waarvan u gebruik van kan maken?

MKB-bedrijven in de industrie betalen CO2-heffing

Vanaf 1 januari 2021 komt er een heffing op de uitstoot van broeikasgassen, waaronder CO2, voor de industrie. Wil je de CO2-uitstoot van je bedrijf verminderen? Maak dan gebruik van de nieuwe subsidie SDE++.

De SDE++ regeling wordt voorgezet

De Europese Unie (EU) heeft de Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++) goedgekeurd. Deze opvolger van de SDE+ regeling stimuleert de productie van duurzame energie en CO2-reductie. De EU heeft aan Nederland goedkeuring gegeven om tot 2025 jaarlijks 30 miljard euro vrij te maken voor de SDE++.

Energiebesparingsplicht wordt vanaf 2023 CO2-reductieplicht

Bedrijven worden vanaf 2023 verplicht om – naast energiebesparende maatregelen – ook andere CO2-reducerende maatregelen te nemen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. De energiebesparingsplicht houdt in dat bedrijven verplicht zijn om alle energiebesparende maatregelen te nemen die binnen vijf jaar terugverdiend zijn. De plicht geldt voor alle bedrijven die meer dan 50.000 kWh aan elektriciteit en/of 25.000 m3 aardgas per jaar verbruiken. De Erkende Maatregelenlijst zal naar verwachting niet direct veel langer worden.

Verbreding ISDE

Per 2021 wordt de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) verbreed tot ‘productie van duurzame energie, energiebesparende isolatiemaatregelen en de aansluiting op een warmtenet’. Het MKB en andere zakelijke gebruikers met een kleinverbruikersaansluiting kunnen per 1 januari 2021 een subsidieaanvraag indienen voor de aanschaf van zonnepanelen en (kleine) windmolens. Lees hier meer over op de site van RVO.

Ons advies

Ondernemers willen graag verduurzamen, maar veel MKB-ondernemers zien de investeringen vaak als een obstakel. Tegelijkertijd is de reden om wél te verduurzamen ook van financiële aard: energie besparen betekent een lagere energierekening, vooral voor grootverbruikers van energie. Een eerste stap is dan ook overstappen op duurzame energie opgewekt uit hernieuwbare bronnen als wind, zon en biomassa. Tot de mogelijkheden behoort ook een energiescan. Met deze scan wordt duidelijk waar besparing mogelijk is en geeft ook inzicht in waar prioriteiten liggen. Een energiescan maakt ook onderdeel uit van de Informatieplicht en EED waar veel bedrijven aan moeten voldoen.

European Green Deal

Het eerste klimaatneutrale continent worden door deze European Green Deal!